Psykososial støtte til ansatte

Alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset nå er i. For å redusere stress og påkjenning, forsterker vi den psykososiale støtten til alle ansatte. Psykososial støtte er primært nærmeste leders ansvar.

På denne siden vil du som medarbeider eller leder finne informasjon om stressmestring og selvivaretakelse i tillegg til andre temaer som tilbudet om samtaler og støtte til ledere.

OUS-tiltakene er samlet i ehåndboksdokumentet  Overordnet plan for psykososial støtte til ansatte under Covid-19

Prosedyre 10958 Psykososial støtte til ansatte ved kriser og traumatiske hendelser beskriver hvilket ansvar leder og andre har. Det gis også en framgangsmåte for psykososial støtte.

Prosedyren er laget mest for enkelthendelser, mens vi nå har en ekstraordinær situasjon som varer over tid.

Se også nyhetssaken som informerer om dette tiltaket

Medarbeidere

Informasjonsmateriell

Nederst på denne siden finnes flere informasjonsskriv som Arbeidsmiljøavdelingen og Bedriftshelsetjenesten har laget for ansatte i sykehuset.

Tilbud om samtale

BHT tilbyr virtuelle gruppe- og individsamtaler som supplement til lokale tiltak. BHT har nå større kapasitet enn til vanlig på grunn av omdisponering av oppgaver og tilleggsressurser fra andre miljøer. BHT og andre som bistår oss har taushetsplikt.

Gruppesamtale

Hvis du og dine kollegaer ønsker en gruppesamtale, kan du formidle ønske om det til leder eller ta direkte kontakt med BHT ved psykososial gruppe psykososialt@ous-hf.no.

Det kan ofte være nyttig at vi snakker sammen som kollegagruppe om hva som oppleves vanskelig på jobben og hva vi kan gjøre.

Telefongruppe

Gruppesamtaler i regi av BHT foregår per telefon- eller videokonferanse. For telefonkonferanse trenger vi telefonnumrene til de som er i gruppen. Vi sender en SMS med samtaletidspunkt, telefonnummer og pinkode.

Videogruppe

For videokonferanse bruker vi Skype for Business og du trenger et møterom der det er PC med webkamera og høyttaler. Vær obs på gjeldende retningslinjer når det gjelder samlinger gruppevis.

Individsamtale

Hvis du ønsker en individuell samtale formidles dette som hovedregel via din leder. Men det er fullt mulig for ansatte å ta direkte kontakt der de ikke ønsker å involvere leder.

Henvendelser sendes til psykososialt@ous-hf.no

Ledere

Ledere har primæransvar for oppfølging av sine ansatte når det gjelder psykososial støtte.  Se Prosedyre 10958 Psykososial støtte til ansatte . Arbeidsmiljøavdelingen/Bedriftshelsetjenesten (BHT) har laget informasjonsmateriell og tilbyr veiledning som hjelp til å ivareta denne viktige oppgaven.

«Å beskytte alle ansatte mot kronisk stress og psykiske belastninger betyr at de vil ha bedre kapasitet til å ivareta sine roller.»
WHOs veileder Mental Health and Psychosocial Considerations during COVID-19

Veiledning

Ledere tilbys veiledning av BHT som før, men nå per telefon eller Skype for Business. Her kan ledere drøfte blant annet

  • organisatoriske og psykososiale tiltak for å redusere belastningene
  • hvordan legge opp psykososial støtte for de ansatte
  • om det kan være behov for bistand fra BHT når det gjelder samtaler med de ansatte, gruppevis eller individuelt.

Informasjonsmateriell

Organisatoriske arbeidsmiljøtiltak for å redusere stress og påkjenninger for de ansatte under Covid-19.

Vi vet at OUS-ledere gjør en fantastisk innsats og anstrenger seg for å støtte sine medarbeidere i en krevende tid.

Vi vet også at alle ledere er avhengig av forhold utenfor deres kontroll når det gjelder å skape et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi tenker dette likevel kan være nyttig spesielt for nye ledere og i en hektisk hverdag, for å minne om noen gode grep som er innenfor den enkelte leders handlingsrom, når det gjelder det organisatoriske arbeidsmiljøet.

Stressmestring og selvivaretakelse er et informasjonsskriv for alle ansatte og ledere. Det er veldig individuelt hva som passer for den enkelte, men i dette skrivet er en liste med evidens- og erfaringsbaserte råd og tips utarbeidet av psykologene i Bedriftshelsetjenesten, OUS, med bistand fra fysioterapeutene når det gjelder søvn og mosjon.  Deltakere på våre kurs har satt pris på disse innspill, og vi håper denne formen med disse korte punktene også kan være til nytte.

Vil du som leder ha en samtale om stressmestring og selvivaretakelse enten for egen del eller om hvordan du kan bruke dette informasjonsskriv for å ivareta dine ansatte, ta kontakt ved å sende epost til psykososialt@ous-hf.no.

Kollegastøtte

Det skal raskt utvikles en kort veileder for ledere, og ansatte som nå får en rolle i forbindelse med kollegastøtte, om hvordan gjennomføre gode individ- og gruppesamtaler. 

Særlig berørte avdelinger

Arbeidsmiljøavdelingen/bedriftshelsetjenesten tilbyr nå alle ansatte  samtale med psykolog eller annen relevant fagperson. Ansatte får en sms med tilbud om samtale.

Spesifikke ansattgrupper (smittede, de i karantene, gravide, de i risikogrupper)

Ansatte med påvist Covid-smitte

Alle ansatte som har testet positivt får en SMS av sykehuset med tilbud om støttesamtale . Samtalene gis av psykologer eller annen relevant fagperson i BHT. Samtalene vil foregå per telefon eller via videosamtale etter avtale med den ansatte.

Ansatte i karantene

Alle ansatte i karantene får en SMS fra sykehuset med tilbud om å kontakte bedriftslegene i BHT hvis de har spørsmål.  Legene gir også informasjon om tilbud om støttesamtale. 

Gravide ansatte
OUS følger retningslinjene gitt av FHI når deg gjelder gravide kvinner. https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap/til-ansatte-studenter-og-ledere-ved-ous#er-det-trygt-a-komme-pa-jobb . Programmet «Gravid og trygg i jobb» består av systematisk oppfølging av gravide ansattes arbeidssituasjon sammen med leder og bedriftsjordmor. Kontakt på bedriftsjordmor@ous-hf.no . 

Risikogrupper
OUS følger retningslinjene gitt av FHI når det gjelder ansatte i risikogrupper for alvorlig forløp. Se også denne lenken angående tilrettelegging.  https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap/til-ansatte-studenter-og-ledere-ved-ous#er-det-trygt-a-komme-pa-jobb

Samtaletilbud for ansatte i risikogrupper går gjennom kanalene som er opprettet for alle ansatte: Støttetelefon 90508384 eller henvendelse direkte eller gjennom leder til Bedriftshelsetjenesten psykososialt@ous-hf.no 

Ansatte i frontlinjen
Det kartlegges behov for egne tiltak for særlig berørte avdelinger, og noen er allerede innført.  Vi oppfordrer ledere og ansatte til å ta kontakt for å melde behov og gi innspill til tiltak psykososialt@ous-hf.no. Hvis man ønsker en støttesamtale kan man ringe Støttetelefonen 90508384 eller sende henvendelse direkte eller gjennom leder til epostadressen. 

Ansatte som har meldt eller er involvert i forhold som er meldt som avvik
Arbeidsmiljøavdelingen monitorer HMS-avvik. Der det antas å kunne være behov for psykososial støtte gis informasjon om prosedyre 10958 om psykososial støtte og hvordan man kan kontakte psykososial gruppe og Støttegruppen (som omtales i prosedyre 10958).

Andre ansatte
Andre ansatte enn gruppene nevnt ovenfor kan også ha ekstra behov og spesielle bekymringer. Utenlandske medarbeidere, og norske med familie og venner i utlandet, er et eksempel. Mange medarbeidere har ekstra utfordringer når det gjelder ansvar for barn eller aldrende foreldre. Noen kan føle seg isolerte på grunn av tiltakene i samfunnet. Samtaletilbud for disse og andre går gjennom kanalene som er opprettet for alle ansatte: Støttetelefon 905 08 384 eller henvendelse direkte eller gjennom leder til Bedriftshelsetjenesten psykososialt@ous-hf.no

 

Relaterte dokumenter

Fant du det du lette etter?