Informasjon om timeavtale og besøk på sykehuset

På denne siden har vi samlet informasjon om hva du som pasient, besøkende eller ledsager må ta hensyn til før dere møter opp på sykehuset.

​Har du fått innkalling til time på sykehuset?

Ring avdelingen før du kommer til timen din hvis du har:

 • vært i utlandet
 • hatt kontakt med en som er smittet av korona
 • hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak

Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet ditt.

Testing før innleggelse eller timeavtale

I forbindelse med koronaepidemien kan du som pasient bli bedt om å teste deg for smitte før innleggelse/timeavtale ved sykehuset. Dette gjør vi for å sikre at behandlingen skal gjennomføres trygt og for å beskytte øvrige pasienter og ansatte for smittespredning.

Det er de enkelte avdelingene som avgjør hvilke pasienter eller pasientgrupper som skal testes. Du vil i så fall bli kontaktet på telefon av vår testpoliklinikk for avtale om tidspunkt og sted for prøvetaking. Prøvetaking skjer en av de nærmeste dagene før innleggelse eller på selve innleggelsesdagen.

For tiden er det størst kapasitet på testpoliklinikkene på Rikshospitalet og Ullevål, og pasienter ved Aker og Radiumhospitalet kan derfor bli bedt om å møte opp på en disse testpoliklinikkene.

Dersom testen skulle vise at du har koronavirus, vil en lege vurdere om du likevel kan gjennomføre behandlingen, eller om timen bør utsettes. 

Vi ber deg om å begrense sosial omgang til det absolutt nødvendige de siste 14 dagene før din timeavtale hos oss.

Skal du ha besøk?

Da må navnet til den besøkende stå på besøkslisten.

Når det er lite koronasmitte i samfunnet, tillater sykehuset ett besøk om dagen per pasient der det lar seg gjøre. Smittevernregler må følges. Husk å holde 1 meters avstand og vask hendene før og etter besøket. Besøkende slipper kun inn på sykehuset dersom deres navn er oppført på dagens besøksliste. Selv om det er lite smitte i samfunnet, er det avdelingenes ansvar å ivareta smittevern. Det er derfor ikke sikkert at avdelingen kan ta imot besøk til alle pasienter samtidig.

Besøkstider: 

Mandag- fredag:  kl 16.30 til 19.30.
Lørdag og søndag: kl 10.00 til 14.00 og 17.00 til 19.00.

 • Sykehuset, pasienten og den besøkende må planlegge besøket sammen.
 • Pasienten/pårørende må melde inn hvem som kommer på besøk senest klokken 16.00 på hverdager og 09.30 i helg.
 • Sykehuset tillater bare én besøkende per pasient dag.
 • Besøket kan vare maksimalt en time.

Når besøkende kommer til sykehuset, blir de møtt av vaktpersonell som har dagens liste over besøkende. Derfor må pasienten/pårørende dagen før besøket opplyse om hvem som kommer på besøk.

Det er egne regler for barn og pasienter med behov for ledsagere. Les mer om dette nedenfor.

Obs: Ingen besøkende eller ledsagere får komme inn på sykehuset dersom hun/han i løpet av de siste 10 dagene:

 • har vært i utlandet
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona
 • har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak

Barn og pasienter med behov for ledsager

Ledsagere regnes ikke som besøkende. Dersom du trenger ledsager, skal avdelingen legge til rette for at ledsager følger deg under oppholdet. Tilfeller der sykehuset skal legge til rette for at ledsager følger pasienten under oppholdet:

 • barn under 18 år (kan ha med én pårørende)
 • pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått
 • pasienter i livets sluttfase
 • når ledsager er nødvendig for å få gjennomført behandlingen

Ring avdelingen på forhånd for å avklare dette. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen i oversikten over avdelinger A – Å.

Ledsager/pårørende kan delta i konsultasjonen og stille spørsmål via mobiltelefon hvis ønskelig. Det er også anledning for pasientene til å gjøre opptak av legesamtalen.

For fødende gjelder egne retningslinjer

Støttetelefon for kreftpasienter og pårørende

Vi må unngå andre smitteutbrudd i sykehuset

Det vil være veldig krevende for sykehuset å håndtere både koronautbrudd og eventuelt andre smitteutbrudd samtidig. Derfor har vi disse kontrollspørsmålene som handler om antibiotikaresistente bakterier:

Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

Eller har du de siste 12 måneder:

 • ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • oppholdt deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge.
 • bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
 • fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest
 2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL).

Fastlegen skal sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Se oppdatert informasjon om korona-situasjonen på våre nettsider www.oslo-universitetssykehus.no/beredskap

 

Fant du det du lette etter?