HELSENORGE

Disialotransferrin (CDT) ble lagt ned 16.12.21

Hormonlaboratoriet utfører ikke lenger analysen disialotransferrin (CDT).

HPLC-instrument til analyse av disialotransferrin (CDT)

HPLC-instrument til analyse av disialotransferrin (CDT)

​På grunn av tekniske problemer med analyse-kit for HPLC fra Recipe analyseres ikke lenger disialotransferrin (CDT) i serum ved Hormonlaboratoriet.

Vi anbefaler måling av fosfatidyletanol (PEth) i fullbod som et alternativ ved problemstillingen overforbruk av alkohol. Se Brukerhåndbok i klinisk farmakologi OUS.

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.