Informasjon om timeavtale og besøk på sykehuset

På denne siden har vi samlet informasjon om hva du som pasient, besøkende eller ledsager må ta hensyn til før dere møter opp på sykehuset.

Viktig informasjon før du kommer til timen din

 • Har du vært i utlandet (alle land utenfor Norge), uansett varighet på oppholdet, i løpet av siste 10 dager?
  Da ber vi deg om å kontakte oss. Vi vil vurdere å utsette timen/behandlingen hvis det ikke forverrer tilstanden din. Hvis timen/behandlingen ikke kan utsettes, vil det bli iverksatt smitteverntiltak. 
 • Kontakt avdelingen hvis du har symptomer på covid-19. Da vil vi forberede oss og ivareta smittevernhensyn. Symptomene er feber, hoste, tung pust, sår hals eller diaré/magesmerter.
 • Vi skal behandle alle - uansett om du har symptomer på koronasykdom eller ikke, men i noen tilfeller må vi ta forholdsregler for å ikke spre smitte i sykehuset.
 • Si fra dersom du ikke kan møte. Det er mange som har fått utsatt timen sin og venter på ledig tid.
 • Du kan bli bedt om å møte opp tidligere for å ta en nese- og halsprøve slik at vi kan sjekke om du har koronavirus. Les om «Testing før innleggelse eller timeavtale» nedenfor.
 • Du kan bli oppringt av sykehuset før time/innleggelse for å gjennomgå kontrollspørsmål om koronasmitte. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det).  

Pasienter kan gjennomføre konsultasjoner på telefon eller videosamtale. Avtal dette med avdelingen.

Testing før innleggelse eller timeavtale

I forbindelse med koronaepidemien kan du som pasient bli bedt om å teste deg for smitte før innleggelse/timeavtale ved sykehuset. Dette gjør vi for å sikre at behandlingen skal gjennomføres trygt og for å beskytte øvrige pasienter og ansatte for smittespredning.

Det er de enkelte avdelingene som avgjør hvilke pasienter eller pasientgrupper som skal testes. Du vil i så fall bli kontaktet på telefon av vår testpoliklinikk for avtale om tidspunkt og sted for prøvetaking. Prøvetaking skjer en av de nærmeste dagene før innleggelse eller på selve innleggelsesdagen.

For tiden er det størst kapasitet på testpoliklinikkene på Rikshospitalet og Ullevål, og pasienter ved Aker og Radiumhospitalet kan derfor bli bedt om å møte opp på en disse testpoliklinikkene.

Dersom testen skulle vise at du har koronavirus, vil en lege vurdere om du likevel kan gjennomføre behandlingen, eller om timen bør utsettes. 

Vi ber deg om å begrense sosial omgang til det absolutt nødvendige de siste 14 dagene før din timeavtale hos oss.

Besøksforbud ved sykehuset og unntak fra besøksforbud

Oslo universitetssykehus innfører generelt besøksforbud i sykehuset. Nødvendige ledsagere - som for eksempel partner/ledsager til fødende og barselkvinner, og barn - slipper inn. Sykehuset tillater ellers kun besøk til kritisk syke pasienter. Mer detaljert informasjon finnes i sykehusets eHåndbok

Vi vurderer situasjonen fortløpende. Besøksforbudet gjelder inntil videre. 

 

For fødende gjelder egne retningslinjer

Støttetelefon for kreftpasienter og pårørende

Vi må unngå andre smitteutbrudd i sykehuset

Det vil være veldig krevende for sykehuset å håndtere både koronautbrudd og eventuelt andre smitteutbrudd samtidig. Derfor har vi disse kontrollspørsmålene som handler om antibiotikaresistente bakterier:

Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

Eller har du de siste 12 måneder:

 • ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • oppholdt deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge.
 • bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
 • fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest
 2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL).

Fastlegen skal sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Se oppdatert informasjon om korona-situasjonen på våre nettsider www.oslo-universitetssykehus.no/beredskap

 

Fant du det du lette etter?