HELSENORGE

Informasjonsvideoer knyttet til koronaviruset

Lurer du på hvordan og når man bør bruke munnbind, hva kohortisolering av pasienter betyr eller hvordan en respirator fungerer? I filmene nedenfor får du svar på dette. Du kan også se hvordan Oslo universitetssykehus forbereder seg på økt volum av pasienter under koronavirusutbruddet.

​Lurer du på noe angående bruk av munnbind?

I denne filmen forteller smittevernoverlege Egil Lingaas deg hvordan og når du bør bruke munnbind.

 

Smittevernoverlegen svarer på spørsmål

Smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas, gir deg svar på hvordan koronaviruset smitter, og hva du kan gjøre for å beskytte deg mot smitte.

 

Hva betyr kohortisolering av koronapasienter?

Når sykehuset mottar flere pasienter enn normalt med en bestemt, smittsom diagnose, slik som Covid-19, kan det bli aktuelt å kohortisolere pasientene. I denne lille filmen forklarer seksjonsleder og anestesilege Anne Bøen litt mer om dette.

 

Hvordan ser en respirator ut - og hvor mange har vi?

En respirator er en maskin som puster for pasienten. Hver innblåsning avbrytes av en utåndingsperiode, slik at lungene kan tømme seg før neste innblåsning. I denne lille filmen forklarer seksjonsleder Anne Bøen og overlege Christina Schøndorf deg litt mer om dette.

 

Hva er en intensivsykepleier - og hvordan jobber de med Covid-19?

Anniken er intensivsykepleier og arbeider ved generell intensiv ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet). Hun er stolt av yrket sitt, og hun er stolt av kollegene sine. Alle som jobber her har en fem-årig masterutdanning.

 

Denne maskinen kan analysere 7000 koronaprøver i uken

I denne lille filmen viser overlege Andreas Lind frem den nye maskinen fra Roche; Cobas 6800 - som de siste to ukene er montert, testet og kalibrert ved seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og serologi, avdeling for mikrobiologi, ved Oslo universitetssykehus (Ullevål). Fra 25. mars var denne operativ.

 

Intermediær kohortpost (OUS Ullevål) på 1-2-3

For å forberede oss på økt volum av Covid-19 syke pasienter øker vi, og de fleste sykehus verden over, nå kapasiteten. Ved Oslo universitetssykehus (OUS) gjør vi dette på tre nivåer; sengepost, intermediær post og intensivnivå. På det midterste nivået (intermediært) ligger pasienter som er for syke til å ligge på en ordinær sengepost, men som puster selv, og derfor ikke er avhengig av respiratorstøtte på en intensivpost.

I denne filmen møter du Eva, Hanne og Henriette, samt noen av deres kolleger, som forbereder seg på å ta imot de første koronasyke pasienter. I tillegg til helsearbeiderne møter vi også en rekke andre yrkesgrupper ved sykehuset som står på for å få posten trygt opp å stå til rett tid. Imponerende innsats fra alle sammen! Nå ønsker vi dem lykke til i krevende uker som venter.

 


Fant du det du lette etter?