HELSENORGE
Oslo universitetssykehus er i ordinær drift

Til media

Oslo universitetssykehus er ikke lengre i beredskap på grunn av koronapandemien, men i ordinær drift. Vi fortsetter med dagens smitteverntiltak pga covid. 

Etter 22. mars vil Status og tall knyttet til koronasituasjonen kun oppdateres en gang i blant. Dødsfall vil fortsatt kunngjøres fortløpende, på denne siden. ​Informasjon om gjeldende smitteverntiltak i sykehuset


Tall for OUS

Antall avdøde pasienter på grunn av covid-19, per 19.4.2022: 139

Graf som viser antall covid-19 pasienter i OUS
  

Prøver per 17. mars

*Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne). 

Graf viser antall analyserte prøver og påvist smittede siste to måneder 

Graf viser antall utførtet covid-19 tester siste døgn, og antall positive prøver.

  

Vaksinasjon av ansatte

Alle OUS-ansatte har nå fått tilbud om alle tre dosene med covid-vaksine (Pfizer og Moderna). Vi har fortsatt et tilbud om drop-in vaksinering for ansatte.

Vi har også tilbudt vaksine til private avtalespesialister som jobber tett opp mot våre miljøer, noen pasientgrupper, og til studenter som jobber hos oss.


 

Kunngjøringer

Oppdateringer om  koronasituasjonen ved Oslo universitetssykehus

Foto- og filmgalleri

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.    

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.    

Nyheter om pandemien

Fant du det du lette etter?