HELSENORGE

Hvorfor har så få rusavhengige blitt smittet av covid-19?

Nytt forskningsprosjekt skal undersøke forekomsten og symptombildet av covid-19 hos rusmiddelavhengige i Oslo under koronapandemien.

Foto: Shutterstock

​Helt siden korona-pandemien kom til Norge har fagmiljøene innen rusområdet vært bekymret for både smittespredning og alvorlige forløp av covid-19 blant rusmiddelavhengige. I rusmiljøene har man i liten grad klart å forholde seg til myndighetenes smittevernråd. I tillegg har mange flere sykdommer som kan gi forhøyet risiko for alvorlig forløp av covid-19. Mange har også lav tilknytning til helsetjenestene og står i fare for å komme for sent til lege dersom de skulle bli syke.

Les mer om forskningsprosjektet her

Velferdsetaten i Oslo kommune har ansvar for byomfattende helse- og sosiale tjenester for rusmiddelbrukere. Beboere i Velferdsetatens institusjoner og personer fra de åpne rusmiljøene som kom i kontakt med lavterskel helsetjenestene ble testet selv ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Likevel var det svært få personer som fikk påvist smitte.

- I perioden 16.03 til 16.06 ble det testet til sammen 107 beboere og brukere av Velferdsetatens tjenester og kun én person testet positivt for koronavirus. Med tanke på den omfattende smittespredningen og de alvorlige sykdomsforløpene som ble rapportert fra bl.a. Kina og Italia, var dette svært overraskende, forteller Linda Couëssurel Wüsthoff hos RusForsk.

Hun er forsker og leder et nytt forskningsprosjekt om skal undersøke bakgrunnen for de lave smittetallene. Er det sånn at personer i gruppen ikke har vært utsatt for smitte av SARS-CoV2? Har de hatt symptomfrie forløp av sykdommen og derfor ikke blitt testet? Eller har de utviklet immunitet mot covid-19 gjennom smitte av andre virussykdommer tidligere? Dette er sentrale spørsmål i studien.

- Vi vet lite om dette nye koronaviruset og hvordan det påvirker immunsystemet generelt og enda mindre om hvordan smittespredning, sykdomsforløp og immunrespons er i denne gruppen spesielt. Denne studien vil derfor gi helt ny og verdifull kunnskap på dette området, sier Linda Couëssurel Wüsthoff.

Datainnsamlingen i gang

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom RusForsk (Oslo universitetssykehus), Velferdsetaten (Oslo kommune), Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Oslo universitetssykehus) og Avdeling for smittevernregistre (Folkehelseinstituttet).
Prosjektet er en seroepidemiologisk studie med 2 tverrsnittsundersøkelser ved to ulike tidspunkt. Første tidspunkt er planlagt gjennomført høsten 2020 etter den første bølgen av pandemien i Norge som hadde en topp omkring månedsskiftet mars/april 2020. Andre tidspunkt planlegges etter luftveissesongen og en «annen bølge» i mars/april 2021.

- Datainnsamlingen startet 19.11 og vil antakeligvis ta 1-2 måneder. Analysering av prøvene gjøres fortløpende, og de første resultatene fra første runde av undersøkelsen vil kunne forventes etter årsskiftet. Vi planlegger å gjenta undersøkelsen i mars/april 2021 med resultater og publikasjoner i løpet av året, forteller prosjektlederen.

Lignende forløp i utlandet

Det er ikke bare i Norge smittetallene blant rusmiddelbrukere er lave. Det rapporteres om liknende erfaringer fra utlandet. I Bergamo, Nord-Italia, som hadde stor smittespredning tidlig i pandemiens forløp, meldes det om overraskende få personer i rusbrukergruppen med påvist smitte og alvorlig sykdomsforløp fra covid-19 (dr. Marco Riglietta, muntlig meddelelse). I Dublin, Irland, er erfaringen den samme (https://filtermag.org/ireland-coronavirus-homeless/).

Fra India meldes det og om overraskende få smittede og syke personer blant tettboende hjemløse i Dharavi-slummen (https://www.nrk.no/urix/dharavi-slummen-i-india-er-en-overraskende-suksess-i-kampen-mot-koronaviruset-1.15081818).

- Det er gjort få studier på dette området, og studien vil derfor være et viktig bidrag også internasjonalt. Det som er ekstra gøy, er at dette er et «ektefødt» prosjekt fra praksisfeltet med problemstillinger som klinikere nasjonalt og internasjonalt og også brukergruppen selv er veldig nysgjerrige på å få vite mer om, avslutter Linda Couëssurel Wüsthoff.