HELSENORGE
Nevrologisk avdeling

EEG-registrering i 24 timer

Dette er ei undersøking av den elektriske aktiviteten i hjerna. Med EEG-apparatet registrerar vi den elektriske aktiviteten ved å feste små, runde elektrodar til bunnen av hovudet med ein fast og seig salve (elektrodepasta). Frå elektrodane går det ledningar til måleutstyret. Målingane (registreringane) ser vi på dataskjermen som EEG-kurver.

 

Tilvising og vurdering

Før

Korleis kan eg forberede meg?

  • Det er lurt å ha på skjorte og/eller jakke med knapping/glidelåsopning framme. Det vert vanskeleg å trekke klede over hovudet med utstyret kopla til.
  • Du bør ete og sove mest mogleg som normalt både før og det døgnet EEG blir registrert.
  • Ta eventuelle faste medisinar som vanleg.
  • Ver vennleg og møt opp med nyvaska hår, utan hårspray, gele eller krem i. Du kan få hjelp til å vaske håret etter undersøkinga.

Gjør det vondt?

EEG-undersøking gjer ikkje vondt. Du treng ikkje bedøving. 


Under

Elektrodar vert festa med ein krem og klistrelapp til hovudbotnen din.
Ei hette/bandasjestrømpe ytst hjelper til med å halde elektrodane på plass i 24 timar.
Elektrodane koplast til ein liten opptakar som kan berast i eit belte rundt livet eller i ein sekk på ryggen.

Undersøkelsen krever at ein klarar å sitte i ro i om lag 20- 30 minuttar i mens elektrodane blir festa. Så lenge ein sitter i ro kan ein halde på med andre ting som å lese eller høyre på musikk, mens utstyret blir kobla på.

Elektrodane kan løsne. Det er derfor fint om du tar hensyn til dette ved å forsøke å unngå kraftige bevegelsar som hopping og dansing og å dra i hetta eller klø deg i hovudet. Du kan ellers leve som vanleg under undersøkelsen. 

Du møter på poliklikken igjen neste dag for å kople i frå utstyret. Tidspunkt avtalast den dagen du får elektrodane påkopla. 

Angåande små barn

Det er avgjerande for undersøkinga at ein ligg heilt i ro medan elektrodane festast på. Det er difor fint om vaksne følger dei minste barna. Ta gjerne med noko som kan hjelpe til å halde barnet roleg: til dømes ei flaske med drikke, smokk, leiker, bøker, video/dvd eller liknande.

Etter

Rester av elektrodekremen blir sittande i håret når utstyret er koblet frå, så du vil ha behov for å vaske håret etter undersøkinga.

Resultatet vert sendt til legen som tilviste deg til undersøkinga.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Tolk

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Fann du det du leita etter?