HELSENORGE

Innsyn i journaldokumenter via kjernejournal

Oslo universitetssykehus har høsten 2020 prøvd ut en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter i journalen din. Målet er å gi helsepersonell ved ulike behandlingssteder raskere tilgang til journaldokumentene dine og dermed bidra til at du får sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

I dag har ulike behandlingssteder hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» ikke sammen. 

Høsten 2020 har Oslo universitetssykehus prøvd ut en ny løsning for å dele relevante journalopplysninger mellom ulike helseinstitusjoner digitalt. Slike opplysninger om tidligere sykdom og behandling kan være viktig når du får helsehjelp.  Utprøvingen er nå formelt avsluttet, men alt helsepersonell som har deltatt i utprøvingen beholder sine tilganger til innsyn i journaldokumenter via kjernejournal.

Hva betyr dette for deg?

Den nye løsningen for innsyn i journaldokumenter er i første omgang aktuell for deg som blir behandlet ved stedene som er nevnt nedenfor. Du har mulighet til å sperre journalen din for deling hvis du ønsker det.

Hvis du allerede har valgt å sperre for visning av besøkshistorikk i kjernejournal, vil innsyn i journaldokumentene dine være blokkert for helsepersonell utenfor Oslo Universitetssykehus. Du kan oppheve sperren dersom du allikevel ønsker at helsepersonell utenfor Oslo Universitetssykehus får innsyn i journaldokumentene dine.

Du finner informasjon om hvordan du opphever sperringen på Helsenorge.no her

Dette skjer i prøveperioden

I prøveperioden er det bare noen behandlere som kan lese enkelte journaldokumenter fra Oslo universitetssykehus (OUS) via kjernejournal. Dette er behandlere som allerede samhandler mye med OUS:

  • Legevakten i Oslo (Oslo kommunale legevakt)
  • Kommunal akutt døgnenhet Aker i Oslo kommune
  • Lovisenberg Diakonale sykehus
  • Diakonhjemmet sykehus
  • Akershus universitetssykehus (Ahus)
  • Enkelte fastlegekontor i Oslo-området
  • Enkelte barnekreftleger ved alle landets sykehus som tilbyr barnekreftbehandling 

Fra desember 2020 har også sykehusene i Helse Nord startet deling av journaldokumenter med legevakt og noen fastleger i Bodø-området.

Alle behandlere som slår opp gjennom kjernejournal må benytte høyeste sikkerhetsnivå for å få tilgang (nivå 4) og bare de som har tjenstlige behov, har lov til å gjøre oppslag. Alle oppslag blir logget, og denne loggen blir kontrollert og fulgt opp av Norsk helsenett.

Oppslag logges, kontrolleres og følges også opp av Oslo Universitetssykehus når det er dokumenter herfra som vises.
   
Utprøvingen er nå formelt avsluttet, og det skal blant annet avgjøres hvordan løsningen skal utvides, og om tilgangen til delte dokumenter skal avgrenses til utvalgt helsepersonell. De som har deltatt i utprøvingen beholder sine tilganger til innsyn i journaldokumenter via kjernejournal inntil videre.

Hva må jeg gjøre for å begrense eller sperre for innsyn i journaldokumentene mine?

Begrense hva helsepersonell kan se via din kjernejournal

Du kan velge at journaldokumenter fra pasientjournal ikke vises via kjernejournal. Dette vil kun gjelde for muligheten helsepersonell utenfor Oslo universitetssykehus har til å se din journal ved Oslo universitetssykehus. Helsepersonell ved Oslo universitetssykehus vil fremdeles ha tilgang til din lokale pasientjournal ved sykehuset. Du kan også sperre muligheten for at enkelte navngitte helsepersonell utenfor Oslo universitetssykehus kan slå opp i din journal.

Les mer om innsyn i kjernejournal og hvordan du kan begrense hva helsepersonell kan se i din kjernejournal

Dersom det bare er enkelte dokumenter i journalen du ønsker å sperre for innsyn i via kjernejournal, må du ta kontakt med sykehuset ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Det du velger å sperre er som før tilgjengelig i pasientjournalen din ved Oslo universitetssykehus for helsepersonell som jobber her, men er sperret for innsyn via kjernejournal for helsepersonell utenfor sykehuset.

Skjema for sperring for digitalt innsyn i kjernejournal (PDF)

Begrense innsyn i din pasientjournal ved Oslo Universitetssykehus

Du kan også begrense innsyn til deler av din pasientjournal, eller sperre for at ansatte ved Oslo universitetssykehus kan lese hele eller deler av din journal.

Les mer om å begrense innsyn eller sperre for ansatte ved OUS her

 

 

Spørsmål?

Se Helsenorge.no eller ring Veiledningstjenesten på 23 32 70 00.

Hvis du har spørsmål om det som står i journalen din må du ta kontakt med avdelingen der du fikk behandling. Telefonnummeret til avdelingen finner du ved å søke opp avdelingen i avdelingsoversikten A - Å .
Det er Norsk helsenett som eier løsningen og Helse Sør-Øst er med som hovedsamarbeidspartner

 

Fant du det du lette etter?