HELSENORGE

Ernæringsbehandling ved cystisk fibrose

Norsk senter for cystisk fibrose har nå oppdatert to anbefalinger om ernæringsbehandling ved cystisk fibrose. Det gjelder: «Cystisk fibrose og bensykdom hos voksne, om kosthold og forebygging av bensykdom» og «Cystisk fibrose, vitaminer og kosttilskudd».