HELSENORGE

Protokollartikkel for Hekta på jobb publisert

- Her sier vi hva vi skal gjøre og hvordan vi skal måle og definere, forteller prosjektleder Eline Borger Rognli.

​En protokollartikkel er en «oppskrift» og beskriver hvordan fremgangsmåten i et forskningsprosjekt. Nå er protokollartikkelen for Hekta på jobb-prosjektets randomiserte kontrollerte studie (RCT) publisert i tidsskriftet Trials.

- Dette er en grunnlagsartikkel som vi kan vise til ved senere publikasjoner. Det er en slags forpliktelse og en kontrakt med de som skal vurdere forskningen vår i framtiden, forteller prosjektleder i Hekta på jobb, Eline Borger Rognli.

LES PROTOKOLLARTIKKELEN HER: The effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS) for patients with substance use disorders: study protocol for a randomized controlled trial of IPS versus enhanced self-help

Trials er at internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift som bare tar imot protokollartikler på RCT-studier.

Prosjektleder og forkser Eline Borger Rognli

Prosjektleder og forkser Eline Borger Rognli

- Vi forplikter oss til å gjennomføre prosjektet og analysere resultatene i henhold til den beskrivelsen vi har gitt her. Publisering av protokollartikler før man har sett på dataene hindrer forskere i å justere på problemstillingene i etterkant, vri på hvordan de definerer variabler et cetera, og å lete etter spennende ting å publisere i jaget etter signifikante funn og store overskrifter. Her sier vi hva vi skal gjøre og hvordan vi skal måle og definere, forklarer Rognli.

- I tillegg er protollartikler viktig informasjon om pågående forskning, slik at andre i fagmiljøet kan vite hvilke prosjekter som er på gang, og den kan være nyttig for andre som planlegger lignende prosjekter, sier hun.

Dette er det første artikkelen som kommer fra Hekta på jobb-prosjektet.

LES MER OM HEKTA PÅ JOBB-PROSJEKTET HER