HELSENORGE

Driftsstans opphører på analysen PI-typing av alfa-1-antitrypsin

Seksjon for medisnisk immunologi har mottatt reagenser og driftsstansen opphører

Foto: Shutterstock

​​Seksjon for medisinsk immunologi har hatt driftsstans på analysen PI-typing av alfa-1-antitypsin, grunnet leveringsproblemer av reagenser. Vi har nå mottatt reagenser, og analysering av prøver vil starte opp igjen. Vi beklager ulempene driftsstansen eventuelt har medført for våre rekvirenter. Ved spørsmål kan laboratoriet kontaktes på telefon 22118890.