Fristbrudd

Pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal få brev fra oss der det fremgår om du har fått rett til nødvendig helsehjelp eller ikke. 

De som har fått en slik rett, får en fristdato for start helsehjelp i brevet for når utredningen (uavklart tilstand) eller behandlingen (avklart tilstand) senest skal starte. I mange tilfelle vil pasienten i tillegg få innkalling til første time i samme brev.

Fristen blir gitt ut i fra en individuell medisinsk-faglig vurdering av hvor alvorlig tilstanden er og hvor mye det haster å få helsehjelpen.

Hvis du har fått en frist for start helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen fra sykehuset innen denne fristen, har du rett til å få et behandlingstilbud et annet sted. Ved fristbrudd vil vårt sykehus ta kontakt med HELFO pasientformidling. De vil være behjelpelig med å finne et tilbud til deg hos en annen behandler dersom du ønsker det.

Barn og unge under 23 år som har en psykisk lidelse og/eller er rusavhengige, skal uansett ikke ha lenger frist enn 65 yrkesdager før oppstart av utredningen eller behandlingen.​

Les mer om dine rettigheter ved fristbrudd på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?