Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

ESAS er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter opplever.

Hvorfor ESAS?

Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av pasientenes symptomer, hvilket igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for samtale, og velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak. Det er lett å anvende/forstå og lite tidkrevende i bruk.

Bruk av ESAS

ESAS kan benyttes på alle pasienter med alvorlig og/eller livstruende sykdom både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Skjemaet er utviklet for bruk hos pasienter med kreft i palliativ fase, men forskning har vist at det også egner seg for bruk til andre pasientgrupper.

På bakgrunn av erfaringer og flere kliniske studier ble ESAS videreutviklet og kom i ny utgave i 2010 (ESAS-r). Det nye skjemaet er introdusert internasjonalt og anbefales som standard kartleggingsverktøy i Norge. Dette for å sikre en felles referanseramme i kommunikasjon og mulighet til å bruke data i forskning.

Skjema

Retningslinje for bruk av ESAS

ESAS skjema med kroppskart

ESAS Pasientinformasjon

Grafisk forløpsskjema ESAS-r

Veileder ESAS til grafisk registrering i DIPS

Lenke til ESAS på flere språk

Cancer Care Ontario har tilgjengelig ESAS-r på 35 språk. Du finner dem under «General Symptoms»

Kompetansetjeneste i lindrende behandling (Lindring i nord), har oversatt  ESAS-r til nord-samisk

Relevante studier

Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS (Hui, Bruera., 2017)

Symptomkartlegging i palliativ medisin (Bergh et al., 2012)

What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System (Bergh et al., 2011)

The Edmonton Symptom Assessment System, a proposed tool for distress screening in cancer patients: dev elopment and refinement (Watanabe SM, Nekolaichuk C L, Beaumont C., 2012 )

Fant du det du lette etter?