Pasienter, pårørende og besøkende i koronasituasjonen

Viktig informasjon før du kommer til timen din

 • Har du vært i utlandet (alle land utenfor Norge), uansett varighet på oppholdet, i løpet av siste 10 dager?
  Da ber vi deg om å kontakte oss. Vi vil vurdere å utsette timen/behandlingen hvis det ikke forverrer tilstanden din. Hvis timen/behandlingen ikke kan utsettes, vil det bli iverksatt smitteverntiltak. 
 • Kontakt avdelingen hvis du har symptomer på covid-19. Da vil vi forberede oss og ivareta smittevernhensyn. Symptomene er feber, hoste, tung pust, sår hals eller diaré/magesmerter.
 • Vi skal behandle alle - uansett om du har symptomer på koronasykdom eller ikke, men i noen tilfeller må vi ta forholdsregler for å ikke spre smitte i sykehuset.
 • Si fra dersom du ikke kan møte. Det er mange som har fått utsatt timen sin og venter på ledig tid.
 • Du kan bli bedt om å møte opp tidligere for å ta en nese- og halsprøve slik at vi kan sjekke om du har koronavirus. Les om «Testing før innleggelse eller timeavtale» nedenfor.
 • Du kan bli oppringt av sykehuset før time/innleggelse for å gjennomgå kontrollspørsmål om koronasmitte. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det).  
 • Du må møte opp i god tid. Alle som skal inn i sykehuset, må svare på kontrollspørsmål ved inngangen.  

Pasienter kan gjennomføre konsultasjoner på telefon eller videosamtale. Avtal dette med avdelingen.

Skal du på besøk? 

Det er besøkskontroll for alle som skal inn i sykehuset. Det innebærer blant annet at du må stå på besøkslisten og svare på noen spørsmål før du kan komme på besøk. Les om regler, unntak og besøkskontroll under «Ledsagere og besøkende» nedenfor.

Testing før innleggelse eller timeavtale

I forbindelse med koronaepidemien kan du som pasient bli bedt om å teste deg for smitte før innleggelse/timeavtale ved sykehuset. Dette gjør vi for å sikre at behandlingen skal gjennomføres trygt og for å beskytte øvrige pasienter og ansatte for smittespredning.

Det er de enkelte avdelingene som avgjør hvilke pasienter eller pasientgrupper som skal testes. Du vil i så fall bli kontaktet på telefon av vår testpoliklinikk for avtale om tidspunkt og sted for prøvetaking. Prøvetaking skjer en av de nærmeste dagene før innleggelse eller på selve innleggelsesdagen.

For tiden er det størst kapasitet på testpoliklinikkene på Rikshospitalet og Ullevål, og pasienter ved Aker og Radiumhospitalet kan derfor bli bedt om å møte opp på en disse testpoliklinikkene.

Dersom testen skulle vise at du har koronavirus, vil en lege vurdere om du likevel kan gjennomføre behandlingen, eller om timen bør utsettes. 

Vi ber deg om å begrense sosial omgang til det absolutt nødvendige de siste 14 dagene før din timeavtale hos oss.

Ledsagere og besøkende

Skal du ha besøk? Da må navnet til den besøkende stå på besøkslisten

Når det er lite koronasmitte i samfunnet, tillater sykehuset ett besøk om dagen per pasient der det lar seg gjøre. Smittevernregler må følges. Husk å holde 1 meters avstand og vask hendene før og etter besøket. Besøkende slipper kun inn på sykehuset dersom deres navn er oppført på dagens besøksliste. Selv om det er lite smitte i samfunnet, er det avdelingens ansvar å ivareta smittevern. Det er derfor ikke sikkert at avdelingen kan ta imot besøk til alle pasienter samtidig. 

Besøkskontroll før du får komme inn i sykehuset

Før du som ledsager eller besøkende kan komme inn i sykehuset, blir du stilt følgende spørsmål:

 1. Har du siste 7 dager hatt feber, hoste eller dyspne (Sår hals, tungpust, hoste, feber eller nedsatt lukt/smaksans)?
 2. Har du oppkast, kvalme, diare?
 3. Er du, eller har du vært i kontakt med Covid-19 (Korona) positiv?
 4. Er du i hjemmekarantene/isolasjon?
  Hvis du svarer ja på spørsmål 1 – 4 kan du som ledsager eller besøkende ikke komme inn i sykehuset.
 5. Har du vært utenfor Norge siste 10 dager?
  Hovedregel: Besøkende og ledsagere har ikke adgang i sykehuset dersom de har oppholdt seg utenfor Norge siste 10 dager.

  Det kan gis unntak for ledsagere til barn og besøkende til terminale/kritisk syke under forutsetning av at følgende smittevernregler følges:
 • Munnbind i 10 dager etter siste eksponering/ankomst til Norge.
 • Minimere unødig kontakt med andre.
 • Praktisere god håndhygiene.
 • Straks forlate sykehuset ved utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon, feber eller ved redusert allmenntilstand. 

Besøkstider

mandag - fredag: kl. 16.30 - 19.30
lørdag og søndag: kl. 10.00 - 14.00 og 17.00 - 19.00

 • Sykehuset, pasienten og den besøkende må planlegge besøket sammen. 
 • Pasienten/pårørende må melde inn hvem som kommer på besøk senest kl. 16.00 på hverdager og 09.30 i helg. 
 • Sykehuset tillater bare én besøkende per pasient dag
 • Besøket kan vare maksimalt i én time

Når besøkende kommer til sykehuset, blir de møtt av vaktpersonell som har dagens liste over besøkende. Derfor må pasienten/pårørende dagen før besøket opplyse om hvem som kommer på besøk. 

Det er egne regler for barn og pasienter med behov for ledsagere. Les mer om dette nedenfor. 

Ledsager kan være med under oppholdet

Ledsagere regnes ikke som besøkende. Dersom du trenger ledsager, skal avdelingen legge til rette for at ledsager følger deg under oppholdet. Tilfeller der sykehuset skal legge til rette for at ledsager følger pasienten under oppholdet:

 • barn under 18 år (kan ha med én pårørende)
 • pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått
 • når ledsager er nødvendig for å få gjennomført behandlingen

Ring avdelingen på forhånd for å avklare dette. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen i oversikten over avdelinger A – Å.

Ledsager/pårørende kan delta i konsultasjonen og stille spørsmål via mobiltelefon hvis ønskelig. Det er også anledning for pasientene til å gjøre opptak av legesamtalen.

Selv om vi nå åpner opp for kontrollert besøk, skal vi likevel ikke ha pizzabud eller andre eksterne leverandører som leverer mat til pasienter på sykehuset. 

Se filmen om hvorfor det er viktig å møte til avtalt time og kontroll på sykehuset

Informasjon til barn og unge

Skal du besøke noen du er glad i på sykehuset?

Informasjon til fødende

Føde- og barselseksjonene på OUS innfører en rekke tiltak pga koronasituasjonen

Støttetelefon for kreftpasienter og pårørende ved OUS


Oslo universitetssykehus har etablert en støttetelefon for kreftpasienter og deres pårørende under koronapandemien

Telefon: 22 89 40 22.
Telefonen er betjent alle hverdager mellom 09:00 og 15:00.

Slik behandler vi covid-19 i sykehuset

Les hvordan vi behandler pasienter med covid-19 i sykehuset

Informasjonsvideoer om koronaviruset og smittevern

Lurer du på hva kohortisolering av pasienter betyr eller hvordan en respirator fungerer? Kanskje informasjonsvideoene våre kan gi deg svar på noe av det du lurer på.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvem kan jeg ringe for spørsmål om koronavirus?

Ikke ring nødnummer for spørsmål om koronavirus. Disse numrene skal kun brukes når du trenger hjelp raskt.

Du finner svar på det meste om koronaviruset hos Folkehelseinstituttet, Helsenorge eller her på denne siden.

Hvis ikke du finner svar på nettsidene kan du ringe:

 • Helsedirektoratets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015

Oslo kommune sin informasjonstelefon om korona: 21 80 21 82

Får jeg sykemelding hvis jeg må være i karantene?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Les mer på nettsidene til NAV.  

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte?

Vaske hendene. Hoste i papirlommetørkle eller albuekroken. Vask hendene etterpå.  Hold avstand 1-2 meter

Er smitten farlig?

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Flere fakta og råd om koronavirus finner du hos helsenorge.no

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer?

Hold deg hjemme og ta kontakt med fastlegen din per telefon.  

Lurer du fortsatt på noe?
Kanskje finnes svarene i noen av

informasjonsvideoene våre.

Nyttig informasjon og lenker

Spørsmål og svar om koronavirus - informasjonsark på ulike språk (FHI) Fakta og råd om koronavirus Risikogrupper og gravideNorsk gynekologisk forenings anbefalinger og råd til gravide Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupperFolkehelseinstituttets råd til personer som er i hjemmekaranteneFolkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitte

Hold deg hjemme og ta kontakt med fastlegen din per telefon.  

Endringshistorikk pasienter

11. august

 • Endring for besøkende og ledsager, informasjonstelefon, symptomer, m.m.

06. august

 • La til følgende punkt:
  Har du nylig vært i utlandet (alle land utenfor Norge, også Norden inkl Sverige)?
  Hvis du har vært i utlandet mindre enn ti (10) dager før du skal til sykehuset, ber vi deg om å kontakte oss for å flytte på timen din. Hvis timen/behandlingen din ikke kan utsettes, vil avdelingen du skal til for sikkerhets skyld iverksette spesielle smittevernrutiner. 

04. juni

 • OUS åpner opp for kontrollert besøk

29. mai 2020

 • Kl. 17.00: OUS åpner for kontrollert besøk fra 4. juni.

27. mai 2020

 • Kl. 18.00: OUS opprettholder besøkskontroll inntil videre. Vi jobber med nye rutiner for hvem som kan få komme på besøk til sykehuset. Dette vil bli klart før helgen.

19. mai 2020

 • OUS opprettholder besøksforbudet inntil videre.

12. mai 2020

 • Informasjon om testing før innleggelse eller timeavtale

11. mai 2020

 • Endret fra 14 til 10 dager:
  • Ring avdelingen før du kommer til timen din hvis du/Ingen ledsagere får komme inn på sykehuset dersom han eller hun:
   • har vært utenlands de siste 10 dagene
   • har hatt kontakt med noen som er smittet av korona de siste 10 dagene
   • har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals eller diaré/magesmerter med ukjent årsak i løpet av de siste 10 dagene

05. mai 2020

 • Lagt inn lenke til "Spørsmål og svar om koronavirus" (FHI).

01. mai 2020

 • Presisering om besøksforbudet. Barn under 18 år kan ha med følge (kun 1 person) til time/besøk på sykehuset.
 • Lagt inn lenke til informasjonsside om andre som kan få unntak fra besøksforbudet.

28. april 2020:

 • Kl. 08.30: Informasjon til barn og unge - Hvorfor kan jeg ikke besøke den som er syk på sykehuset?

24. april 2020:

 • Kl. 15.30: Ring før du kommer til sykehuset hvis du eller den som følger deg har hatt hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak

21. april 2020:

 • Kl. 10.00: Video: Det er viktig å møte til time og kontroll på sykehuset

15. april 2020:

 • Kl. 12.30: Informasjon om støttetelefon for kreftpasienter og pårørende ved OUS

10.april 2020:

 • Kl 12:45 - lagt inn lenke til informasjonsvideoer under fanen "Ofte stilte spørsmål og svar"

06. april 2020:

 • Kl. 14.30: Samleside med informasjonsvideoer om kohortisolering, respiratorer og hvordan OUS forbereder seg til økt volum av pasienter innlagt med covid-19.
 • Kl. 10.30: Informasjon om utsatt planlagt behandling ved OUS under "Hvorfor blir behandlingen min utsatt?"

01. april 2020:

 • 13:30: Lenke til informasjon om behandlingsforløpet for pasienter innlagt med covid-19 på sykehuset.

25. mars 2020

 • Kl. 15.20: Presisering om besøksforbud og ledsagere: Kun pasienter som er helt avhengig av ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. 

17. mars 2020

 • Oppdatert informasjon til pasienter ved Øyeavdelingen.

12. mars 2020

Fant du det du lette etter?