Informasjon om timeavtale og besøk på sykehuset

På denne siden har vi samlet informasjon om hva du som pasient, besøkende eller ledsager må ta hensyn til før dere møter opp på sykehuset.

Viktig informasjon før du kommer til timen din

 • Har du vært i utlandet (alle land utenfor Norge), uansett varighet på oppholdet, i løpet av siste 10 dager?
  Da ber vi deg om å kontakte oss. Vi vil vurdere å utsette timen/behandlingen hvis det ikke forverrer tilstanden din. Hvis timen/behandlingen ikke kan utsettes, vil det bli iverksatt smitteverntiltak. 
 • Kontakt avdelingen hvis du har symptomer på covid-19. Da vil vi forberede oss og ivareta smittevernhensyn. Symptomene er feber, hoste, tung pust, sår hals eller diaré/magesmerter.
 • Vi skal behandle alle - uansett om du har symptomer på koronasykdom eller ikke, men i noen tilfeller må vi ta forholdsregler for å ikke spre smitte i sykehuset.
 • Si fra dersom du ikke kan møte. Det er mange som har fått utsatt timen sin og venter på ledig tid.
 • Du kan bli bedt om å møte opp tidligere for å ta en nese- og halsprøve slik at vi kan sjekke om du har koronavirus. Les om «Testing før innleggelse eller timeavtale» nedenfor.
 • Du kan bli oppringt av sykehuset før time/innleggelse for å gjennomgå kontrollspørsmål om koronasmitte. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det).  
 • Du må møte opp i god tid. Alle som skal inn i sykehuset, må svare på kontrollspørsmål ved inngangen.  

Pasienter kan gjennomføre konsultasjoner på telefon eller videosamtale. Avtal dette med avdelingen.

Skal du på besøk? 

Det er besøkskontroll for alle som skal inn i sykehuset. Det innebærer blant annet at du må stå på besøkslisten og svare på noen spørsmål før du kan komme på besøk. Les om regler, unntak og besøkskontroll under «Ledsagere og besøkende» nedenfor.

Testing før innleggelse eller timeavtale

I forbindelse med koronaepidemien kan du som pasient bli bedt om å teste deg for smitte før innleggelse/timeavtale ved sykehuset. Dette gjør vi for å sikre at behandlingen skal gjennomføres trygt og for å beskytte øvrige pasienter og ansatte for smittespredning.

Det er de enkelte avdelingene som avgjør hvilke pasienter eller pasientgrupper som skal testes. Du vil i så fall bli kontaktet på telefon av vår testpoliklinikk for avtale om tidspunkt og sted for prøvetaking. Prøvetaking skjer en av de nærmeste dagene før innleggelse eller på selve innleggelsesdagen.

For tiden er det størst kapasitet på testpoliklinikkene på Rikshospitalet og Ullevål, og pasienter ved Aker og Radiumhospitalet kan derfor bli bedt om å møte opp på en disse testpoliklinikkene.

Dersom testen skulle vise at du har koronavirus, vil en lege vurdere om du likevel kan gjennomføre behandlingen, eller om timen bør utsettes. 

Vi ber deg om å begrense sosial omgang til det absolutt nødvendige de siste 14 dagene før din timeavtale hos oss.

Ledsagere og besøkende

Skal du ha besøk? Da må navnet til den besøkende stå på besøkslisten

Vi anbefaler alle som kommer på besøk å bruke eget medbragt munnbind.

 • Vi har begrenset adgang til sykehuset.
 • Hovedregelen er ett besøk per pasient per dag.
 • Du må ha en avtale eller du må melde din ankomst før du kommer.
 • De som står på besøkslisten kan slippe inn.
 • Det er mange avdelinger som ikke tillater besøk.
 • Sjekk med avdelingen om du kan komme.

Besøkskontroll før du får komme inn i sykehuset

Før du som ledsager eller besøkende kan komme inn i sykehuset, blir du stilt følgende spørsmål:

 1. Har du siste 7 dager hatt feber, hoste eller dyspne (Sår hals, tungpust, hoste, feber eller nedsatt lukt/smaksans)?
 2. Har du oppkast, kvalme, diare?
 3. Er du, eller har du vært i kontakt med Covid-19 (Korona) positiv?
 4. Er du i hjemmekarantene/isolasjon?
  Hvis du svarer ja på spørsmål 1 – 4 kan du som ledsager eller besøkende ikke komme inn i sykehuset.
 5. Har du vært utenfor Norge siste 10 dager?
  Hovedregel: Besøkende og ledsagere har ikke adgang i sykehuset dersom de har oppholdt seg utenfor Norge siste 10 dager.

  Det kan gis unntak for ledsagere til barn og besøkende til terminale/kritisk syke under forutsetning av at følgende smittevernregler følges:
 • Munnbind i 10 dager etter siste eksponering/ankomst til Norge.
 • Minimere unødig kontakt med andre.
 • Praktisere god håndhygiene.
 • Straks forlate sykehuset ved utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon, feber eller ved redusert allmenntilstand. 

Besøkstider

mandag - fredag: kl. 16.30 - 19.30
lørdag og søndag: kl. 10.00 - 14.00 og 17.00 - 19.00

 • Sykehuset, pasienten og den besøkende må planlegge besøket sammen. 
 • Pasienten/pårørende må melde inn hvem som kommer på besøk senest kl. 16.00 på hverdager og 09.30 i helg. 
 • Sykehuset tillater bare én besøkende per pasient dag
 • Besøket kan vare maksimalt i én time

Når besøkende kommer til sykehuset, blir de møtt av vaktpersonell som har dagens liste over besøkende. Derfor må pasienten/pårørende dagen før besøket opplyse om hvem som kommer på besøk. 

Det er egne regler for barn og pasienter med behov for ledsagere. Les mer om dette nedenfor. 

Ledsager kan være med under oppholdet

Ledsagere regnes ikke som besøkende. Dersom du trenger ledsager, skal avdelingen legge til rette for at ledsager følger deg under oppholdet. Tilfeller der sykehuset skal legge til rette for at ledsager følger pasienten under oppholdet:

 • barn under 18 år (kan ha med én pårørende)
 • pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått
 • når ledsager er nødvendig for å få gjennomført behandlingen

Ring avdelingen på forhånd for å avklare dette. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen i oversikten over avdelinger A – Å.

Ledsager/pårørende kan delta i konsultasjonen og stille spørsmål via mobiltelefon hvis ønskelig. Det er også anledning for pasientene til å gjøre opptak av legesamtalen.

Selv om vi nå åpner opp for kontrollert besøk, skal vi likevel ikke ha pizzabud eller andre eksterne leverandører som leverer mat til pasienter på sykehuset. 

 

For fødende gjelder egne retningslinjer

Støttetelefon for kreftpasienter og pårørende

Vi må unngå andre smitteutbrudd i sykehuset

Det vil være veldig krevende for sykehuset å håndtere både koronautbrudd og eventuelt andre smitteutbrudd samtidig. Derfor har vi disse kontrollspørsmålene som handler om antibiotikaresistente bakterier:

Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

Eller har du de siste 12 måneder:

 • ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • oppholdt deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge.
 • bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
 • fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest
 2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL).

Fastlegen skal sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Se oppdatert informasjon om korona-situasjonen på våre nettsider www.oslo-universitetssykehus.no/beredskap

 

Fant du det du lette etter?