Karantene og testing

Ved reiser må ansatte forholde seg til nasjonale regler inkludert karantenebestemmelser. Koronatestpoliklinikken kan ikke prioritere å teste ansatte i forbindelse med private reiser. Testing i forbindelse med private reiser må gjøres i hjemkommune.

Helsepersonell tar koronatest av OUS ansatt


 


 


 

Telefontjenester for covid-19

Testing, smittevern og gjeldene prosedyrer

Sykehuset har flere telefontjenester for ledere som har spørsmål om covid-19. Ansatte oppfordres til å gå via leder og ikke kontakte telefontjenestene direkte.

Liste med telefonnumre

Covid-19 test- og prosedyretelefon: 47 51 38 50

NB: Telefonen kan ikke brukes for å booke testtid. Alle innmeldinger til testing skal skje via leder på mail. 
(0800-2300 hverdager, 0800-2100 helg)
Ledere kan kontakte vakthavende lege ved Koronatestpoliklinikken for råd/spørsmål om testing eller gjeldende prosedyrer. 

Ved endring av oppsatte timer/avmeldinger av covid-19 test:

Sekretærdesk Avdeling for Koronatesting: 22 11 82 59 
(0800-2000 hverdager, og 0800-1400 helg)

Avdeling for Smitteverns Koronatelefon: 476 87 414

(0800-2300 hverdager, 0800-2100 helg)
Ledere kan kontakte Avdeling for Smittevern for råd/spørsmål knyttet til funn av covid-19 hos ansatte eller pasienter, smitteverntiltak, kontaktsporing og vurderinger i forbindelse med karanteneuttak.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftslege Trond Bakkerud: 952 96 295 (oddetallsuker)
Bedriftslege Pål Brenno: 928 99 005 (partallsuker)
(0900-1700 hverdager, stengt helg)
Ved spørsmål om friskmelding/når ansatte med påvist covid-19 kan komme tilbake på jobb.


Karanteplikt

Oslo universitetssykehus følger Covid-19-forskriften

Hovedregelen er at man har karanteneplikt dersom:

 • man har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 (covid-19, coronavirus) mindre enn 48 timer før den som er smittet fikk de første symptomene på sykdom (smittekarantene)
 • man ankommer Norge fra et land/område med karanteneplikt (innreisekarantene)

Oversikt over hvilke land som er omfattet av karanteneplikt finnes her:

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Instruks om karanteneplikt og unntak fra denne i eHåndbok

Der får du informasjon om hvor lenge karantenen varer og når det gis rom for unntak.

Les karanteneinstruksen i OUS

Råd til deg som er i karantene

Dersom du utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal du kontakte nærmeste leder for testing og isoleres fram til testresultatet er klart.
Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene
OUS har i tillegg følgende presiseringer:

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter hver gangs bruk.
 • Ikke del seng med andre.
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter.
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60⁰.
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre hustandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre.
 • De andre familiemedlemmene som ikke er i karantene, kan leve helt normalt.


-----

Testing

Det er viktig å bli testet om du har symptomer på covid-19.

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19 (eHåndbok)

Symptomene kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpust
 • Tap av smak- eller luktesans
 • Muskelverk
 • Slapphet
 • Hodepine
 • Sår hals
 • Tett/rennende nese
 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Oppkast/diaré

Dersom du eller noen du bor sammen med skal testes, skal du kontakte din nærmeste leder

Rask testing er viktig for smittesporing. Meld fra til din leder med en gang du får symptomer som kan gi mistanke om covid-19.

Her finner du skjemaet som din leder skal sende inn til Koronatestpoliklinikken. Koronatestpoliklinikken ringer deg for å avtale testtid, som regel innen et døgn etter leder har meldt deg til test.

Ved stor pågang kan prioriteringshensyn føre til lenger ventetid på test for enkelte grupper. Ansatte med symptomer har prioritet.

Her skal du møte for å ta testen

Alle som skal testes blir ringt av Koronatestpoliklinikken. Det er ikke mulig å komme på «drop-in».

Har du spørsmål, se først i eHåndbok:

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19

Koronatestpoliklinikken gir deg en time på ett av følgende steder:

 • Testpoliklinikk Ullevål (bygg 30)
 • Testpoliklinikk Gaustad (Skiltet fra innkjøring til sykehuset)


Åpningstider
Mandag - fredag: 08:00 - 21:00
Lørdag - søndag: 08:00 - 14:00

Positiv test? Du skal isoleres og varsle din leder

Hvis testen tatt av deg viser at du er smittet av koronavirus, vil du få beskjed om dette fra Koronatestpoliklinikken. Du skal rett i isolasjon og varsle din leder som er ansvarlig for å iverksette smittesporing. Du skal være i hjemmeisolering og følge Folkehelseinstituttets råd.

Folkehelseinstituttets råd for hjemmeisolering

Det er kommunelegen/bydelsoverlegen som beslutter hvor lenge du skal være isolert. Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen på telefon for nødvendig oppfølging eller ved akutt forverring i sykdomsperioden. Dersom du fortsatt ikke føler deg frisk etter 2-3 uker, bør du kontakte din fastlege.

Kontakt din leder for å informere om når du har blitt symptomfri slik at dere sammen kan planlegge når du skal tilbake i jobb.

Oppfølging av ansatte og studenter eksponert for covid-19

 

Hvis du har spørsmål om når du kan komme tilbake på jobb, kan du ringe bedriftslegene (hverdager 09-17)

 • Trond Bakkerud: 952 96 295 (oddetallsuker)
 • Pål Brenno: 928 99 005 (partallsuker)


Se også tilbud om psykososial støtte

 
 

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om korona. 

Se deres to sider i Brukerhåndboka i mikrobiologi:

SARS-CoV-2 RNA

MIK koronatelefon 

-----

Spørsmål og svar om karantene og testing

Er det trygt å gå på jobb selv om den jeg bor sammen med har karantene?

Svar: Ja, så lenge den du bor sammen med ikke har symptomer. Det er ikke nødvendig med ekstra smitteverntiltak som f.eks. munnbind på jobb. Hvis den som er i karantene får symptomer, skal du også være i karantene og ikke møte på jobb frem til den du bor sammen med er testet. Hvis testresultatet er negativt, kan du gå tilbake til jobb. Hvis testresultatet er positivt, fortsetter karantenen.

Kan jeg bare møte opp på Koronatestpoliklinikken for å bli testet?

Svar: Nei. Testpoliklinikken har ikke drop in, både av praktiske årsaker, prioriteringshensyn og hastegrad, og av hensyn til smittevern og kødannelse.

Kan jeg selv booke time på testpoliklinikken?

Svar: Nei, leder melder inn ansatte til testing, og det er ikke anledning til å ringe testpoliklinikken selv for å booke testtid. Ansatte og pasienter prioriteres til test etter hastegrad.

Hvor lang tid tar det før jeg får time til test hvis jeg er syk?

Svar: Som regel blir du oppringt innen 24 timer fra leder melder deg inn til test, men i perioder med stor pågang må lengre ventetid påregnes.

Hvor lang tid tar det før jeg får prøvesvaret mitt?

Svar: Prøvesvaret legges direkte ut på Helsenorge.no og meldes også ut fra Koronatestpoliklinikken fortløpende. Som hovedregel får du svar samme dag eller påfølgende morgen.

Kan jeg gå på jobb hvis testen er negativ?

Svar: Hvis du er testet bare på grunn av symptomer, kan du gå på jobb når du er frisk. Forutsatt negativ test kan du med lette restsymptomer og god allmenntilstand returnere til jobb. Munnbind skal brukes til du er helt symptomfri. Hvis du er i smittekarantene eller innreisekarantene, vil ikke negativ test oppheve karantenen.

Hvorfor må jeg fortsatt være i karantene selv om jeg har negativ test?

Svar: Testen for SARS-CoV-2 gir et øyeblikksbilde. De fleste blir syke omtrent 5 dager etter at de har blitt smittet, men man kan man bli syk også senere. En negativ test påvirker derfor ikke karantenetiden.  

Er det trygt å komme tilbake på jobb etter at karantenetiden er over?

Ja. Noen svært få kan få symptomer på covid-19 mer enn 10 dager etter eksponering for smitte. Du skal derfor raskt melde fra til leder og testes dersom du får symptomer i de første dagene etter avsluttet karantene. Det er likevel så uvanlig at dette skjer at det ikke er behov for ekstra smitteverntiltak som f.eks. munnbind.


 

Fant du det du lette etter?