Til media

Oslo universitetssykehus er i gul beredskap. Her presenteres status og tall knyttet til koronasituasjonen.

Tall for OUS

Pasienter (per 29. mars):

  • Antall innlagte pasienter med Covid-19:  49
  • Herav antall pasienter med covid-19 som ligger på intensiv: 19
  • Herav antall pasienter med covid-19 som får respiratorbehandling:  14
  • Antall døde pasienter med Covid-19 hittil:  4
  • Antall innlagte pasienter med Covid-19 siden 1. februar 2020: 89

Ansatte (per 27. mars):

  • Antall ansatte med Covid-19 smitte: 121*
  • Antall ansatte i karantene: 1408  (av omlag 23 000 ansatte)
  • Antall ansatte unntatt karantene: 76

Tester (per 29. mars):

  • Antall tester for Covid-19 analysert ved Avdeling for mikrobiologi siste døgn: 521 (totalt hittil 16196)**
  • Antall positive tester siste døgn: 78 (totalt hittil 1284)

*Tallet på smittede ansatte omfattet tidligere bare ansatte som var testet ved sykehuset. Tall f.o.m. 19.03 inkluderer også ansatte som er testet utenfor sykehuset (hos fastlege o.a.).

**Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne).  OUS-pasienter som har fått påvist smitte ved ekstern lab, eller som har blitt eksponert for pasienter som har fått påvist smitte ved ekstern lab, er ikke inkludert.

Grafe som viser innlagte pasienter 17-29 mars

  Grafe som viser antall ansatte i karantene

Oppdateringer om koronasituasjonen ved OUS

De siste oppdateringene om koronasituasjonen ved OUS.

Foto- og filmgalleri

Her har sykehuset samlet bilder som pressen kan benytte i sine medier.

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Fant du det du lette etter?