Bruk av anabole steroider blant kvinner

Et forskningsprosjekt som undersøker bruk av anabole steroider blant kvinner. Hva kjennetegner bruken, hvilke bivirkninger opplever de, og hvordan påvirker bruken kognisjon, følelser og hjernens struktur?

 

Fokuset på bruk av anabole-androgene steropider (AAS) i forskningssammenheng har hittil hovedsakelig vært rettet mot menn, da AAS-bruk er langt vanligere blant menn enn blant kvinner.

Selv om vi vet at bruk av AAS blant kvinner eksisterer og er etablert i spesielle treningsmiljøer, er det begrenset kunnskap om denne subgruppen av brukere. Denne mangelen på kunnskap er klinisk relevant, ettersom kvinner er betydelig mer sårbare for mange av de negative virkningene ved bruk. Økt kunnskap om kvinners bruk av AAS er viktig for å kunne møte dem med forebyggende og behandlende tiltak.

Formålet med studien er å sette lys på bruk av anabole steroider blant kvinner, og bidra til økt kunnskap om hvilken virkning bruk kan ha på kvinners fysiske og psykiske helse, hjerne og kognisjon. Med kognisjon mener vi prosesser som oppmerksomhet, resonnering og hukommelse. Vi ønsker også å undersøke motiver for og erfaring med steroidebruk. 

Metode

Et bredt spekter av metoder ble benyttet for å undersøke sammenhenger mellom disse faktorene, deriblant dybdeintervju, nevropsykologisk undersøkelse, spørreskjemaer og hjerneavbildningsteknikker. Ved å benytte avanserte hjerneavbildningsteknikker kan vi undersøke karakteristiske trekk ved hjernens utseende (grå og hvit substans). Ikke minst er vi interessert i å se om langvarig bruk fører til større endringer i hjernens struktur enn hva som normalt er forventet.

I dette forskningsprosjektet sammenligner vi to grupper kvinner:

1) Kvinner som har erfaring med bruk av anabole steroider (brukt minst en kur).

2) Kvinner som bruker mye tid på styrketrening, gjerne innenfor fitness/kroppsbygging/styrkeløft eller lignende, som ikke har erfaring med bruk av anabole steroider.

Status

Datainnsamling i studien er avsluttet.  Vi jobber nå med å analysere og skrive artikler på innsamlede data.

Kontakt

Prosjektleder: Astrid Bjørnebekk
steroider@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?