Bruk av Læringsportalen

Kurskatalogen til Oslo universitetssykehus teller til enhver tid over 400 kurs- og kompetansetiltak. Katalogen inneholder oversikt over både interne og eksterne tilbud.

Kurskatalogen

Alle sentrale kurs- og kompetansetiltak som tilbys ansatte ved Oslo universitetssykehus skal være tilgjengelig via Læringsportalen.

Enkelte opplæringstilbud rettet mot pasienter og pårørende vil være tilgjengelige for påmelding via Læringsportalen.

https://kurs.helse-sorost.no

Er du pålogget en PC ved OUS? Automatisk innlogging til Læringsportalen.

Ofte stilte spørsmål

Bestill publisering av kurs

Har du ansvar for opplæringstilbud og ønsker å få publisert informasjon og invitere til påmelding via Læringsportalen?

Ta kontakt via kompetanseutvikling@ous-hf.no

Du vil få tilsendt skjema for registrering av nødvendig informasjon.

Brukernavn og passord

Er du ansatt ved OUS? Brukernavnet for Læringsportalen er det samme som for øvrige systemer. Passordet er unikt for Læringsportalen.

Husk at du ikke behøver å logge på med brukernavn og passord når du benytter en datamaskin på arbeidsplassen. Du logges inn automatisk når du benytter lenken "Læringsportalen" på intranett.

Er du ikke ansatt ved OUS? Du kan opprette en egen konto for å få tilgang til kurs vi publiserer i det vi kaller ekstern kurskatalog via https://kurs.helse-sorost.no.

Ved registrering oppgir du e-postadresse og passord. Vi anbefaler at du benytter e-postadresse som du er tildelt via arbeidsgiver / institusjon ved registrering.

Brukerstøtte

Kontakt brukerstøtte på telefon (0) 32 23 53 30 eller registrer sak i Min Sykehuspartner.

Dersom du har spørsmål om spesifikke kurstilbud, ta kontakt via kompetanseutvikling@ous-hf.no

E-læringskurset virker ikke

Læringsportalen skal virke på de fleste vanlige plattformer for PC, nettbrett og mobil.

Når du skal gjennomføre e-læringskurs må du kontrollere:

Har du programtillegget flash for nettleseren din? Noen kurs er basert på flash. Dersom du ikke har flash, vil kurssider som er avhengig av programtillegget vises med hvit eller grå bakgrunn, uten innhold. Velg en nettleser med flash, eller installer app'en Puffin (for Mac).

Har du deaktivert pop-up-blokkering for nettleseren din? E-læringskurs blir åpnet i et eget nettleservindu. Dersom ikke noe skjer når du vil åpne kurset, kan det være at kursvinduet blokkeres. Deaktiver pop-up-blokkeringen, og forsøk å åpne kurset igjen.

E-læringskurset registreres ikke som bestått

For å bestå et e-læringskurs er kravet at du gjennomgår alle sider og svarer på alle spørsmål i kurset.

Har kurset i tillegg en kompetansetest tilgjengelig via kurs-informasjonssiden, må denne også bestås. Når du har valgt "Start eksamen" må testen fullføres for at resultatet skal lagres og gi bestått kurs.

Skal et kurs listes som bestått i rapport hos en leder, må følgende være oppnådd:

1. Alle sider i kurset er gjennomgått
2. Alle spørsmål i kurset er bestått, og dersom kurset har en kompetansetest:
3. Tilstrekkelig antall spørsmål er korrekt besvart i kompetansetesten.

E-læringsteamet ved OUS

E-læringsteamet ved OUS bistår din avdeling med rådgivning og utvikling i opplæringsprosjekter.
E-læringsteamet ved OUS Prosjektstøtte

Glemt passord

Er du ansatt ved OUS? Du skal bruke ditt ordinære brukernavn, men trenger passord. Vi anbefaler at du benytter automatisk innlogging til Læringsportalen via jobb, velger "Logg ut" og deretter "Glemt passord". Da får du tilsendt passord til din registrerte adresse, som du kan benytte for pålogging fra eksterne / private enheter.

Er du ikke ansatt ved OUS? Velg "Glemt passord". Du mottar informasjon til din registrerte e-postadresse.

Du kan også ta kontakt med brukerstøtte for å få bistand med påloggingen.

Kursrapportering og -statistikk

Som leder eller fagansvarlig kan du få oversikt over hvem / hvor mange som har gjennomført opplæringstiltak.

Du finner rapportene i Læringsportalen under "Leder" og "Rapporter". Den mest aktuelle rapporten er nok "Resultater og aktivitet (detaljer for leder)".

Bestill tilgang til leder-funksjonalitet i Læringsportalen, på adressen kompetanseutvikling@ous-hf.no.

Ved forespørsel: Oppgi kurs du har ansvar for å følge opp (for kursansvarlige) eller organisasjonsenhet / kostnadssted (for ledere).

Kursrevisjon

Kurs publiseres med gyldig varighet for ett og ett år.​ Kursene må revideres og publiseres for å kunne forbli tilgjengelig via Læringsportalen.

Hvorfor revisjon?

Kurs som er tilgjengelige i Læringsportalen skal være faglig oppdaterte og kvalitetssikrede.

Nye pedagogiske prinsipper, krav til brukervennlighet og universell utforming samt teknologiske utvikling gjør det nødvendig å foreta vurdering om hvorvidt fagstoff kan presenteres på nye måter.

Når skal kurs revideres?

Hovedregelen er at kurs revideres i perioden desember - januar hvert år. Dette innebærer at inneværende gjennomføringsperiode avsluttes og det opprettes ny kursgjennomføring gjeldende for kommende år.

Hva må du som er kursansvarlig gjøre?

Som kursansvarlig skal du gjøre følgende:

1. Gå igjennom kurs du er ansvarlig for. Noter eventuelle endringer
2. Foreta eventuelle endringer i forfatterverktøyet, eller send endringene til brukerstøtte for Læringsportalen
3. Åpne det enkelte kurs du har ansvar for, i administrasjonsverktøyet. Angi nøkkelord som viser at kurset er revidert for det kommende året og opprett ny kursgjennomføring

Melde medarbeidere på kurs

Som leder eller fagansvarlig kan du melde medarbeidere på kurs. Nødvendig rolle i Læringsportalen bestilles via kompetanseutvikling@ous-hf.no.

Via Ledersiden:
Velg "Leder" og "Meld på/ av". Søk frem det aktuelle kurset og velg så "Meld på/ av". Søk etter medarbeidere basert på navn, eller velg alle i avdelingen ved hjelp av "Vis alle". Du velger selv hvem du ønsker å melde på kurs, fra listen.

Du kan angi hvorvidt du ønsker at de du melder på skal få e-postvarsel om påmeldingen.

Du kan melde medarbeidere av kurs tilsvarende.

Via administrasjonsgrensesnittet:
Velg "Kursadministrasjon", deretter "Kurs". Søk etter og åpne det aktuelle kurset.

På siden "Rediger kurs": velg "Kursgjennomføring" og knappen "Deltakere".

I bildet "Kursdeltakelse [kurstittel]": Angi brukerstatus "Nye brukere" og søkekriterie ("brukernavn" eller "navn").

Start søket, og velg den aktuelle brukeren. Meld brukeren på ved å velge knappen "Lagre", og angi hvorvidt det skal sendes e-postvarsel til brukeren om påmeldingen.

Gjenta prosedyren i dette vinduet, for å melde flere medarbeidere på kurset.

For å kontrollere påmeldingene, velg "Brukerstatus: Deltakere" og start søk.

Melde meg av et kurs

Vi oppfordrer til at du melder deg av kurs du ikke kan delta på så tidlig som mulig, slik at andre kan få tilbud om plass på kurs.

Når du har meldt deg av et kurs, vil du også få mulighet til å melde deg på det samme kurset, på et senere tidspunkt.

Via Min side i Læringsportalen, velg "Oversikt", finn det aktuelle kurset og velg ikonet for å melde deg av kurset i kolonnen "Meld av".

Melde meg på et kurs

Når du har funnet et kurs du ønsker å melde deg på via kurskatalogen, kan du velge knappen med ikonet "Meld på".

Du mottar bekreftelse på plass til din registrerte e-postadresse.

Vi anbefaler at du lagrer meldingen som møteinnkalling i din personlige kalender.

Opprette en brukerkonto

Dette avsnittet gjelder deg som ikke har ansettelsesforhold ved OUS. Ansatte får brukerkonto automatisk opprettet ved ansettelse.

Velg «Registrer deg» på https://kurs.helse-sorost.no. Du registrerer e-postadresse, navn og ønsket passord, og angir organisasjon (her: Oslo universitetssykehus, Ekstern).

Du bør bruke e-postadresse tildelt av egen institusjon (@uio.no, @ahus.no etc.) ved opprettelse av konto.

Når du så logger på med ny konto, kommer du inn i Læringsportalen og kan søke etter kurs som er gjort tilgjengelig for eksterne.

Du kan melde deg på kurs, og mottar bekreftelse til registrert e-postkonto.

 E-læringskurs kan gjennomføres og vil logges i ditt registrerte navn.

Obligatoriske kurs for nyansatte

Nyansatte ved OUS skal gjennomføre fastsatte obligatoriske kurs som en del av introduksjonsprogrammet.

Du kan lese mer på egen side for nyansatte ved OUS.

Oversikt over alle kurstilbud

Velg kurskatalog i Læringsportalen. I katalogen vises alle kurs som er tilgjengelige frem i tid.

Velg knappen "Vis alle kurs" for å se liste over alle kursene som er tilgjengelige. En egen knapp gir mulighet til å endre visning av katalogen, slik at hvert kurs presenteres som en rad i en liste.

Oversikt over alle kurs i regionen

En egen nettside viser et uttrekk av alle kurs som er tilgjengelige i kurskatalogene til Helse Sør-øst.

Adressen er http://hso.smartlearn.no/

Finner du kurs som er aktuelt for deg eller for din avdeling? - Du kan ta kontakt med kursansvarlig og be om å få tilgang.

Pålogging til Læringsportalen fra privat datamaskin / enhet

Eget brukernavn og et separat passord er nødvendig for å logge seg på Læringsportalen.

Er du ansatt ved OUS? Du skal bruke ditt ordinære brukernavn. Vi anbefaler at du logger deg inn på Læringsportalen via jobb, velger "Logg ut" og deretter "Glemt passord". Da får du tilsendt passord til din registrerte adresse.

Adressen for pålogging er https://kurs.helse-sorost.no/

Pålogging til Læringsportalen på arbeidsplassen

Alle ansatte ved Oslo universitetssykehus får automatisk opprettet brukerkonto i Læringsportalen i forbindelse med ansettelsen.

Læringsportalen er tilgjengelig via intranett, og brukere pålogget sykehusnettet behøver ikke benytte brukernavn eller passord for å logge seg inn.

Benytter du en datamaskin tilknyttet sykehusnettverket, kan du logge deg inn automatisk nå

Påmelding til kurs- og kompetansetiltak

Som kursansvarlig kan du forenkle og effektivisere deltaker- administrasjonen ved å benytte Læringsportalen.

Dette får du når du benytter Læringsportalen til påmelding:

  • Markedsføring av kurs i portalen, som er det naturlige stedet å søke etter kurs- og kompetansetiltak
  • All informasjon om kurs og påmelding på ett sted
  • Påmeldingsløsning som er veletablert og som benyttes av minst 10 000 brukere i året
  • Redusert deltakeradministrasjon - interesserte melder seg selv på - eller av - kurs
  • Automatisk generert oversikt over navn, avdelingstilhørighet og kontaktinformasjon for de som melder seg på
  • Meldingssystem som gjør det mulig å sende varsler og påminnelser til de som er påmeldt
  • Nettbasert deltakerliste som blir løpende oppdatert, og som kan skrives ut
  • Kursdeltakelse registrert i foretakets system for oversikt over kompetanse. Dette gir gode aktivitetsrapporter for kontroll og styring, og den enkelte medarbeider oversikt over egne kompetansetiltak
  • Bistand til å publisere kursinformasjon
  • Etablert system for brukerstøtte

Søk etter kurs- og kompetansetiltak

Du kan søke etter kurs i Læringsportalen ved å velge "Kurskatalog" og angi søkeord.

Alle kurs vil være knyttet til ett eller flere nøkkelord. Dersom du er usikker på hva kurset heter, kan du få listet alle kurs som er knyttet til et gitt nøkkelord.

Husk å starte selve søket ved å trykke på knappen merket med forstørrelsesglass.

Fant du det du lette etter?