Informasjons- og opplæringsopphold for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni

NevSom inviterer til informasjons- og opplæringsopphold for unge voksne (18 – 30 år) med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i oktober på Frambu utenfor Oslo. Pårørende/ledsager kan også delta.

Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner.

Kursdagene vil veksle mellom forelesninger og samtalegrupper på dagtid og sosiale aktiviteter på kveldstid. Pårørende/ledsager deltar i program og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte:    

  • Kort om diagnosene
  • Livskvalitet
  • Skole og utdanning
  • Deltakelse i arbeidslivet
  • Lover og rettigheter
  • Tilrettelegging
  • Gruppesamtaler (uten pårørende)
  • Pårørendegruppe (uten brukere/pasienter)
  • Presentasjon av Søvnforeningen

Oppholdet på Frambu er kostnadsfritt. Utgifter i forbindelse med reise til og fra Frambu dekkes etter gjeldene regler i Pasientreiseforskriften, egenandel etter gjeldende satser. 

Les mer om oppholdet, program og påmelding på NevSoms nettsider.

Fant du det du lette etter?