HELSENORGE

Cannabisbruk økte sjansen for forskrivning av medisiner mot psykiske lidelser

Ny studie viser sterk sammenheng mellom cannabisbruk og senere forskrivning av psykofarmaka blant unge voksene.

Foto: Endemoniada (CC-lisen)

​Studien hadde som mål å undersøke sammenhengen mellom cannabisbruk og forskriving medisiner mot psykiske lidelser, som antipsykotika, stemningsstabilisatorer, antidepressiva og angstdempende midler.

Les forskningsartikkelen her

Ved å koble data fra Ung i Norge-studien med data fra Reseptregisteret fant forskerne at de som hadde brukt cannabis hadde fem ganger så stor risiko for å ha fått forskrevet både antipsykotika og stemningsstabilisatorer, sammenlignet med de som ikke brukte cannabis. Sammenhengen med forskrivning av antidepressiva var svakere, men likevel signifikant.

Torsdag ble resultatene presentert på Addictions-konferansen i Lisboa av Eline Borger Rognli, forsker på RusForsk.

Studien er omtalt på forskning.no. Les saken her.