Spørsmål og svar om smittevern

På denne siden finner du spørsmål og svar om smittevern i forbindelse med koronaviruset.

​Kan jeg bruke eHåndboksdokumenter som omhandler dråpesmitte når jeg jobber med pasienter med covid-19, for eksempel dokumentet Isolering ved dråpesmitte?

I utgangspunktet, ja. Det er noen spesielle forhold. Ved covid-19 skal det benyttes åndedrettsvern i stedet for munnbind når vi er tett på pasientene ved aerosolgenererende prosedyrer. Eksempler på dette er ved intubering/ekstubering, non-invasiv ventilasjon (CPAP/BiPAP)  og gastroskopi med bruk av åpent sug i øvre luftveier. Til forskjell fra ved ordinær dråpesmitte skal man også ta på seg beskyttelsesutstyr før man går inn i pasientrommet. Alt annet er som beskrevet i eHåndboksdokumeter om dråpesmitte.

Ved covid-19 - hvilket smittevernutstyr skal brukes for å beskytte oss selv, hvilket utstyr bruker vi for å beskytte pasienten og hva bruker vi for å beskytte hverandre?

Ved dråpesmitte skal vi benytte hansker, munnbind, briller/visir, smittefrakk og lue/hette. Ved aerosolgenererende prosedyrer benyttes åndedrettsvern i stedet for munnbind. Dette er primært for å beskytte oss mot smitte fra pasientene. I noen tilfeller er det aktuelt å påføre pasienten munnbind for å forhindre smitte andre, for eksempel i forbindelse med transport.

For å beskytte pasienten mot smitte fra oss, er det viktigste at vi ikke er på jobb hvis vi har symptomer eller har høy risiko for å være smittet nærkontakt med bekreftet smittet, eller er i karantene på grunn av reise.

For å beskytte hverandre, er det viktigste tiltaket at vi holder avstand, har god håndhygiene og sørger for godt renhold av kontaktpunkter.

Bør hud og klær i større grad være beskyttet for eksempel med bruk av operasjonshette med krage, eventuelt heldekkende drakt?

Bruk av operasjonshette anbefales ikke med mindre det er fare for sprut eller søl. Dette fordi disse erfaringsmessig er noe vanskelige å ta av uten å kontaminere/forurense ansiktshuden. Dette vurderes som en større risiko enn  smitte fra eksponert hud på halsen.

Bør man benytte egne sko eller dedikerte sko i smitteområder?

Det er ikke nødvendig å benytte dedikerte sko i smitteområder. Noen avdelinger som allerede har vaskbare sko tilgjengelig har valgt å benytte dette, men generelt anbefales ikke dedikerte sko ved verken luft- eller dråpesmitte annet enn der hvor det er risiko for store mengder søl på gulvet.

Trenger jeg å bruke doble hansker generelt eller ved intubasjon ved covid-19?

Hansker benyttes i denne situasjonen for å beskytte den ansatte mot smitte. Vi vet at en viss prosentandel av engangshansker har mikroskopiske hull. Derfor skal du alltid utføre håndhygiene når du tar dem av deg.

Det kan være grunner til å benytte doble hansker ved spesielle prosedyrer, som intubasjon. Når hanskene forurenses i forbindelse med prosedyren, og du må raskt videre til neste arbeidsoppgave uten å desinfisere hendene og bytte hansker, kan doble hansker være en løsning. Dette kan gjelde også i en intensivkohort. Men du kan bare gjøre dette på en og samme pasient.

På grunn av risiko for hull i den ytterste hansken, kan den innerste være kontaminert/forurenset. I situasjoner der du for eksempel skal over til sårstell, skal du bytte hansker og, så langt det er mulig, vaske eller sprite hendene i mellom. Man kan bytte hansker inne på pasientrommet/kohorten. Det samme gjelder for stellefrakker. Disse skal byttes, alternativt dekkes med annen frakk utenpå, mellom to ulike pasienter.

Hva gjør jeg når det er isolering uten sluse?

Pasienter med covid-19 skal primært ligge på luft- eller kontaktsmitte-isolat eller i kohort. Dersom det oppstår situasjoner der pasienter ligger på rom uten forgang må vi ta av og på smittevernutstyr enten rett utenfor eller rett innenfor døra på pasientrommet. Du kan bare ta av deg smittefrakken inne på pasientrommet dersom det er mer enn to meter mellom deg og pasienten. Dersom frakken henger på pasientrommet, og skal gjenbrukes, skal du henge den med uren side ut.  Hvis du tar av deg smittefrakken på utsiden av pasientrommet, skal du henge den med ren side ut.

Så lenge vi holder to meters avstand kan vi stå i døren og snakke til pasienten uten smittevernutstyr på.

Kan vi gå tom for utstyr slik at vi ikke kan benytte utstyr som beskrevet i eHåndboksdokumenter om smittevern?

Det er begrenset tilgang på noe utstyr på verdensbasis. Da må vi etter hvert benytte utstyr med lavere krav til beskyttelse, samt drive gjenbruk av smittevernutstyr.

Hva er basale smittevernrutiner?

Basale smitteverntiltak er sikkerhetsnettet vårt for å beskytte mot smitte. Disse tiltakene forhindrer smitte også når smitte ikke kjent.
Tiltakene består av blant annet:

Håndhygiene

 • Håndvask (når det er synlig forurensing)
 • Hånddesinfeksjon eller håndvask (når det ikke er synlig forurensing)

Hansker

 • Av med klokker og ringer!
 • Beskytt slimhinner om nødvendig ved fare for sprut
 • Munnbind
 • Øyebeskyttelse

Arbeidstøy

 • beskyttelsesfrakk (før kontakt med kroppsvæsker)

Hvordan smitter covid-19?

Covid-19 smitter gjennom dråpesmitte og kontaktsmitte.

Dråpesmitte:

 • Væskeholdige partikler med størrelse >5–10 (100) µm
 • Faller raskt til bakken
 • Smitter ikke på større avstand enn 1(-2) m
  • Eksempler:
   • Influensa
   • Covid-19

Kontaktsmitte:

 • Direkte
 • Indirekte
 • Fekal-oral smitte
 • Vann/mat
  • Vanlige eksempler:
   • Mage-tarminfeksjoner (norovirus=dråpesmitte)
   • Men også ved covid-19

Hva er aerosolgenererende prosedyrer?

Aerosolgenererende prosedyrer er prosedyrer som berører pasientens luftveier:
Les mer om aerosolgenererende prosedyrer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Begrepene virus, smitte og sykdom brukes litt om hverandre. Når er det riktig å bruke hva?

Man kan være asymptomatisk med påvist virus, syk med påvist virus og ha gjennomgått infeksjon og fortsatt ha påvist virus. Smitte er selve overføringen av viruset. Sykdommen er det symptomkomplekset som viruset kan gi opphav til.

Fant du det du lette etter?