Informasjon om timeavtale og besøk på sykehuset

For å unngå koronasmitte på sykehuset, har Oslo universitetssykehus innført besøksforbud. Kun pasienter som er helt avhengig av ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet.

​Har du fått innkalling til time på sykehuset?

Du skal ikke møte til oppsatt time hvis du eller den som følger deg til sykehuset i løpet av de siste 14 dagene har:

 • vært i utlandet
 • hatt kontakt med en som er smittet av korona
 • luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)

Ta kontakt med avdelingen for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet ditt.

Trenger  du følge til sykehuset?

Pasienter kan som hovedregel ikke ha med seg pårørende inn på sykehuset på grunn av smittefare. Det blir gjort unntak for pasienter som er helt avhengig av ledsager under oppholdet. Unntaket gjelder ledsagere til:

 • pasienter under 18 år
 • pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått
 • pasienter i livets sluttfase

Ledsager/pårørende kan delta i konsultasjonen og stille spørsmål via mobiltelefon hvis ønskelig. Det er også anledning for pasientene til å gjøre opptak av legesamtalen. 


For fødende gjelder egne retningslinjer

Vi skjønner at dette kan oppleves vanskelig for hver enkelt, men ber om forståelse og omtanke for pasientene. Mange av våre pasienter har et svært nedsatt immunforsvar. De er dermed mer mottakelig for smitte og kan bli sykere enn andre på grunn av behandlingen de får. Dette gjelder blant annet pasienter som får kreftbehandling. 

Hjelp oss å hindre smitte

Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

Eller har du de siste 12 måneder:

 • ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • oppholdt deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge.
 • bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
 • fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest
 2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL).

Fastlegen skal sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Se oppdatert informasjon om korona-situasjonen på våre nettsider www.oslo-universitetssykehus.no/beredskap

Fant du det du lette etter?