HELSENORGE
Settes på pause:

Midlertidig stans i AstraZeneca-vaksinasjon av ansatte

Folkehelseinstituttet har inntil videre stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 pga rapporterte alvorlige bivirkninger i Danmark. Derfor har også Oslo universitetssykehus stanset vaksinasjon av ansatte med denne vaksinen.

Illustrasjonsfoto ShutterStock
Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock


Det er meldt om enkelttilfeller av blodpropp etter koronavaksinasjon med AstraZeneca. Det er også meldt om dødsfall. Norge setter derfor vaksineringen med denne vaksinen på pause etter føre-var-prinsippet. Det er ikke påvist en årsakssammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

Det er gode overvåkningssystemer for bivirkninger av vaksiner. Hittil er det meldt om 22 tilfeller av blodpropp blant de 3 millionene som er vaksinert i EU/EØS. Legemiddelverket går nå nøye gjennom alle meldte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen, og OUS avventer deres konklusjon. Dødsfallene er skjedd i andre land. EUs legemiddelverk uttaler at vaksinen fortsatt har større gevinst enn ulemper.

Mange ved OUS har allerede fått vaksinen og det er helt vanlig med noen bivirkninger. Bivirkninger skal meldes som tidligere og de fleste er milde og forbigående. Alle ansatte som er vaksinert har fått informasjon om hvordan man kan forholde seg til bivirkninger.

Svar på noe av det OUS-ansatte kan lure på

 1. Jeg har fått dose en av AstraZeneca-vaksinen, kan jeg droppe dose to?
  Anbefalingen er foreløpig at vaksinasjon fullføres med samme vaksine.
 2. Jeg har fått en dose av AstraZeneca-vaksinen, kan jeg få dose to med en annen vaksine?
  Etter det vi vet nå, er det ikke anbefalt.
 3. Når får vi andre vaksiner?
  Dette vet vi dessverre ikke ennå
 4. Er det noe i batchen vi har fått?
  To tilfeller er knyttet til samme batch, men det er ikke holdepunkter for at det har betydning. Den aktuelle batchen har ikke vært brukt i Norge
 5. Jeg har fått vaksinen, hva slags symptomer skal jeg være obs på med tanke på blodpropp?
  Symptomene kan du lese om her (pdf)
 6. Når starter vi opp med vaksinering igjen?
  Det vet vi ikke ennå, foreløpig pauser vi ut denne uken.

Trenger ikke gjøre noe

- Vi har ingen indikasjoner på  at noen ansatte trenger å gjøre noen ekstraordinære tiltak i forbindelse med denne situasjonen, sier medisinsk direktør ved OUS, Hilde Myhren.

Dersom man får symptomer etter vaksinasjon som man ønsker hjelp for å vurdere eller behandle, så er det som alltid legevakt som bør kontaktes.

OUS vil følge nasjonale anbefalinger; og vi håper at vi snart kan starte opp med vaksinasjon igjen.

OUS-ansatte som er vaksinert med AstraZeneca, og de som nå dessverre må utsette vaksinasjon, vil få en SMS med mer informasjon fra sykehuset.