Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

ESAS er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter opplever.

​Hva er ESAS?

ESAS er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter opplever. Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av pasientenes symptomer, hvilket igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for kommunikasjon, og velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak. Det er lett å anvende/forstå og lite tidkrevende i bruk.

Bruk av ESAS

ESAS kan benyttes på alle pasienter med alvorlig og langtkommet sykdom både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Skjemaet er utviklet for bruk i palliativ behandling, men forskning har vist at det også egner seg for bruk til andre pasientgrupper.

På bakgrunn av erfaringer og flere kliniske studier ble ESAS videreutviklet og kom i ny utgave i 2010 (ESAS-r). Det nye skjemaet er introdusert internasjonalt og anbefales som standard kartleggingsverktøy i Norge. Dette for å sikre en felles referanseramme i kommunikasjon og mulighet til å bruke data i forskning.

Skjema

Kombinert ESAS-r skjema og smerteregistreringsskjema

Grafisk oversiktsskjema

ESAS Guidelines, Edmonton, Canada

Link til ESAS på flere språk

Retningslinje for bruk av ESAS

Pasientinformasjon

Relevante studier

Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS (Hui, Bruera., 2017)

Symptomkartlegging i palliativ medsin (Bergh et al., 2012)

What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System (Bergh et al., 2011)

The Edmonton Symptom Assessment System, a proposed tool for distress screening in cancer patients: dev elopment and refinement (Watanabe SM, Nekolaichuk C L, Beaumont C., 2012 )

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.