Covid-19:

Koronavaksinering av OUS-ansatte

Oslo universitetssykehus starter på nytt vaksinering av medarbeidere.

Har du fått tilbud om vaksine fra kommunen din eller annen arbeidsgiver?


OUS ønsker at alle ansatte som vil ha vaksine skal kunne få det. Men vi har dessverre begrenset tilgang på vaksiner. Nå som kommunene har vaksinert større deler av befolkningen, kan du oppleve å få tilbud om vaksine av hjemkommune din før du får vaksinetilbud fra OUS. Vårt klare råd er at alle ansatte som ønsker vaksine takker ja til det første tilbudet du får - enten det er fra OUS, kommunen/bydelen din eller f.eks. en annen arbeidsgiver.

Vær oppmerksom på at dersom du blir vaksinert med første dose hos andre enn OUS, vil du også få dose 2 hos denne og ikke av OUS.

Koronavaksinering i OUS

De ulike vaksinene

OUS mottok de første vaksinene av typen mRNA vaksine fra Pfizer i januar (runde 1), deretter fikk vi tilgang på Astra Zeneca vaksiner fra slutten av februar (runde 2). Bruken av Astra Zeneca vaksinen ble som kjent stanset 11. mars. Rett før påske fikk OUS tildelt et stort antall mRNA vaksiner fra Moderna (runde 3).

Prioriteringsgrupper

OUS har prioritert vaksineringen i gruppene A, B1, B2, B3, C3, C1, C2, C3 og D. Avhengig av fremtidig tilgang på vaksiner kan det hende at det blir nødvendig med ytterligere undergrupper. Enkelte avvik kan forekomme for å få benyttet restdoser av vaksiner med kort utløpstid, men i all hovedsak følges alltid prioriteringsreglene.

Bestilling / invitasjon til vaksine

I runde 1 og 2 foregikk oppmelding til vaksinasjon ved at ledere fylte ut manuelle lister som ble sendt testpoliklinikken som gjennomfører vaksineringen. Dette ga god kontroll og vurderinger lokalt, men dette tok ofte lang tid.

I runde 3 var det en stor forventning om at vaksinasjons skulle gjøres svært raskt. Vi gikk derfor bort fra manuelle lister laget av lokale ledere, og HR sentralt sendte ut invitasjoner til vaksinasjon pr SMS direkte til den enkelte ansatte, basert på prioriteringen som den ansattes seksjon hadde. Dette var svært effektivt, men lokale ledere var ikke involvert i prosessen og enkelte ansatte opplevde ikke å bli kalt inn. Slike feil har blitt forsøkt korrigert fortløpende.

Fra uke 15 blir oppmelding til vaksinasjon gjennomført ved at leder melder ansatte opp til vaksinasjon via IKT programmet ReMin. Dette er enkelt, raskt og fleksibelt og gjør at ansatte og lokale ledere igjen får bedre oversikt og kontroll.

Tidligere sykdom, gravide og ammende

Vaksinering av gravide uten andre medisinske risikofaktorer anbefales i utgangspunktet ikke. For gravide med tilleggsrisiko må vaksinering vurderes i samråd med egen lege. Helsepersonell som er i jobb og som ammer, kan vaksineres. Ammende som vaksineres, kan fortsette å amme. Basert på de vaksinene som vi har tilgang til nå kan de aller fleste unntatt gravide vaksineres.

De eneste som ut fra helserelaterte forhold ikke kan vaksineres nå er:
• Akutt infeksjonssykdom eller covid-19-symptomer (Feber >38 grader eller luftveissymptomer)
• De som er i karantene
• De som har eller har hatt covid-19 sykdom siste 3 måneder eller har senvirkninger etter gjennomgått covid-19
• Ansatte som tidligere er vaksinert med annen koronavaksine

Ansatte som tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner anfører dette på det digitale egenmeldingsskjemaet, men møter til vaksinering som planlagt. Det er akuttmedisinsk beredskap i vaksineringslokalene.

Praktisk gjennomføring

Avhengig av behov og tilgang på vaksineres kan det vaksineres ved en eller flere av følgende stedene: Radiumhospitalet, Aker, Rikshospitalet og Ullevål (se kart under)
Når leder har bestilt vaksine til den ansatte får den ansatte tilsendt bekreftelse i med en SMS med info om tid og sted samt en lenke til et digitalt egenerklæringsskjema.
Når du kommer til vaksinasjonslokalet skal du ha med ID kort og tilsendt SMS.  Alle skal følge ordinære smittevernregler og du må bruke munnbind.  

Hvor skal du møte? Se aktuelt kart under:

Les også informasjonen fra FHI om vaksine og bivirkningerSpørsmål og svar om vaksinering av OUS-ansatte (eHåndboken) Retningslinje for vaksinering av OUS-ansatte (eHåndboken)

Tidligere saker om vaksine:  

- Astra Zeneca på pause

- Vaksinering av OUS-ansatte (nyhetssak 12.01.21)

  

Kakediagram som viser hvor mange ansatte som har fått hvilken vaksine*beregningene er gjort ut i fra at sykehuset totalt har omtrent 24.000 ansatte.
** kategorien Uvaksinerte/Ikke vaksinert av OUS inkluderer både uvaksinerte ansatte og ansatte som har fått vaksine andre steder (feks av hjemkommune/bydel, andre arbeidsgivere, o.l.) 
 

Graf som viser antall ansatte som har fått covid-vaksine