Helsenorge
Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

Til media

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap (siden 1. desember 2021 kl 12), på grunn av den pågående koronapandemien. Grønn beredskap gir oss mulighet til å koordinere ressursene til sykehuset best mulig. Vi forventer en økning i sykehusinnleggelser pga covid19-sykdom og andre luftveisinfeksjoner.

 

Her presenteres status og tall knyttet til koronasituasjonen.

Tall for OUS

Pasienter per 20.januar kl. 08.00:

  • Antall innlagte pasienter med covid-19:  45*
  • Herav antall pasienter med covid-19 som ligger på intensiv: 17 (av totalt 58 pasienter på intensiv, uavhengig av diagnose) 
  • Herav antall pasienter med covid-19 som får respiratorbehandling: 12

Antall døde pasienter med covid-19 hittil: 104**

 *Tallet viser pasienter som er innlagt på grunn av, eller behandles for, covid-19. Tallet inkluderer ikke pasienter som er innlagt av andre årsaker, som tester positivt på covid-19 før/under innleggelse og som ikke behandles for covid-19.

**Covid-19-dødsfall rapporteres daglig og er basert på dødsfall siste døgn mellom kl. 08:00 og 08:00.  

Graf som viser antall covid-19 pasienter i OUS
  

Prøver per 18.januar

  • Antall personer testet for covid-19 analysert ved Avdeling for mikrobiologi siste døgn: 8801
  • Antall positive prøver siste døgn: 2592

*Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne). 

Graf viser antall analyserte prøver og påvist smittede siste to måneder 

Graf viser antall utførtet covid-19 tester siste døgn, og antall positive prøver.

  

Vaksinasjon av ansatte

Alle OUS-ansatte har nå fått tilbud om covid-vaksine (Pfizer og Moderna). Alle som har ønsket å bli vaksinert har dermed fått to doser covid-vaksine. Vi er nå i gang med å tilby dose 3 til ansatte som er helsepersonell med pasientkontakt, etter en gitt prioritering.

Vi har også tilbudt vaksine til private avtalespesialister som jobber tett opp mot våre miljøer, noen pasientgrupper, og til studenter som jobber hos oss.


 

Kunngjøringer

Oppdateringer om  koronasituasjonen ved Oslo universitetssykehus

Foto- og filmgalleri

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.    

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.    

Nyheter om pandemien

Fant du det du lette etter?