Smittevern

Her finner du informasjon om smittevernrutiner, bruk av smittevernutstyr og spørsmål & svar om smittevern.

​Smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner

 1. Utfør alltid håndhygiene før og etter kontakt med alle pasienter, deres utstyr, pårørende og pasienters utstyr
 2. Behandle tekstiler som er tilsølt med store mengder biologisk materiale som  smittetøy
 3. Vask, desinfiser eller steriliser gjenbruksutstyr mellom hver pasient
 4. Jobb aseptisk ved medikamentadministrering. Desinfiser alltid huden før injeksjoner/punksjoner
 5. Beskytt deg ved fare for sprut/søl av organisk materiale uavhengig av pasientens smittestatus
 6. Rengjør alltid mellom pasienter, og flekkdesinfiser dersom det er søl av organisk materiale
 7. Bruk alltid sykehusets uniform, skift til ny hver dag –Klokker, ringer og kunstige negler er ikke tillatt
 8. Pasienter som ikke kan ivareta egen hygiene eller som forurenser miljøet med organisk materiale plasseres i eget rom uavhengig av smittestatus
 9. Dekk munnen når du hoster eller nyser. Vurder munnbind på pasienter med uttalt hoste/sekresjon
 10. Følg prosedyrene for avfallshåndtering i OUS generelt og for din avdeling spesielt

Se ehåndboksprosedyren om basale smittevernrutiner – Dok ID: 112424

Riktig bruk av åndedrettsvern

Det finnes ulike typer åndedrettsvern som er i bruk ved sykehuset; FFP3, FFP2 og N95.

1. Hvor godt åndedrettsvernet fungerer, avhenger av:


 • Hvor god filtreringskapasitet masken har 
 • Om det er lekkasje rundt masken. 
Begge deler er viktig. Vi må til enhver tid bruke det utstyret vi har. Den masken som gir best beskyttelse er FFP3. FFP2-masken og N95-masken gir også god beskyttelse ved riktig bruk.

Det er svært viktig at du sjekker om masken er tett- før du går inn i forurenset område. Det gjør du ved å puste inn og puste ut mens du holder på masken. Dette er beskrevet i eHåndbok under pkt. 4.

2. Det er viktig at du gjør det du kan for å hindre lekkasje. 

Hvis du har skjegg vil ikke åndedrettsvernet bli tett og da virker det ikke.

3. Dersom du kan velge mellom forskjellige masker er førstevalget FFP3.

Dersom du står mellom FFP2 og N95 bør du velge masken som gir minst lekkasje.

Vær klar over at det nå finnes ulike åndedrettsvern fra ulike leverandører. De ulike modellene har ulik passform. Testing av lekkasje skal gjøres på samme måte som beskrevet i prosedyren for FFP3 også ved bruk av andre masker.

Bildene under viser noen av maskene slik de ser ut:

Bilde 1 - åndedrettsvern type FFP2: 

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern

Bilde 2 - åndredrettsvern type FFP2, annen variant: 

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern

Bilde 3 - åndredrettsvern FFP3:

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern

Bilde 4: åndredrettsvern N95:

Illustrasjonsfoto åndedrettsvern


Når bruker OUS-ansatte munnbind?

Nå som smittespredningen av covid-19 er økende i Oslo, er det forståelig at ansatte blir bekymret for å smitte pasientene og for å smitte hverandre. Men OUS har ikke en anbefaling om generell bruk av munnbind. 

Vi skal, som alle andre i samfunnet, forholde oss til de generelle smittevernrådene:

 • Ikke gå på jobb hvis du er syk
 • Hold minst en meter avstand
 • Vask/sprit hendene


Disse basale smitteverntiltakene holder i de fleste tilfellene.

Hvis avstand ikke kan overholdes

Men selv når du ikke kan holde avstand, så må du ikke nødvendigvis bruke munnbind. Husk at det å snakke, og synge, og rope, produserer dråper som kan bidra til smitte. Så hvis du er nærme noen, så prøv i ikke snakke. Ikke gå på møter eller andre sammenkomster hvis du ikke kan holde god avstand. Å være i rom med masse mennesker er ikke anbefalt, hverken på sykehuset eller ellers i samfunnet.

Tiltakene for å forhindre smitte

- Tiltakene vi har på sykehuset er fortsatt primært rettet mot å identifisere og forhindre smitte fra symptomatiske individer, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Alle pasienter som skal inn på sykehuset må gjennom pretriage og alle ansatte må foreta selvsjekk før de kommer på jobb. Derfor er det all grunn til å tro at basale smittevernrutiner holder, også ved nærkontakt. Basale smittevernrutiner innebærer å beskytte øyne, nese og munn mot dråper og sprut eller søl av luftveissekret. Dette gjelder for alle pasienter – alltid - uavhengig av symptomer.

Hvis du trenger beskyttelse

Dersom du etter individuell vurdering av risikofaktorer hos pasientene og arbeidets art/varighet likevel ønsker ekstra beskyttelse utover det som gjelder ved basale smittevernrutiner, dvs. når det ikke er dråper, sprut eller søl fra luftveiene, anbefaler vi primært heldekkende visir framfor munnbind. Dette fordi visir også gir beskyttelse av øynene. Ved behov for å beskytte pasienten mot smitte fra den ansatte, kan du benytte munnbind.

Husk avstand og håndhygiene, også ved kontakt med kolleger!
 

Instruksjonsvideoer om smittevernutstyr

Se hvordan du skal ta på og av smittevernutstyr, og hvordan du kan gjenbruke åndetrettsvernet

Spørsmål og svar om smittevern

Se stilte spørsmål og svar om smittevern i forbindelse med koronaviruset

Fant du det du lette etter?