Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Brukerutvalget er primært et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset, og behandler ikke enkeltsaker.

Formål med brukerutvalget ved OUS:

  • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter og pårørende
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Leder i Brukerutvalget
Erna Hogrenning
epost: erna.hogrenning@hotmail.com

Koordinator for brukerutvalget
Elisabeth Hinderaker
epost: Elisabeth.Hinderaker@ous-hf.no
tlf: 928 66 628

Medlemmer i Brukerutvalget 2020-2022

Foto av Erna Hogrenning
Erna Hogrenning (Leder)
Kreftforeningen

Anne I. Giertsen
Anne I. Giertsen (Nestleder)
Foreningen for hjertesyke barn/FFO 
 

Shahram Ariafar
Shahram Ariafar
Norsk forbund for utviklingshemmede/SAFO
 
Bilde av Stine B. Dybvig, brukerutvvalget 2017-2019
Stine B. Dybvig
Cerebral parese-foreningen/FFO

Bilde av Solveig R. Bakken, Brukerutvalget 2017-2019
Solveig Rostøl Bakken
Pensjonistforbundet

Kjell Silkoset
Kjell Silkoset
Personskadeforbundet LTN/FFO

Bilde av Pål Kjeldsen, Brukerutvalget 2017-2019
Pål Kjeldsen
Kreftforeningen

Øivind Skotland
Øivind Skotland
Hørselshemmedes landsforbund/FFO

Rune Berglien
Rune Berglien
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte/FFO

Per Miljeteig
Per Miljeteig
HivNorge

Laila Melioui
Laila Melioui
Prosjekt «flerkulturell doula»

Tonje Granmo
Tonje Granmo
Mental Helse ungdom

Brukerråd i klinikkene

De fleste klinikker ved sykehuset har egne brukerråd, som medvirker i saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Klinikkleder samarbeider med brukerråd i klinikk. Under er en oversikt over brukerråd i sykehusets mange klinikker.

Brukerråd - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Brukerrådet i Medisinsk klinikk

Brukerrådet i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Brukerrådet i Ortopedisk klinikk

Brukerrådet i Nevroklinikken

Brukerrådet i Kvinneklinikken

Brukerrådet i Barne- og ungdomsklinikken

Godtgjøring/honorering av brukerrepresentanter

Leder kr 643,- pr time, medlem kr 486,- pr time, tapt arbeidsfortjeneste kr 2133,- pr dag.

Oversikt protokoller

 

Jan

Febr

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

2017

 

13.

20.

19.

 

 

 

23.

20.

 

2018

 

12.

19.

23.

28.

 

 

18.

 

10.

2019

 

11.

25.

 

6.  27.

11.

 

 

23.

 28.

 

11.

​202024.​

​20.
23.

​11.
25.

​8.
22.

21.

12.

26.

​9.

23.

14.​
​202115

8

22

​12

26

31

​21​27

Årsrapport 2020 Brukerutvalget på OUSHF

Årsrapport 2019 Brukerutvalget på OUSHF  

Fant du det du lette etter?