HELSENORGE
Foto av brukerutvalget 2022

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Brukerutvalget er primært et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset, og behandler ikke enkeltsaker.

Fra venstre: ​​Pål Christian Roland, Kari Grønås, Pål Kjeldsen, Solveig Rostøl Bakken, Per Miljeteig, Kari Sundby, Sandra Scott Nicolaysen, Anne Giertsen, Erna Hogrenning og Geir Bornkessel. Rune Berglien og Øivind Skotland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Formål med brukerutvalget ved OUS:

  • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter og pårørende
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Kontakt brukerutvalget på mail: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no

Leder i Brukerutvalget
Erna Hogrenning
epost: erna.hogrenning@hotmail.com

Koordinator for brukerutvalget
Maria Kristina Finnes

Medlemmer i Brukerutvalget 2022-2024

Foto av Erna Hogrenning
Erna Hogrenning (Leder)
Kreftforeningen

Anne I. Giertsen
Anne I. Giertsen (Nestleder)
Foreningen for hjertesyke barn/FFO  

Bilde av Solveig R. Bakken, Brukerutvalget 2017-2019
Solveig Rostøl Bakken
Pensjonistforbundet

Bilde av Pål Kjeldsen, Brukerutvalget 2017-2019
Pål Kjeldsen
Kreftforeningen

Øivind Skotland
Øivind Skotland
Hørselshemmedes landsforbund/FFO

Rune Berglien
Rune Berglien
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte/FFO

Per Miljeteig
Per Miljeteig
HivNorge

Foto av Kari Grønås
Kari Grønås
Kreftforeningen 

Foto av Geir Bornkessel
Geir Bornkessel
Momentum

Foto av Sandra Scott Nicolaysen
Sandra Scott Nicolaysen
Norsk Revmatikerforbund

Foto av Pål Christian Roland
Pål Christian Roland
Parkinsonforbundet (har avsluttet sitt verv)

Foto av Kari Sundby
Kari Sundby
Brukerrådet i Psykisk helse og avhengighet​ (har avsluttet sitt verv)

Brukerråd i klinikkene

De fleste klinikker ved sykehuset har egne brukerråd, som medvirker i saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Klinikkleder samarbeider med brukerråd i klinikk. Under er en oversikt over brukerråd i sykehusets mange klinikker.

Brukerråd - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Brukerrådet i Medisinsk klinikk

Brukerrådet i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Brukerrådet i Ortopedisk klinikk

Brukerrådet i Nevroklinikken

Brukerrådet i Kvinneklinikken

Brukerrådet i Barne- og ungdomsklinikken

Brukerrådet i Kreftklinikken

Brukerrådet i Hjerte-, lunge- og karklinikken​

Godtgjøring/honorering av brukerrepresentanter

Leder kr 685,- pr time, medlem kr 518,- pr time, tapt arbeidsfortjeneste kr 2 274,- pr dag.

2022

Protokoll 14.februar 2022 (PDF) 

Protokoll 28.mars 2022 (PDF)

Protokoll 25. april 2022 (PDF) 

Protokoll 27. juni 2022 (PDF)​ 

Protokoll 26. august 2022 (PDF)

Protokoll 24. september 2022 (PDF)

Protokoll 24. oktober 2022 (PDF)

Protokoll 28. november 2022 (PDF) 

Protokoll 12. desember 2022 (PDF)

​2021

​Protokoll 15. februar 2021 (PDF)

Protokoll 8. mars 2021 (PDF)

Protokoll 22. mars 2021 (PDF)

Protokoll 12. april 2021 (PDF)

Protokoll 26. april 2021 (PDF)

Protokoll 31. mai 2021 (PDF)

Protokoll 21. juni 2021 (PDF) 

Protokoll 27. september 2021 (PDF)

Protokoll 25. oktober 2021 (PDF)

Protokoll 22. november 2021 (PDF)

Protokoll 13. desember 2021 (PDF)​


​Protokoll 24. januar 2020 (PDF)

2019

2018
2017


Protokoll 13. februar 2017 (PDF)

Protokoll 20. mars 2017 (PDF)

Protokoll 19. juni 2017 (PDF)

​Protokoll 23. oktober 2017 (PDF)

Protokoll 20. november 2017 (PDF)

​​

Årsrapport 2021 Brukerutvalget på OUSHF 

Årsrapport 2020 Brukerutvalget på OUSHF

Årsrapport 2019 Brukerutvalget på OUSHF  

Fant du det du lette etter?