Covid-19:

Koronavaksinering av OUS-ansatte

Oslo universitetssykehus starter på nytt vaksinering av medarbeidere.

Har du fått tilbud om vaksine fra kommunen din eller annen arbeidsgiver?


Nå som kommunene vaksinerer større deler av befolkningen, kan du oppleve å få tilbud om vaksine av hjemkommunen din før du får vaksinetilbud fra OUS. Vårt klare råd er at alle ansatte som ønsker vaksine takker ja til det første tilbudet du får - enten det er fra OUS, kommunen/bydelen din eller f.eks. en annen arbeidsgiver.

Vær oppmerksom på at dersom du blir vaksinert med første dose hos andre enn OUS, vil du også få dose 2 hos denne og ikke av OUS.

Koronavaksinering i OUS

Bestilling/invitasjon til vaksine

I april og første del av mai fikk ansatte innkalling til vaksinasjon automatisk uten at deres leder bestille time. Siste del av mai og i juni har ledere meldt ansatte opp til vaksinasjon via IKT programmet ReMin. Dette er enkelt, raskt og fleksibelt og gjør at ansatte og lokale ledere får bedre oversikt og kontroll, samt noe mer valgfrihet mtp tidspunkt for vaksinasjon.

Fra begynnelsen av juni kan også sommervikarer vaksineres.
Det er som hovedregel ikke anledning til å bytte time. Ved svært vektige grunner for at vaksinasjon ikke kan gjennomføres på den tid som er planlagt kan den ansatte/leder henvende seg til testpoliklinikken vakcovid-19@ous-hf.no, og vedkommende vil da oftest bli satt opp på oppsamlingsdag på et senere tidspunkt.

Vaksinering etter gjennomgått covid-19 sykdom

Hovedregel er at ansatte som har gjennomgått covid-19 bare skal ha en dose vaksine, uavhengig av om man var syk før eller etter dose 1. Unntak er dersom man fikk påvist covid-19 sykdom mindre enn 3 uker etter første dose, da bør man ha 2 doser vaksine. Det bør uansett gå minst 3 måneder etter at man er frisk til fra covid-19 sykdom før man blir vaksinert. Se for øvrig Koronavaksine - FHI.

Tidligere sykdom, gravide og ammende

Fastlege bør vurdere indikasjon for vaksinering av gravide ansatte, og som hovedregel anbefaler man ikke vaksinering i først trimester. Gravide med underliggende sykdom / risikofaktorer bør vurderes for vaksinasjon, mens gravide uten slike medisinske risikofaktorer kan vurderes for vaksinasjon dersom vedkommende oppholder seg i områder med høye smittetrykk.

Helsepersonell som er i jobb og som ammer, kan vaksineres. Ammende som vaksineres, kan fortsette å amme.

De som ut fra helserelaterte forhold ikke kan vaksineres nå er:

• Akutt infeksjonssykdom eller covid-19-symptomer (Feber >38 grader eller luftveissymptomer)
• De som er i karantene
• De som har eller har hatt covid-19 sykdom siste 3 måneder eller har senvirkninger etter gjennomgått covid-19
• Ansatte som tidligere er vaksinert med annen koronavaksine

Ansatte som tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner anfører dette på det digitale egenmeldingsskjemaet, men møter til vaksinering som planlagt. Det er akuttmedisinsk beredskap i vaksineringslokalene.

Praktisk gjennomføring

Avhengig av behov og tilgang på vaksineres kan det vaksineres ved en eller flere av følgende stedene: Radiumhospitalet, Aker, Rikshospitalet og Ullevål (se kart under)
Når leder har bestilt vaksine til den ansatte får den ansatte tilsendt bekreftelse i med en SMS med info om tid og sted samt en lenke til et digitalt egenerklæringsskjema.
Når du kommer til vaksinasjonslokalet skal du ha med ID kort og tilsendt SMS.  Alle skal følge ordinære smittevernregler og du må bruke munnbind. 

Dose 2

Anbefalt doseringsintervallet mellom dose 1 og dose 2 har blitt endret flere ganger og er forskjellig for de ulike typene vaksine og også avhengig av underliggende sykdom. OUS ønsker å oppfylle forventingene her, og det er doseintervallet som gjelder når du får dose 1 som oftest er førende. Tidspunktet for vaksineleveranser og praktisk logistikk og administrasjon gjør derimot at vi ikke alltid klarer å innfri ønskene her. Enkelte ansatte vil derfor oppleve at de må vente litt mer enn det de har fått forespeilet. OUS vil søke å prioritere tidlig dose 2 for ansatte med alvorlig immunsvikt og alder over 65 år.


 

Hvor skal du møte? Se aktuelt kart under:

Les også informasjonen fra FHI om vaksine og bivirkningerSpørsmål og svar om vaksinering av OUS-ansatte (eHåndboken) Retningslinje for vaksinering av OUS-ansatte (eHåndboken)

Tidligere saker om vaksine:  

- Astra Zeneca på pause

- Vaksinering av OUS-ansatte (nyhetssak 12.01.21)

  

Kakediagram som viser hvor mange ansatte som har fått hvilken vaksine*beregningene er gjort ut i fra at sykehuset totalt har omtrent 24.000 ansatte.
** kategorien Uvaksinerte/Ikke vaksinert av OUS inkluderer både uvaksinerte ansatte og ansatte som har fått vaksine andre steder (feks av hjemkommune/bydel, andre arbeidsgivere, o.l.) 
 

Graf som viser antall ansatte som har fått covid-vaksine