Til media

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap. Her presenteres status og tall knyttet til koronasituasjonen.

Tall for OUS

Pasienter per 11.juni

 • Antall innlagte pasienter med covid-19:  10
 • Herav antall pasienter med covid-19 som ligger på intensiv: 5 (av totalt 58 pasienter på intensiv, uavhengig av diagnose) 
 • Herav antall pasienter med covid-19 som får respiratorbehandling: 5
 • Antall døde pasienter med covid-19 hittil: 68

 *Covid-19-dødsfall rapporteres daglig og er basert på dødsfall siste døgn mellom kl. 08:00 og 08:00.  

Graf som viser antall covid-19 pasienter i OUS
  

Prøver per 8.juni

 • Antall personer testet for covid-19 analysert ved Avdeling for mikrobiologi siste døgn: 4992 (totalt hittil 621215)
 • Antall positive prøver siste døgn: 50 (31878 antall positive hittil)

*Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne). 

Graf viser antall analyserte prøver og påvist smittede siste to måneder 

Graf viser antall utførtet covid-19 tester siste døgn, og antall positive prøver.


Ansatte per 9.juni

 • Antall ansatte med covid-19 smitte: 5
 • Antall ansatte i karantene: 22 (av omlag 24 000 ansatte)
 • Antall ansatte unntatt karantene: 5

Graf som viser antall ansatte med påvist covid-19 smitte, og antall i karantene

Graf viser utvikling i antall smittede ansatte og ansatte i karantene for hele perioden, mars til juni
* Det store hoppet i ansatte i karantene i perioden 23.-28.januar utgjøres av ansatte hjemmehørende i Nordre Follo, eller som har hatt bierverev i helsetjenestene der. På grunn av utbrudd av den britiske covid-varianten i kommunen fikk disse ansatte ikke komme på jobb. I våre systemer ble de klassifisert som "i karantene", selv om de ikke ble pålagt restriksjoner som ved innreise- eller smittekarantene.

Vaksinerte ansatte per 28.mai

Tilgang på vaksine er begrenset, og derfor tilbys vaksinene i prioritert rekkefølge etter en medisinskfaglig vurdering og tilgang på vaksiner.

 • Antall ansatte som har fått første dose covid-vaksine: 16030 (tallet inkluderer kun ansatte som har fått vaksine gjennom OUS)
 • Antall ansatte som har fått andre dose covid-vaksine (og dermed regnes som ferdigvaksinert): 15156

Diagram viser antall vaksinerte ansatte, etter vaksinetype
*beregningene er gjort ut i fra at sykehuset totalt har omtrent 24.000 ansatte.
** kategorien Uvaksinerte/Ikke vaksinert av OUS inkluderer både uvaksinerte ansatte og ansatte som har fått vaksine andre steder (feks av hjemkommune/bydel, andre arbeidsgivere, o.l.) 

Graf som viser antall ansatte som har fått vaksine

Kunngjøringer

Oppdateringer om  koronasituasjonen ved Oslo universitetssykehus

Foto- og filmgalleri

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.    

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.    

Nyheter om pandemien

Fant du det du lette etter?