Innsyn i egen pasientjournal

Du har rett til å se hva som står i pasientjournal din og til å få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen. Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal. 

OUS bruker elektronisk pasientjournal i tillegg til at det oppbevares gamle papirjournaler i arkivene.

Ved utskriving fra sykehuset utarbeider legen i den behandlende avdelingen en sykdomsrapport (epikrise) som kan sendes til fastlegen. Denne er en del av journalen som du kan få kopi av. Dersom du ikke forstår faguttrykkene kan du be fastlegen din om hjelp.

Digital tilgang til egne journalnotater

Dersom du ønsker tilsendt utskrift fra journalen, utskrift av innsynslogg eller ønsker å sende krav om sletting/endring i journal, kan dette nå bestilles elektronisk fra Oslo universitetssykehus via MinJournal (se menypunktet over). 

Logg på Minjournal, gå til ikonet Skjemaer og velg det skjemaet du ønsker å fylle ut. Skjemaene vil sendes inn til Journalservice på Oslo universitetssykehuset. Vanlig saksbehandlingstid er tre uker, men hastesaker kan unntas og behandles raskere.

Merk du kan kan også få digital tilgang til egne journalnotater via MinJournal, les mer under.

Les mer om journalnotater på nett

Kopi av egen journal / loggen

Dersom du ønsker tilsendt utskrift fra journalen, utskrift av innsynslogg eller ønsker å sende krav om sletting/endring i journal, kan dette nå bestilles elektronisk fra Oslo universitetssykehus via MinJournal.

Du kan også bestille kopi av egen journal / loggen via brev:

Send brev til:
Oslo universitetssykehus
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

  • I brevet henviser du til aktuelle opphold i sykehuset (gjerne årstall) som du ønsker dokumentasjon fra
  • Vi trenger å vite avdeling/sykehus du var i kontakt med
    Om du ber om kopi av journal og/eller logg.
  • Oppgi ditt fulle navn, telefonnummer, postadresse og fødselsdato, samt adressen du ønsker journalen sendt til. Journaldokumenter sendes kun til postadresse (ikke som e-post).
  • Ber du om journaldokumenter for andre familiemedlemmer må personer over 16 år skrive fullmakt. Denne må vedlegges brevet.

Vanlig saksbehandlingstid er tre uker, men hastesaker kan unntas og behandles raskere. Spørsmål vedrørende pasientjournal rettes til Arkivtelefonen tlf: 23 07 57 99 mellom kl. 08: 00 – 15:00 mandag-fredag.

Pasientjournaler fra før 1970 og spørsmål om fødselstidspunkt


Pasientjournaler fra før 1970, samt mor(fødsels)-journaler til og med 1979 er avlevert Oslo Byarkiv og kan bestilles på samme måte som beskrevet over. Publikum kan henvende seg direkte til Oslo Byarkiv hvis det kun er spørsmål om fødselstidspunkt. Henvendelsen må skje skriftlig per brev, telefaks eller e-post. Oppgi eget navn, adresse og fødselsdato, samt mors evt. fars navn og fødselsdato.

Telefon: 02180
Telefaks: 23 46 03 01
E-post: postmottak@kul.oslo.kommune.no
Adresse: Oslo Kommune, Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.