HELSENORGE

Økt selvmordsrisiko blant innsatte under og etter soning

Ny forskningsartikkel fra PriSUD-prosjektet avslører at selvmordsrisikoen blant innsatte er svært høy første soningsdag og første dag etter endt soning.

Foto: Shutterstock

​Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant innsatte i norske fengsler, og blant de vanlige dødsårsakene etter løslatelse. En ny forskningsartikkel fra PriSUD-prosjektet hos Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og RusForsk og viser at de innsatte har størst risiko for å begå selvmord første soningsdag og første dag etter endt soning.

LES FORSKNINGSARTIKKELEN HER

- I tidligere meta-undersøkelser har man funnet at Norge og de nordiske landene har de høyeste selvmordstallene blant innsatte i fengsel. Å få mer kunnskap om hvilke faktorer som er assosiert med de høye selvmordstallene er derfor viktig, forteller forsker og leder for PriSUD, Anne Bukten.

Resultatene viser at det er innsatte som sitter i varetekt, på høyt sikkerhetsnivå, og som er tiltalt de mest alvorlige lovbruddene som er i høyest risiko.

- Kriminalomsorgen har i en årrekke fått kritikk fra både nasjonale og internasjonale overvåkingsorganer for bruk av isolasjon, og det er spesielt viktig å forebygge bruk av isolasjon, samt forebygge skadene av isolasjon i fengsel, forklarer hun.

I forbindelse med Verdensdagen for selvmordforebygging fikk tematikken grundig dekning av NRK:

Se nettsaken: – Han fikk aldri den hjelpen han trengte

Hør innslag fra Dagsnytt på NRK radio

Se debatt på Dagsrevyen

Risiko etter soning

Forskerne har benyttet registerdata fra Fengselsregisteret (KOMIS) og Dødsårsaksregisteret. Funnene viser at selvmordsrisikoen på dag én i soningen er sju ganger større enn etter én uke, og ti ganger større enn to-seks måneder ut i soningen. Selv om den ikke er like sterk, ser forskerne den samme tendensen etter endt soning. Selvmordsrisikoen er dobbelt så stor første dag etter løslatelse, som én uke etter løslatelse, og seks ganger større enn etter to til seks måneder etter løslatelse.

Anne Bukten, prosjektleder for PriSUD

Anne Bukten, prosjektleder for PriSUD

- Da vi gjennomførte studien var vi kjent med at innsatte i norske fengsel hadde en forhøyet risiko for selvmord under soning, mens den høye risikoen etter soning var mer ukjent for oss. Vi tenker at løslatelse i noen tilfeller kan være en krise på samme måte som det å komme i fengsel. Det er derfor viktig at overgangene mellom fengsel og frihet er så sømløse som mulig og at behandlingsapparatet i kommunene følger opp der den løslatte bosetter seg, forklarer forskningslederen.

- Frivillige organisasjoner som WayBack og Røde Kors Nettverk etter Soning fyller en enormt viktig funksjon når det kommer til å tilby sosiale aktiviteter og nettverk til personer som løslates fra fengsel, avslutter Anne Bukten.