Helsenorge

Benskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta)

Aclasta er en medisin som gis inn i blodet. Aclasta styrker skjelettet og bremser videre beintap og risikoen for beinbrudd reduseres. Behandlingen kan bli gitt hos fastlege, privatpraktiserende spesialister, andre legesenter eller i sykehus.