Oslo universitetssykehus er ute av grønn beredskap og tilbake til ordinær drift

Til media

Sykehuset gikk 17.8.2021 tilbake til ordinær drift. Her presenteres status og tall knyttet til koronasituasjonen.

Tall for OUS

Pasienter per 28.september kl. 08.00:

  • Antall innlagte pasienter med covid-19:  19
  • Herav antall pasienter med covid-19 som ligger på intensiv: 12 (av totalt 58 pasienter på intensiv, uavhengig av diagnose) 
  • Herav antall pasienter med covid-19 som får respiratorbehandling: 10
  • Antall døde pasienter med covid-19 hittil: 73

 *Covid-19-dødsfall rapporteres daglig og er basert på dødsfall siste døgn mellom kl. 08:00 og 08:00.  

Graf som viser antall covid-19 pasienter i OUS
  

Prøver per 27.september

  • Antall personer testet for covid-19 analysert ved Avdeling for mikrobiologi siste døgn: 2722
  • Antall positive prøver siste døgn: 154

*Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne). 

Graf viser antall analyserte prøver og påvist smittede siste to måneder 

Graf viser antall utførtet covid-19 tester siste døgn, og antall positive prøver.


Ansatte

Vi har pr i dag få - eller ingen - ansatte med covid-19 eller som er i karantene.

  • Antall ansatte med covid-19 smitte: 0
  • Antall ansatte i karantene: 0 (av omlag 24 000 ansatte)
  • Antall ansatte unntatt karantene: 0

Graf som viser antall ansatte med påvist covid-19 smitte, og antall i karantene

Graf viser utvikling i antall smittede ansatte og ansatte i karantene for hele perioden, mars til juni
* Det store hoppet i ansatte i karantene i perioden 23.-28.januar utgjøres av ansatte hjemmehørende i Nordre Follo, eller som har hatt bierverev i helsetjenestene der. På grunn av utbrudd av den britiske covid-varianten i kommunen fikk disse ansatte ikke komme på jobb. I våre systemer ble de klassifisert som "i karantene", selv om de ikke ble pålagt restriksjoner som ved innreise- eller smittekarantene.

Vaksinasjon av ansatte

I løpet av sommeren 2021 har så godt som alle OUS-ansatte fått tilbud om vaksine. Alle som har ønsket å bli vaksinert har dermed fått minst en dose av vaksine mot covid-19; det gjenstår forstsatt å gi dose nr 2 til de som fikk første dose i starten av sommerferien.

Vi har også tilbudt vaksine til private avtalespesialister som jobber tett opp mot våre miljøer, noen pasientgrupper, og til studenter som jobber hos oss.


 

Kunngjøringer

Oppdateringer om  koronasituasjonen ved Oslo universitetssykehus

Foto- og filmgalleri

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.    

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.    

Nyheter om pandemien

Fant du det du lette etter?