Til media

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap. Her presenteres status og tall knyttet til koronasituasjonen.

Tall for OUS

NB! I sommerferien vil disse tallene fortsatt oppdateres daglig i ukedagene. Grafene oppdateres ukentlig.

Pasienter per 10.juli

  • Antall innlagte pasienter med covid-19:  0
  • Herav antall pasienter med covid-19 som ligger på intensiv: 0 (av totalt 46 pasienter på intensiv, uavhengig av diagnose) 
  • Herav antall pasienter med covid-19 som får respiratorbehandling: 0
  • Antall døde pasienter med covid-19 hittil:  17*

 *Covid-19-dødsfall rapporteres daglig og er basert på dødsfall siste døgn mellom kl. 08:00 og 08:00.

Graf viser antall innlagte pasienter med covid-19, og totalt antall covid-19 dldsfall i OUS

Prøver per 9.juli

  • Antall prøver for covid-19 analysert ved Avdeling for mikrobiologi siste døgn: 519 (totalt hittil 68 990)*
  • Antall positive prøver siste døgn: 2 (totalt hittil 2 991)

*Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne).  OUS-pasienter som har fått påvist smitte ved ekstern lab, eller som har blitt eksponert for pasienter som har fått påvist smitte ved ekstern lab, er ikke inkludert.

Graf viser antall utførtet covid-19 tester siste døgn, og antall positive prøver.

Ansatte per 10.juli

  • Antall ansatte med covid-19 smitte: 3*
  • Antall ansatte i karantene: 13 (av omlag 23 000 ansatte)
  • Antall ansatte unntatt karantene: 89

*Tallet fra før 19.03 omfattet tidligere bare ansatte som var testet ved sykehuset; fra 19.03 inkluderer tallene også ansatte som er testet utenfor sykehuset (hos fastlege o.a.).

Graf viser antall ansatte med covid-19 smitte, og antall ansatte i karantene

Graf viser utvikling i antall smittede ansatte og ansatte i karantene for hele perioden, mars til juni

Oppdateringer om koronasituasjonen ved OUS (inkl. kunngjøring av dødsfall)

De siste oppdateringene om koronasituasjonen ved OUS.

Foto- og filmgalleri

Her har sykehuset samlet bilder som pressen kan benytte i sine medier.

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Fant du det du lette etter?