HELSENORGE

Syklisk bruk av anabole-androgene steroider

I denne studien undersøker vi hvordan den hormonelle tilstanden under og ved opphold i bruk av anabole-androgene steroider (AAS) påvirker søvn, følelser, seksuell funksjon og kliniske markører i blodet.

​Langvarig bruk av AAS er assosiert med en rekke ulike bivirkninger, både medisinske, psykiske og kognitive, men de underliggende mekanismene er i stor grad ukjente. AAS administreres ofte i sykliske mønstre, såkalt «cycling», der brukeren har perioder med inntak av suprafysiologiske doser av AAS som etterfølges av AAS-frie perioder. Denne type administrering forårsaker store hormonelle svingninger. Mange rapporterer at de opplever positivt humør, mer energi, bedre selvtillit og søvnvansker når de er på kur, mens depresjon, irritabilitet, angst og tretthet ofte rapporteres i AAS-frie perioder. Det er veldig individuelt hvilke bivirkninger man opplever og hvor sterke de er.


Hensikten med studien er å få ny kunnskap om hvordan hormonelle svingningerknyttet til syklisk AAS bruk påvirkertreningsmotivasjon og humør. Vi ønsker å komme nærmere en forståelse av hvorfor noen er mer sårbare for bivirkninger av AAS enn andre.​

ER DU INTERESSERT I Å DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET?

​Metode

AAS-brukerne vil følges opp med et kort elektronisk spørreskjema i perioder når de bruker anabole steroider hvor testosteronnivåene antas å være høye, og  i perioder uten bruk når testosteronnivåene forventes å være lave. Perioden vil vare 5-6 måneder. Kontrollgruppen som ikke bruker anabole steroider vil følges med det samme spørreskjemaet over samme periode. 

  • Utfylling av elektroniske spørreskjema
  • Oppgaveløsning, intervju
  • Blodprøvetakning ved to tidspunkter

Deltagerne vil få et gavekort på en verdi av 500 kr etter gjennomført deltagelse.

Hvem kan delta?

  • Menn over 18 år som bruker anabole steroider i kurer, med pauser uten inntak av steroider på minst 6 uker
  • Menn over 18 år med lang erfaring med tung styrketrening/ vektløfting (har løftet 100 kg i benk), men som ikke har erfaring med AAS eller andre dopingmidler.
  • Menn over 18 år som bruker anabole steroider, men  som ikke har pauser uten inntak.

Prosjektgruppe

Prosjektleder: Astrid Bjørnebekk
Phd-stipendiat: Hans Christian Henriksen
Forskningsassistent: Franziska Rothe

Kontakt

Phd-stipendiat: Hans Christian Henriksen

Telefon: 48 20 32 75
Epost: steroider@ous-hf.no ​​

Fant du det du lette etter?