Smittevern

Her finner du informasjon om smittevernrutiner, bruk av smittevernutstyr og spørsmål & svar om smittevern.

​Smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner

 1. Utfør alltid håndhygiene før og etter kontakt med alle pasienter, deres utstyr, pårørende og pasienters utstyr
 2. Behandle tekstiler som er tilsølt med store mengder biologisk materiale som  smittetøy
 3. Vask, desinfiser eller steriliser gjenbruksutstyr mellom hver pasient
 4. Jobb aseptisk ved medikamentadministrering. Desinfiser alltid huden før injeksjoner/punksjoner
 5. Beskytt deg ved fare for sprut/søl av organisk materiale uavhengig av pasientens smittestatus
 6. Rengjør alltid mellom pasienter, og flekkdesinfiser dersom det er søl av organisk materiale
 7. Bruk alltid sykehusets uniform, skift til ny hver dag –Klokker, ringer og kunstige negler er ikke tillatt
 8. Pasienter som ikke kan ivareta egen hygiene eller som forurenser miljøet med organisk materiale plasseres i eget rom uavhengig av smittestatus
 9. Dekk munnen når du hoster eller nyser. Vurder munnbind på pasienter med uttalt hoste/sekresjon
 10. Følg prosedyrene for avfallshåndtering i OUS generelt og for din avdeling spesielt

Se ehåndboksprosedyren om basale smittevernrutiner – Dok ID: 112424

Riktig bruk av åndedrettsvern

Det finnes ulike typer åndedrettsvern som er i bruk ved sykehuset; FFP3, FFP2 og N95.

1. Hvor godt åndedrettsvernet fungerer, avhenger av:


 • Hvor god filtreringskapasitet masken har 
 • Om det er lekkasje rundt masken. 
Begge deler er viktig. Vi må til enhver tid bruke det utstyret vi har. Den masken som gir best beskyttelse er FFP3. FFP2-masken og N95-masken gir også god beskyttelse ved riktig bruk.

Det er svært viktig at du sjekker om masken er tett- før du går inn i forurenset område. Det gjør du ved å puste inn og puste ut mens du holder på masken. Dette er beskrevet i eHåndbok under pkt. 4.

2. Det er viktig at du gjør det du kan for å hindre lekkasje. 

Hvis du har skjegg vil ikke åndedrettsvernet bli tett og da virker det ikke.

3. Dersom du kan velge mellom forskjellige masker er førstevalget FFP3.

Dersom du står mellom FFP2 og N95 bør du velge masken som gir minst lekkasje.

Vær klar over at det nå finnes ulike åndedrettsvern fra ulike leverandører. De ulike modellene har ulik passform. Testing av lekkasje skal gjøres på samme måte som beskrevet i prosedyren for FFP3 også ved bruk av andre masker.

Bildene under viser noen av maskene slik de ser ut:

Bilde 1 - åndedrettsvern type FFP2: 

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern

Bilde 2 - åndredrettsvern type FFP2, annen variant: 

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern

Bilde 3 - åndredrettsvern FFP3:

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern

Bilde 4: åndredrettsvern N95:

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern


Instruksjonsvideoer om smittevernutstyr

Se hvordan du skal ta på og av smittevernutstyr, og hvordan du kan gjenbruke åndetrettsvernet

Spørsmål og svar om smittevern

Se stilte spørsmål og svar om smittevern i forbindelse med koronaviruset

Fant du det du lette etter?