HELSENORGE

Rekrutteringsstart i INTACT-prosjektet: - Entusiasmen er stor og mange behandlere ønsker å lære seg EMDR

23 behandlere i Seksjon ruspoliklinikker på OUS er nå trent opp og rekrutterer pasienter til INTACT-prosjektet som undersøker hvor virksom traumebehandlingsmetoden EMDR er for personer med samtidige traume- og ruslidelser.

REKRUTTERER: EMDR-teamet i Seksjon ruspoliklinikker rekrutterer pasienter til INTACT-prosjektet. Fra venstre: Stine Bjelland, Silje Lundgren, Trude Alsos, Ole Martin Kjos, Mathilde Endsjø (koordinator INTACT), Ingrid Kostøl, Marianne Jacobsen (NKVTS)

Mange pasienter som henvises til Seksjon ruspoliklinikker på Oslo Universitetssykehus har samtidig traumeproblematikk. Det kan være vanskelig å gi god og effektiv behandling til disse pasientene. Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, forkortet EMDR, er en traumebehandlingsmetodikk som har vist seg velfungerende i traumebehandling, men det har blitt forsket lite på personer med samtidige traume- og ruslidelser.

- Vi har i de senere år tatt i bruk EMDR i forholdsvis liten skala, men med forbløffende gode erfaringer. Vi har derfor ønsket å bygge ut dette tilbudet og gjøre det tilgjengelig for alle pasienter i målgruppen, forteller prosjektleder i INTACT-prosjektet Kristine Abel.

INTACT er et samarbeid mellom RusForsk, Seksjon ruspoliklinikker og Nasjonal kompetansetjeneste om vold og traumatisk stress (NKVTS). Målet er å undersøke hvor virksom EMDR-metoden er for denne pasientgruppen.

LES MER OM PROSJEKTET HER

En gruppe på åtte behandlere i Seksjon ruspoliklinikker er allerede erfarne EMDR-behandlere. Gjennom planleggingsfasen har 15 nye fått opplæring i metodikken. Prosjektleder Abel forteller om stor entusiasme i fagmiljøet.

- I klinikknær forskning hvor vi følger behandlingen mens den gis er vi helt avhengig av dedikerte behandlere. Entusiasmen og interessen for INTACT er stor i fagmiljøet og mange ønsker å lære seg EMDR. Vi er veldig glade for at de nye EMDR-behandlerne våre har holdt motet oppe gjennom pandemien og nå er klare for å sette i gang for alvor, forteller hun.

Kunnskapsbasert behandling

NKVTS har i flere år drevet prosjektet Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne i DPS-strukturen. INTACT ble koblet på som et søsterprosjekt i TSB. Det betyr at NKVTS deler av sin kompetanse og tekniske løsninger, mens RusForsk er prosjektansvarlige.

Kristine Abel mener det viktig for pasientene og behandlingstilbudet at prosjekter som INTACT blir gjennomført.

- Det betyr mye for oss i TSB at pasientene våre får mulighet til å delta i forskning slik at vi får kunnskap om hva som fungerer godt for vår pasientgruppe. Det vil styrke både behandlingen til den enkelte og fagfeltet på sikt. Forskning gir oss mulighet til å systematisere erfaringer og kunnskap slik at vi får et større bilde av hvordan pasientene opplever, i dette tilfellet EMDR, og hvordan denne metoden lar seg implementere i en ruspoliklinikk. Skiller det seg fra psykisk helsevern? Har vi spesielle ressurser eller utfordringer i TSB?

Rekruttering i prosjektet startet 1.september, og vil holde på til 200 pasienter er rekruttert.

- Pandemien har forsinket oppstarten, men det er ikke noe å dvele ved. Nå er det bare skikkelig fint å være i gang, sier Abel.