Covid-19:

Koronavaksinering av OUS-ansatte

Oslo universitetssykehus starter på nytt vaksinering av medarbeidere.

Har du fått tilbud om vaksine fra kommunen din eller annen arbeidsgiver?

Kommunene har nå god tilgang på vaksiner, og OUS får ikke flere vaksiner til «nyvaksinering» (kun til «dose 2 vaksinering»). Vårt klare råd er at alle ansatte som er uvaksinert men som ønsker vaksine nå tar kontakt med sin kommune.

Vær oppmerksom på at dersom du blir vaksinert med første dose hos andre enn OUS, vil du også få dose 2 hos denne og ikke av OUS.

Koronavaksinering i OUS

Bestilling/invitasjon til vaksine

Ledere har tidligere kunnet bestille time via IKT programmet ReMin. Nå som massevaksinasjon er over settes det ikke opp til ytterligere planlagte vaksinasjonsdager; og der er derfor ikke lagt ut nye timer i ReMin fremover. Dersom det fortsatt er uvaksinerte ansatte som leder ønsker å bestille vaksine til bør dette gjøres via e-post til vakcovid-19@ous-hf.no. I mange tilfeller vil derimot ansatte kunne bli vaksinert raskere i kommunene som fortsatt har en kontinuerlig pågående massevaksinasjon.

Vaksinering etter gjennomgått covid-19 sykdom

Hovedregel er at ansatte som har gjennomgått covid-19 bare skal ha en dose vaksine, uavhengig av om man var syk før eller etter dose 1. Unntak er dersom man fikk påvist covid-19 sykdom mindre enn 3 uker etter første dose, da bør man ha 2 doser vaksine. Det bør uansett gå minst 3 måneder etter at man er frisk til fra covid-19 sykdom før man blir vaksinert. Se for øvrig Koronavaksine - FHI.

Tidligere sykdom, gravide og ammende

I august endret FHI anbefalingene for gravide, og alle gravide i 2. og 3. trimester er nå anbefalt vaksine (mRNA vaksine). Gravide i 1. trimester anbefales pt ikke vaksine etter føre-var-prinsippet; men gravide i første semester som også har annen sykdom som gjør at en ev.covid-19 sykdom kunne få et særlig alvorlig forløp kan vaksineres. Se også Vaksinasjon av ansatte mot covid-19. Personer som planlegger å bli gravid eller som er i IVF opplegg kan også vaksineres.

Helsepersonell som er i jobb og som ammer, kan vaksineres. Ammende som vaksineres, kan fortsette å amme.

De som ut fra helserelaterte forhold ikke kan vaksineres nå er:

  • Akutt infeksjonssykdom eller covid-19-symptomer (Feber >38 grader eller luftveissymptomer)
  • De som er i karantene
  • De som har eller har hatt covid-19 sykdom siste 3 måneder eller har senvirkninger etter gjennomgått covid-19
  • Ansatte som tidligere er vaksinert med annen koronavaksine

Ansatte som tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner anfører dette på det digitale egenmeldingsskjemaet, men møter til vaksinering som planlagt. Det er akuttmedisinsk beredskap i vaksineringslokalene.

Praktisk gjennomføring

Vaksinasjon vil som hovedregel skje ved Ullevål. Når den ansatte er satt opp for time
vil den ansatte få tilsendt bekreftelse i med en SMS med info om tid og senere også en lenke til et digitalt egenerklæringsskjema. Den ansatte vil få en automatisk påminnelse pr SMS noen dager før planlagt time.

Når du kommer til vaksinasjonslokalet skal du ha med ID kort og tilsendt SMS.  Alle skal følge ordinære smittevernregler og du må bruke munnbind. 
 

Dose 2

Anbefalt doseringsintervallet mellom dose 1 og dose 2 har blitt endret flere ganger og er forskjellig for de ulike typene vaksine og også avhengig av underliggende sykdom. OUS ønsker å oppfylle forventingene her, og det er doseintervallet som gjelder når du får dose 1 som oftest er førende. Tidspunktet for vaksineleveranser og praktisk logistikk og administrasjon gjør derimot at vi ikke alltid klarer å innfri ønskene her. Enkelte ansatte vil derfor oppleve at de må vente litt mer enn det de har fått forespeilet.

Hvor skal du møte?

Se aktuelt kart under:

Les også informasjonen fra FHI om vaksine og bivirkningerSpørsmål og svar om vaksinering av OUS-ansatte (eHåndboken) Retningslinje for vaksinering av OUS-ansatte (eHåndboken)

Tidligere saker om vaksine:  

- Astra Zeneca på pause

- Vaksinering av OUS-ansatte (nyhetssak 12.01.21)