HELSENORGE

Testing ved symptomer og eksponering

Det pålegges testplikt ved symptomer på covid-19. Ved eksponering i husstanden eller tilsvarende nære, kan du gå på jobb, men må teste deg daglig med ag-test i fem dager etter siste eksponering. Det anbefales også å gjennomføre en pcr-test ca. dag tre.

Helsepersonell tar koronatest av OUS ansatt

Testing

Det er viktig å bli testet dersom du har symptomer på covid-19. Har du vært eksponert for smitte i husstanden anbefales også testing.

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19 (eHåndbok)

eHåndbok - Smitteverntiltak og isolering ved covid-19 (SARS-CoV-2)


 

Symptomene kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpust
 • Tap av smak- eller luktesans
 • Muskelverk
 • Slapphet
 • Hodepine
 • Sår hals
 • Tett/rennende nese
 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Oppkast/diaré

Dersom du eller noen du bor sammen med skal testes, skal du kontakte din nærmeste leder

Rask testing er viktig for smittesporing. Meld fra til din leder med en gang du får symptomer som kan gi mistanke om covid-19.

Koronatestpoliklinikken ringer deg for å avtale testtid, som regel innen et døgn etter leder har meldt deg til test.

Ved stor pågang kan prioriteringshensyn føre til lenger ventetid på test for enkelte grupper. Ansatte med symptomer har prioritet.

Her skal du møte for å ta testen

Alle som skal testes blir ringt opp av Koronatestpoliklinikken for avtale om tidspunkt for testing. Det er ikke mulig å komme på «drop-in».

Alle tester utføres på Testpoliklinikk Ullevål (bygg 30)

Åpningstider
Alle dager: 08:00 - 15:30

Har du spørsmål, se først i eHåndbok:

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19

            

Positiv test? Du skal isoleres og varsle din leder

Hvis testen tatt av deg viser at du er smittet av koronavirus, vil du få beskjed om dette fra Koronatestpoliklinikken. Du skal rett i isolasjon og varsle din leder som er ansvarlig for å iverksette smittesporing. Du skal være i hjemmeisolering og følge Folkehelseinstituttets råd.

Folkehelseinstituttets råd for hjemmeisolering

Det er kommunelegen/bydelsoverlegen som beslutter hvor lenge du skal være isolert. Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen på telefon for nødvendig oppfølging eller ved akutt forverring i sykdomsperioden. Dersom du fortsatt ikke føler deg frisk etter 2-3 uker, bør du kontakte din fastlege.

Kontakt din leder for å informere om når du har blitt symptomfri slik at dere sammen kan planlegge når du skal tilbake i jobb.

Oppfølging av ansatte og studenter eksponert for covid-19

 

Hvis du har spørsmål om når du kan komme tilbake på jobb, kan du ringe bedriftslegene (hverdager 09-17)

 • Trond Bakkerud: 952 96 295 (oddetallsuker)
 • Pål Brenno: 928 99 005 (partallsuker)


Se også tilbud om psykososial støtte

 
 

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om korona. 

Se deres to sider i Brukerhåndboka i mikrobiologi:

SARS-CoV-2 RNA

MIK koronatelefon


 

Fant du det du lette etter?