HELSENORGE

Effektiv 3.vaksinedose

En 3. vaksinedose har vist seg å ha effekt på pasienter med redusert immunforsvar på grunn av medisinering. VG skriver om den store norske studien ledet av John Torgils Vaage fra avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS.

Forsker Fridtjof Lund-Johansen ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin. Foto: Lars Petter Devik

​Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin leder en stor studie i Norge, som analyserer antistoffer etter Covid-19 sykdom og eller vaksiner. Før sommeren startet man opp med å se på dem med redusert immunforsvar for å se om de kunne ha effekt av en 3. dose. Siden veldig mange av disse pasientene ikke hadde opparbeidet antistoffer etter 2 vaksinedoser. Resultatene viser at den 3. dosen har god effekt på deler av denne pasientgruppen. Nå fortsetter arbeidet for å se om hvem som eventuelt vil trenger en 4. dose.

Les hele saken her i VG

Forskningen ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin er et samarbeid mellom UIO og OUS. Det medisinske fakultetet har lagt ut en spennende artikkel om denne saken.

Les hele saken fra fakultetet for klinisk medisin, UIO her