Hvorfor blir behandlingen min utsatt?

Som sykehus er det vår plikt å yte forsvarlig helsehjelp til pasientene våre. I en tid som denne innebærer det at vi må gjøre prioriteringer, slik at de som trenger oss mest, får hjelp først.

Med ubegrensede ressurser kunne alle fått hjelpen de trenger. Problemet er at selv i en normal situasjon har ikke sykehusene ubegrensede ressurser – verken når det gjelder penger, ansatte, utstyr eller arealer. Derfor er det alltid slik at noen pasienter blir prioritert foran andre.  I en krisesituasjon med færre ressurser enn normalt, blir prioriteringene tøffere.

I situasjonen vi står i nå betyr det vi må utsette mye av den planlagte behandlingen ved sykehuset.

Hvem prioriterer vi?

  • Personer med behov for øyeblikkelig hjelp
  • Pasienter innen psykisk helse og avhengighet
  • Kreftpasienter
  • Barn
  • Fødende

Andre pasienter blir prioritert etter følgende kriterier:

  • Nyttekriteriet handler om hvor stor helsegevinst det er forventet at du får ved en behandling. Dette måler vi i ”gode leveår”.
  • Alvorlighetskriteriet handler om hvor stort helsetap du vil oppleve uten behandling, og hvor fort vi må sette i gang behandlingen for at den skal virke.
  • Ressurskriteriet sier at en behandling får høyere prioritet, jo færre ressurser den legger beslag på. Dette kriteriet skal ikke brukes alene, men bidra til å sørge for at kostnadene forbundet med behandlingen, står i stil med effekten av behandlingen.

Hvilke konsekvenser får dette for meg?

Dette betyr at mange av våre pasienter får utsatt planlagt behandling. Vi reduserer alle planlagte innleggelser og dagbehandling til det som er absolutt nødvendig.

Fant du det du lette etter?