Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og ungdom

Behandlingsprogram, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Utredning

Behandling

Oppfølging

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Telefon
91 50 27 70
PAKKEFORLØP PSYKISK HELSEVERN, BARN OG UNGE: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt: BUP Oslo Syd: 23023000, BUP Oslo Nord: 24093600, Barneseksjonen: 23023880, Ungdomsseksjonen: 23492100
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?