Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og ungdom

Behandlingsprogram, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Utredning

2. Behandling

3. Oppfølging

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Telefon
02770
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo