Helsenorge

Elektrisk stimulering av hjernen kan gi bedre smertelindring

Undersøker transkraniell magnetisk stimulering mot nevropatiske smerter.

H spole

Kan bruk av en slik H-spole dempe langvarig nevropatisk smerte?

Farnes

Doktorgradsstipendiat Nadine Farnes

-Det er i dag få effektive medikamentelle behandlingstilbud til pasienter med denne typen av smerter, og det er derfor ekstra viktig å forske på annen behandling som kan gi god smertelindrende effekt for denne pasientgruppen, sier Farnes.

Stimulerer nerveceller i hjernen

Studien gjøres i samarbeid med  to forskningssentre i Paris og sammenligner den smertestillende effekten av to typer behandlinger av repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) mot sentral nevropatisk smerte. Fokuset er på pasienter med sentrale nevropatiske smerter. Dette er pasienter som har smerter etter skade på det sentrale nervesystemet etter hjerneslag eller ryggmargsskade.


Gode effekter som behandling mot depresjon

Farnes forklarer at repetitiv TMS har vist gode effekter som behandling mot depresjon når man gir behandling i områder av hjernebarkens fremre deler. Stadig mer forskning viser lovende resultater for behandling av forskjellige smertetyper når man gir behandling i området av hjernebarken som aktiverer det motoriske systemet. Det har lenge vært kjent at aktivering av motoriske baner kan blokkere kroppens smertesystem og dermed gi lindring.

Men hvordan virker det? 

-Transkraniell magnetisk stimulering er en ikke-invasiv form for hjernestimulering. Det fungerer ved at man setter en magnetspole på utsiden av hodet til pasienten. Når så en elektrisk strøm går gjennom spolen vil det oppstå magnetbølger som når inn til hjernen, omdannes til en svak strøm og stimulerer dermed nerveceller.


Bedre smertelindring med dypere stimulering av større hjernearealer

figur 8-spole

figur 8-spole

HNEP studien håper avklare om aktiv behandling med de to TMS-spolene gir bedre smertelindring enn placebo-behandling for disse pasientgruppene.

-Videre ønsker vi å undersøke om dypere stimulering og av større hjernearealer med H-spolen vil gi bedre smertelindring enn den konvensjonelle figur 8-spolen hos pasienter med sentrale nevropatiske smerter. 
Farnes forklarer at det finnes flere ulike TMS-spoler som blir brukt til forskning. Hvordan trådene i spolen er formet påvirker størrelsen på magnetfeltet som dannes og spredningen av aktivitet i hjernen. H-spolen skaper et større magnetfelt og elektrisk felt av aktiverte hjerneceller når man sammenligner med en figur 8-spole. Det gjør at den stimulerer dypere og større hjernearealer enn en figur 8-spole. Forskerne håper finne ut om dette også betyr at den vil gi større smertelindrende effekt. 

Høres dette spennende ut? Vi trenger fortsatt flere deltakere til studien. Les mer om studien og kriteriene fordeltakelse her.