Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og ungdom

Innledning

Henvisning og vurdering

Utredning

Behandling

Oppfølging

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?