Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

ESAS er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter opplever.

Hvorfor ESAS?

Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av pasientenes symptomer, hvilket igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for samtale, og velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak. Det er lett å anvende/forstå og lite tidkrevende i bruk.

Bruk av ESAS

ESAS kan benyttes på alle pasienter med alvorlig og/eller livstruende sykdom både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Skjemaet er utviklet for bruk hos pasienter med kreft i palliativ fase, men forskning har vist at det også egner seg for bruk til andre pasientgrupper.

På bakgrunn av erfaringer og flere kliniske studier ble ESAS videreutviklet og kom i ny utgave i 2010 (ESAS-r). Det nye skjemaet er introdusert internasjonalt og anbefales som standard kartleggingsverktøy i Norge. Dette for å sikre en felles referanseramme i kommunikasjon og mulighet til å bruke data i forskning.

Skjema

Retningslinje for bruk av ESAS

ESAS skjema med kroppskart

ESAS Pasientinformasjon

Grafisk forløpsskjema ESAS-r

Veileder ESAS til grafisk registrering i DIPS

Link til ESAS på flere språk

Link til ESAS på flere språk fungerer dessverre ikke. Det er fordi nettstedet til Cancer Care Ontario (CCO) hvor vi henter ESAS på flere språk fra, holder på med en større endring og flytter all sin informasjon over på en ny plattform. Dette kan vedvare ut over høsten.

Mens dette arbeidet pågår, kan dere som har behov for skjema med ESAS på andre språk kontakte KLB ved Ellen Bjerkeset, uxelbj@ous-hf.no, tlf: 23 02 76 32 eller Cathrine Elshaug, catels@ous-hf.no, tlf: 23 02 66 84. De vil sende dere rett skjema så snart de kan. KLB har tilgang til ESAS-r skjema på 25 ulike språk.

Relevante studier

Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS (Hui, Bruera., 2017)

Symptomkartlegging i palliativ medisin (Bergh et al., 2012)

What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System (Bergh et al., 2011)

The Edmonton Symptom Assessment System, a proposed tool for distress screening in cancer patients: dev elopment and refinement (Watanabe SM, Nekolaichuk C L, Beaumont C., 2012 )

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.