Helsenorge

Karantene og testing

Det pålegges smittekarantene og testplikt for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære personer, samt testplikt for øvrige nærkontakter det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

På generelt grunnlag har OUS særlige regler om smittevern for alle ansatte som har vært eksponert for covid-19 i form av nærkontakt med en bekreftet smittet. Du har også karanteneplikt dersom du ankommer Norge fra et land/område med karanteneplikt (innreisekarantene).

Helsepersonell tar koronatest av OUS ansatt


 

Telefontjenester for covid-19

Testing, smittevern og gjeldene prosedyrer

Sykehuset har flere telefontjenester for ledere som har spørsmål om covid-19. Ansatte oppfordres til å gå via leder og ikke kontakte telefontjenestene direkte.

Liste med telefonnumre

Covid-19 test- og prosedyretelefon: 47 63 00 24 / 47 51 38 50
NB: Telefonen kan ikke brukes for å booke testtid. Alle innmeldinger til testing skal skje via leder på mail.
(08.00-16.00 hverdager, 09.00-16.00 søndager, stengt lørdager)
Ledere kan kontakte vakthavende lege ved Koronatestpoliklinikken for råd/spørsmål om testing eller gjeldende prosedyrer.

Ved endring av oppsatte timer/avmeldinger av covid-19 test:
Sekretærdesk Avdeling for Koronatesting: 22 11 82 59
(08.00-15.30 hverdager, og 08.15-15.30 søndager, stengt lørdager)

Avdeling for Smitteverns Koronatelefon: 47 68 74 14

(0800-2300 hverdager, 0800-2100 helg)
Ledere kan kontakte Avdeling for Smittevern for råd/spørsmål knyttet til funn av covid-19 hos ansatte eller pasienter, smitteverntiltak, kontaktsporing og vurderinger i forbindelse med karanteneuttak.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftslege Trond Bakkerud: 95 29 62 95 (oddetallsuker)
Bedriftslege Pål Brenno: 92 89 90 05 (partallsuker)
(0900-1700 hverdager, stengt helg)
Ved spørsmål om friskmelding/når ansatte med påvist covid-19 kan komme tilbake på jobb.


Omikrom

Regjeringen innfører flere tiltak med umiddelbar virkning for å begrense og forsinke spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget i Sør-Afrika.

Ansatte som har oppholdt seg i de aktuelle landene etter 16. november 2021 og har ankommet Norge før 27. november 2021 skal så snart som mulig teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR. Leder kan sende inn mail til testcovid19@ous-hf.no. Den ansatte skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 27. november 2021. De anbefales at de går i innreisekarantene i 10 døgn fra ankomstdato.

Følgende land omfattes av tiltakene: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi.

Det pålegges smittekarantene og testplikt for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære personer samt testplikt for øvrig nærkontakter det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Ring vakttelefon: 47 63 00 24 (mandag-fredag 08.00-16.00) ved behov for nærmere veiledning. Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.

Generelt om karanteplikt

Oslo universitetssykehus følger Covid-19-forskriften

Dersom du har vært eksponert for covid-19 i form av nærkontakt med en bekreftet smittet, vil vi i OUS ha særlige regler om smittevern. Oversikt over disse bestemmelsene finner du her:

eHåndbok - Smitteverntiltak og isolering ved covid-19 (SARS-CoV-2)


Du har karanteneplikt
dersom du ankommer Norge fra et land/område med karanteneplikt (innreisekarantene).

Se oversikt over hvilke land som er omfattet av karanteneplikt 

Se instruks om karanteneplikt og unntak fra denne i eHåndbok

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene

For generelle regler, se Helsedirektoratets nettsider


Testing

Det er viktig å bli testet om du har symptomer på covid-19.

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19 (eHåndbok)

Symptomene kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpust
 • Tap av smak- eller luktesans
 • Muskelverk
 • Slapphet
 • Hodepine
 • Sår hals
 • Tett/rennende nese
 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Oppkast/diaré

Dersom du eller noen du bor sammen med skal testes, skal du kontakte din nærmeste leder

Rask testing er viktig for smittesporing. Meld fra til din leder med en gang du får symptomer som kan gi mistanke om covid-19.

Her finner du skjemaet som din leder skal sende inn til Koronatestpoliklinikken. Koronatestpoliklinikken ringer deg for å avtale testtid, som regel innen et døgn etter leder har meldt deg til test.

Ved stor pågang kan prioriteringshensyn føre til lenger ventetid på test for enkelte grupper. Ansatte med symptomer har prioritet.

Her skal du møte for å ta testen

Alle som skal testes blir ringt av Koronatestpoliklinikken. Det er ikke mulig å komme på «drop-in».

Har du spørsmål, se først i eHåndbok:

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19

Koronatestpoliklinikken gir deg en time på ett av følgende steder:

 • Testpoliklinikk Ullevål (bygg 30)
 • Testpoliklinikk Gaustad (Skiltet fra innkjøring til sykehuset)


Åpningstider
Mandag - fredag: 08:00 - 21:00
Lørdag - søndag: 08:00 - 14:00

Positiv test? Du skal isoleres og varsle din leder

Hvis testen tatt av deg viser at du er smittet av koronavirus, vil du få beskjed om dette fra Koronatestpoliklinikken. Du skal rett i isolasjon og varsle din leder som er ansvarlig for å iverksette smittesporing. Du skal være i hjemmeisolering og følge Folkehelseinstituttets råd.

Folkehelseinstituttets råd for hjemmeisolering

Det er kommunelegen/bydelsoverlegen som beslutter hvor lenge du skal være isolert. Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen på telefon for nødvendig oppfølging eller ved akutt forverring i sykdomsperioden. Dersom du fortsatt ikke føler deg frisk etter 2-3 uker, bør du kontakte din fastlege.

Kontakt din leder for å informere om når du har blitt symptomfri slik at dere sammen kan planlegge når du skal tilbake i jobb.

Oppfølging av ansatte og studenter eksponert for covid-19

 

Hvis du har spørsmål om når du kan komme tilbake på jobb, kan du ringe bedriftslegene (hverdager 09-17)

 • Trond Bakkerud: 952 96 295 (oddetallsuker)
 • Pål Brenno: 928 99 005 (partallsuker)


Se også tilbud om psykososial støtte

 
 

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om korona. 

Se deres to sider i Brukerhåndboka i mikrobiologi:

SARS-CoV-2 RNA

MIK koronatelefon


 

Fant du det du lette etter?