HELSENORGE
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og ungdom

Innledning

Henvisning og vurdering

Utredning

Behandling

Oppfølging

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?