Her er RusForsks nye jobbspesialister


Gjennom «Hekta på jobb»-prosjektet skal jobbspesialistene bistå pasienter i rusbehandling på ARA til å komme i ordinær jobb.

IPS-TEAMET PÅ PLASS: Denne gjengen skal jobbe med Individuell Oppfølging på ARA. F.v; Ann-Kristin Selmer, Thomas Edholm, Cecilia Vu og Amarpreet Stamnes.

«Hekta på jobb» er et forskningsprosjekt som retter fokus mot å hjelpe pasienter som er i rus- og avhengighetsbehandling tilbake i arbeidslivet. Individuell Jobbstøtte (IPS) er et av tilbudene som gjennom prosjektet opprettes i ARA på Oslo Universitetssykehus. Her vil pasientene få hjelp av en jobbspesialist til å komme i, beherske og stå i ordinært arbeid. Jobbspesialistene vil jobbe tverrfaglig, som en integrert del av behandlingstilbudet på ARA. Det andre tilbudet som skal testes ut er en selvhjelpspakke sammen med et kurs.

Denne uken var IPS-teamet samlet for første gang. Teamet består av metodeveileder Ann-Kristin Selmer, og jobbspesialistene Cecilia Vu, Amarpreet Stamnes og Thomas Edholm.

- Det er herlig å treffe det nye teamet og bli kjent med hverandre. Vi jobber utfra at forskjellighet utgjør helhet. Vi har ulike bakgrunner og erfaringer, og samlet gir det oss et robust grunnlag for å utvikle teamet, forteller metodeveileder Ann-Kristin Selmer.

Teamet har bred erfaring fra arbeid- og inkludering, salg og markedsføring. Alle har jobbet med karriere- og jobbveiledning, og er vant til å jobbe tverrfaglig mellom jobbsøkere, behandlere, NAV og arbeidsgivere

- Nå skal vi gjøre oss klare til å ta imot de ulike personlighetene vi skal jobbe med, sier Selmer.

Jobbspesialistene vil starte i stillingene sine 3.2.20, mens prosjektet starter inklusjonen 2.3.20. IPS-teamet vil serve seksjon ruspoliklinikker, seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung og seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen under ARA på OUS.

Nybrottsarbeid

IPS er en evidensbasert jobbstøttemetodikk utviklet for psykosepasienter. Gjennom over 20 år med forskning kan metoden vise til svært gode resultater for denne pasientgruppen. Det har de siste årene kommet flere IPS-tilbud rettet mot ruspasienter, men det gjort svært lite forskningsmessig både nasjonalt og internasjonalt. «Hekta på jobb» vil undersøke hvor anvendbar IPS-metodikken er for pasienter i rusbehandling, og hvilken effekt det å få IPS og komme i arbeid har for pasientene.

Dette er første gangen ARA på OUS innfører jobbstøtte som en del av behandlingen.

- Vi er veldig glade for å ha fått med oss så flinke folk i prosjektet. Jobbspesialistene skal gjøre nybrottsarbeid i rusbehandlingen på ARA. Vi har veldig tro på denne gjengen, sier prosjektkoordinator i «Hekta på jobb» Erlend Aas.

Prosjektet har fått god mottagelse hos både ledere og behandlere i de kliniske seksjonene. De er spente på hvem den nye kollegagruppen er.

- Det blir veldig spennende når det hele er i gang. Vi ønsker at jobbspesialistene skal være en ressurs for både pasientene og behandlerne. Det gleder oss at vi har fått så god respons, forteller Aas.

Les mer om «Hekta på jobb»-prosjektet her