Til media

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap. Her presenteres status og tall knyttet til koronasituasjonen.

Tall for OUS

Pasienter per 17.januar 

  • Antall innlagte pasienter med covid-19:  20
  • Herav antall pasienter med covid-19 som ligger på intensiv: 7 (av totalt 58 pasienter på intensiv, uavhengig av diagnose) 
  • Herav antall pasienter med covid-19 som får respiratorbehandling: 7
  • Antall døde pasienter med covid-19 hittil: 39 *

 *Covid-19-dødsfall rapporteres daglig og er basert på dødsfall siste døgn mellom kl. 08:00 og 08:00.  

Graf som viser antall covid-19 pasienter i OUS
  

Prøver per 15.januar 

  • Antall personer testet for covid-19 analysert ved Avdeling for mikrobiologi siste døgn: 4619 (totalt hittil 369824)
  • Antall positive prøver siste døgn: 111 (14143 antall positive hittil)

*Fra og med 23. september er presentasjonen av utførte covid-19-analyser endret på nettsidene våre. Vi presenterer nå antall personer testet, og ikke antall prøver analysert (ettersom en person kan bli testet flere ganger over et kortere tidsrom).

Samtidig har vi rettet opp en underrapportering av utførte covid-19 analyser ved våre laboratorier i tidligere presenterte analysetall. Tallene har tidligere ikke gitt en komplett oversikt over utførte analyser ved alle laboratorier i OUS. Rapporteringen til myndighetene har imidlertid hele tiden vært korrekt.

Statistikken er nå oppdatert bakover i tid til å omfatte alle laboratorier i OUS.

**Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne). 

Graf viser antall analyserte prøver og påvist smittede siste to måneder

Graf viser antall utførtet covid-19 tester siste døgn, og antall positive prøver.

Ansatte per 14.januar

  • Antall ansatte med covid-19 smitte: 36
  • Antall ansatte i karantene: 45 (av omlag 23 000 ansatte)
  • Antall ansatte unntatt karantene: 39

Graf som viser antall ansatte med påvist covid-19 smitte, og antall i karantene

Graf viser utvikling i antall smittede ansatte og ansatte i karantene for hele perioden, mars til juni

Antall vaksinerte ansatte per 15.januar

Fra og med 12.januar 2021 tilbyr OUS vaksine til sine ansatte. Tilgang på vaksine er begrenset, og derfor tilbys vaksinene i prioritert rekkefølge etter en medisinskfaglig vurdering og tilgang på vaksiner.

Antall ansatte som har fått første dose covid-vaksine: 986 (tallet inkluderer kun ansatte som har fått vaksine gjennom OUS)

Graf som viser antall ansatte som har fått vaksine

Kunngjøringer

Oppdateringer om  koronasituasjonen ved Oslo universitetssykehus

Foto- og filmgalleri

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.    

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.    

Fant du det du lette etter?