Vanedannende legemidler

Behandlingsprogram,

 

Innledning

 

Henvisning og vurdering

For å få innleggelse i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen og legevakt er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten vil da, på bakgrunn av prioriteringsveilederen «Psykisk helsevern for voksne» avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjeneste.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Utredning

 

2. Behandling

 

3. Oppfølging

 

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt