HELSENORGE
Covid-19:

Koronavaksinering av OUS-ansatte

Vi oppfordrer OUS-ansatte til å følge vaksineprogrammet i sin kommune. Per nå tilbyr ikke OUS covid-vaksinering av ansatte.