HELSENORGE

Hvordan opplever pasienter i rusbehandling å motta Individuell jobbstøtte?

Det er et av flere spørsmål stipendiat i Hekta på jobb-prosjektet Erlend M. Aas vil utforske gjennom sitt doktorgradsprosjekt.

NY STIPENDIAT: Erlend M. Aas er RusForsk sin nye PhD-stipendiat i Hekta på jobb-prosjektet.

​Individuell jobbstøtte (IPS) er en evidensbasert jobbstøttemetodikk som er utviklet på psykosefeltet. I Hekta på jobb-prosjektet hos RusForsk er målet å undersøke hvor effektiv metodikken er for å hjelpe pasienter i rus- og avhengighetsbehandling ut i arbeid, og om metodikken trenger spesifikke tilpasninger rettet mot denne pasientgruppen.

Erlend M. Aas er nyansatt doktorgradsstipendiat i prosjektet, og vil de neste årene utforske om og hvordan IPS virker for ruspasienter.

- Det er viktige spørsmål som må belyses. Det er flere likhetstrekk og mye samsykelighet mellom psykosepasienter og ruspasienter, men samtidig er det mange ulikheter også. Og mens det er mye forskning som viser at IPS fungerer veldig godt på psykosefeltet, så er det ikke forsket nok på rusfeltet til at vi kan si noe om hvor godt metoden fungerer for disse pasientene, forteller han.

Aas har en mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og har flere års erfaring som jobbveileder i arbeid- og inkluderingsbransjen. Siden 2019 har han jobbet i Hekta på jobb- som koordinator, og har hatt en sentral rolle i planlegging, implementering og rekruttering til prosjektet.

LES MER OM HEKTA PÅ JOBB-PROSJEKTET HER

- Trenger pasientenes perspektiv

I doktorgraden vil Aas benytte seg av både kvantitative og kvalitative data som genereres gjennom Hekta på jobb. I oktober starter han den kvalitative studien i prosjektet, hvor han vil intervjue pasienter fra pasienter Avdeling Rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved Oslo Universitetssykehus (OUS), som mottar IPS gjennom forskningsprosjektet.

- For å kunne si noe om hvordan IPS virker, eventuell om metoden trenger tilpasninger, så trenger vi pasientenes perspektiv. Hvordan opplever de å få IPS? Hva i prosessen har fungert godt? Hvilke utfordringer har de støtt på og hvorfor dukket disse opp? Har jobbstøtten bidratt til noen endring?

Den nye stipendiaten håper doktorgradsprosjektet vil være et nyttig bidrag for bedre tilbudet til personer med rusutfordringer ytterligere.

- Til syvende og sist handler prosjektet om å finne gode metoder for hjelpe mennesker som ønsker å få livet på rett vei igjen. At man gjennom lønnet arbeid får muligheten til å være til nytte, bruke egne ressurser, oppleve trivsel, mestring og sosialt felleskap. Dette er viktige ting for alle mennesker. Og at det forhåpentligvis blir en vei ut av rus og over i en mer meningsfull hverdag, sier Erlend Aas.

Siste halvår med rekruttering i RCT

Prosjektleder i Hekta på jobb-prosjektet, Eline Borger Rognli, er fornøyd med å ha på plass en stipendiat som allerede har god kjennskap til prosjektet.

- Det er veldig gøy, og ikke minst viktig, å få en stipendiat inn i prosjektet nå. Erlend kjenner prosjektet i detalj, og kommer til å jobbe i delt stilling som stipendiat og prosjektkoordinator den første tiden. Dette styrker den videre gjennomføringen av prosjektet. Og det er veldig bra som stipendiat å ha så inngående kjennskap til prosjekt og datagrunnlag, sier hun.

Hekta på jobb-prosjektet består av tre understudier; en randomisert kontrollert studie (RCT) ved ARA OUS, en observasjonell studie med eksterne samarbeidspartnere, og den nevnte kvalitative studien. Rekrutteringen i RCT-studien har pågått siden mars 2020 og går nå inn i sin siste fase. Borger Rognli spår en spennende høst for prosjektet.

- Hekta på jobb går nå inn i det siste halvåret med rekruttering til RCTen. Fokus nå er på gjennomføring av inklusjon med sikte på målet å nå 200 inkluderte, samt i høst og til våren å gjennomføre de kvalitative intervjuene. Så blir det veldig spennende å se hva resultatene viser, og å begynne å formidle disse, det leder jeg meg til, avslutter prosjektlederen.