HELSENORGE

Fotogalleri for media

Her publiseres bilder som pressen kan benytte i sine medier, samt utvalgte filmer produsert av OUS.

Film

Smittevernsutstyret skal ikke bare inn - det skal også ut

 

Intensivlege om pasienter med store pusteproblemer

 

Vi savner flere pasientgrupper nå - det er ikke bra!

 

Intermediær kohortpost (OUS Ullevål) på 1-2-3   

 

Frivillige 3D printer visir til helsetjenesten

 

  

Denne maskinen kan analysere 7000 koronaprøver i uken!

 

  

Hva er en intensivsykepleier - og hvordan jobber de med Covid 19?

 

  

Hvordan ser en respirator ut - og hvor mange har vi på OUS i dag?

 


 

Hva betyr kohortisolering av koronapasienter?

 

  

Improviserer kohortpost for korona på kreftsenteret 

 


 


 


 

Foto

Foto fra kohort Ullevål

Intensivsykepleiere på intensiv cohortenhet ved OUS, Ullevål sykehus 7. april i år. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høoppløselig bilde her

Foto fra korhortpost intensiv

Kohortpost intensiv på Ullevål sykehus (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde

foto av inngang til Innfeksjonsposten

Foto: Oslo universitetssykehus

Last ned høyoppløselig bilde

Foto av Dag Jacobsen

Avdelingsleder Dag Jacobsen i Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last end høyoppløselig bilde av Dag Jacobsen

foto fra undervisningen

På et døgn fikk OUS på plass et undervisningsopplegg som tar leger og sykepleiere igjennom elementær kunnskap om intermediærpasienter. (Foto: Oslo universitetssykehus)

Last ned høyoppløselig bilde


 

Foto av Katarina

Klinisk farmasøyt Katerina Nezvalová-Henriksen viser frem en eske Plaquenil (hydroxyklorokin), som vi i går ga til den aller første pasienten i den nasjonale - og globale - studien. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde av Katerina Nezvalová-Henriksen

 

Foto av smittevernbekledning

En sykepleier benytter en liten anledning til å trekke litt frisk luft utenfor isolatposten ved OUS Ullevål. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde


 

foto av frontlinjepersonell

Tre indremedisinere som står i førstelinjen i disse dager: Fra venstre: Kristian Tonby, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Anne Ma Dyrhol Riise, professor II og seksjonsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling og Aleksander Rygh Holten, overlege ved akuttmedisinsk avdeling. Disse tre er svært sentrale leger i den mest konkrete og pasientnære delen av studien akkurat nå. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde

 

Foto av analysemaskinen

Analysemaskinen Cobas 6800 fra Roche. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Foto av analysemaskinen

Analysemaskinen Cobas 6800 fra Roche. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Foto av analysemaskinen

Analysemaskinen Cobas 6800 fra Roche. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Foto av analyseprøver

Prøver til analyse. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Foto av enhetslederen

Enhetsleder Andreas Lind i klinikk for laboratoriemedisin. (Foto: Anders Bayer)

Last ned høyoppløselig bilde av Andreas Lind her

Foto av Andreas Lind

Enhetsleder Andreas Lind i klinikk for laboratoriemedisin. (Foto: Anders Bayer)

Last ned høyoppløselig bilde her

Adm.direktør Bjørn Atle Bjørnbeth intervjues av Dagbladet (foto: Anders Bayer)

Adm.direktør Bjørn Atle Bjørnbeth intervjues av Dagbladet. (Foto: Anders Bayer, OUS).

Last ned høyoppløselig bilde her

Bjørnbeth møter pressen

Adm.direktør Bjørn Atle Bjørnbeth møter pressen 18. mars 2020. (Foto: Anders Bayer, OUS).

Last ned høyoppløselig bilde her

Analysemaskin Cobas 6800

Analysemaskin Cobas 6800 fra Roche. (Foto: Hedda Holt, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde

Analysemaskin Cobas 6800 fra Roche

Analysemaskin Cobas 6800 fra Roche. (Foto: Hedda Holt, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde

Korhortisolat på Rikshospitalet

Korhortisolat på Rikshospitalet, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Rikshospitalet

Korhortisolat på Rikshospitalet, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Rikshospitalet

Korhortisolat på Rikshospitalet, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Rikshospitalet

Korhortisolat på Rikshospitalet, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Rikshospitalet

Korhortisolat på Rikshospitalet, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Rikshospitalet

Korhortisolat på Rikshospitalet, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Ullevål

Korhortisolat på Ullevål, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Ullevål, OUS

Korhortisolat på Ullevål, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Ullevål

Korhortisolat på Ullevål, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Ullevål

Korhortisolat på Ullevål, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Korhortisolat på Ullevål

Korhortisolat på Ullevål, OUS. (Foto: Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Europaller til Rikshospitalet

Europaller til Intensivavdelingen på Rikshospitalet, OUS. (Foto Anders Bayer, OUS)

Last ned høyoppløselig bilde her

Fant du det du lette etter?