HELSENORGE

Bioingeniørene finner riktig match

 Donoruka 2021, "Livet på vent"

På de lange organventelistene er det over 500 navn. Personer som venter på å få livet tilbake. Bioingeniørene på transplantasjonsimmunologisk seksjon er essensielle for å få dette utført.  

 

Enhetsleder Tore Jensen foto: Charlotte

​I Norge i dag venter omtrent 500 personer på et nytt organ. For å matche resipient og donor må begge først vevstypes. Dette gjøres på transplantasjonsimmunologisk seksjon på avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin. i forbindelse med stiftelsen for organdonasjons sin "Donoruka 2021" har NITO tatt en prat med enhetsleder Tore Jensen om bioingeniørens viktige rolle i dette arbeidet.

 

Les hele artikkelen på NITO nettsiden