Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Brukerutvalget er primært et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset, og behandler ikke enkeltsaker.

Formål med brukerutvalget ved OUS:

  • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter og pårørende
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Epostmottak for brukerutvalget: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no

Leder i Brukerutvalget
Tove Nakken (Kreftforeningen)
epost: Tove.Nakken@online.no

Koordinator for brukerutvalget
Stine Arntzen Selfors
epost: Stine.Arntzen.Selfors@ous-hf.no
tlf: 906 48 478

Medlemmer i Brukerutvalget 2017-2019

Bilde av Tove Nakken, leder av Brukerutvalget 2017-2019
Tove Nakken (Leder)
Kreftforeningen

Bilde av Kim Fangen, nestleder Brukerutvalget OUS 2017-2019
Kim Fangen (Nestleder)
Nye Pluss, Hiv-positives landsforening
 
Bilde av Anne Giertsen, brukerutvalget 2017-2019
Anne I. Giertsen
Foreningen for hjertesyke barn/FFO

Bilde av Arne Olav G. Hope, Brukerutvalget 2017-2019
Arne Olav G. Hope
Norges Handikapforbund/SAFO
 
Bilde av Stine B. Dybvig, brukerutvvalget 2017-2019
Stine B.Dybvig
Cerebral parese-foreningen/FFO

Bilde av Twinkle Daws
Twinkle Dawes
Innvandrerkvinners ressurs- og aktivitetsgruppe

Bilde av Mari Ourom, Brukerutvalget 2017-2019

Mari Ourum
Rådgivning om spiseforstyrrelser/FFO

Bilde av Solveig R. Bakken, Brukerutvalget 2017-2019

Solveig Rostøl Bakken
Pensjonistforbundet

Bilde av Kjell Silkoset, Brukerutvalget 2017-2019
Kjell Silkoset
Personskadeforbundet LTN/ FFO

Bilde av Pål Kjeldsen, Brukerutvalget 2017-2019
Pål Kjeldsen
Kreftforeningen

Bilde av Susan Smerkerud, Brukerutvalget 2017-2019

Susan Smerkerud
Parkinssonforbundet/ FFO

Bilder ab Marius Korsell, Brukerutvalget 2017-2019

Marius Korsell
Landsforeningen for slagrammede/ SAFO

Bilde av Brita R. Bølgen, Brukerutvalget 2017-2019
Brita Rønnebech Bølgen

Mental helse ungdom

Brukerråd i klinikkene

De fleste klinikker ved sykehuset har egne brukerråd, som medvirker i saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Klinikkleder samarbeider med brukerråd i klinikk. Under er en oversikt over brukerråd i sykehusets mange klinikker.Godtgjøring/honorering av brukerrepresentanter

Leder kr 632,- pr time, medlem kr 478,- pr time, tapt arbeidsfortjeneste kr 2097,- pr dag.

Oversikt protokoller
 

Jan

Febr

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

2017 13.20.19.   23.20. 
2018 12.19.23.28.  18. 10.
2019 11.25. 6. og 27.11.  23. 28. 11.

Fant du det du lette etter?