HELSENORGE

Rusbruk hos overlevende av overdoser

Effektiv overdoseforebygging avhenger av detaljert kunnskap om risikofaktorer. Vi vet for lite om hvilke stoffer og blodkonsentrasjoner som skiller en fatal overdose fra en ikke-fatal overdose. Hensikten med studien er å gi detaljerte analyseresultater av rusbruk blant de som overlever overdoser.

​Norge har de siste ti årene ligget bekymringsfullt høyt på den internasjonale overdosestatestikken, med omkring 260 årlige dødsfall. I USA har man sett en sterk økning i opioid-relalterte dødsfall, delvis drevet av syntetiske opioider kalt fentanyler. Fentanyler er flere titalls - noen flere hundretalls, ganger mer potent enn morfin. I Norge har vi så langt hatt 4 identifiserte fentanyl-dødsfall. Mørketallene kan være høye, fordi det i liten grad utføres analyse av disse stoffene rutinemessig. Denne studien vil bidra til å overvåke fentanyl-trender, og øke kunnskapen om hva som skiller rusbruk ved non-fatale overdoser fra rusbruk ved fatale overdoser.

Alle pasienter som kommer til Seksjon rusakuttmottak og avgiftning ved OUS med en opioid-relatert overdose spørres om de vil delta i studien. Data som samles inn er selvrapportert situasjon og rusbruk, samt en blodprøve. Blodet analyseres for alkohol, illegale rusmidler, rusgivende legemidler og fentanyler ved Avdeling for Rettsmedisinske Fag ved OUS.

Status

Studien startet inklusjon i september 2018 og avsluttet inklusjon i juni 2020. Vi jobber nå med å analysere data og skrive artikler.

Kontakt

Prosjektleder RusForsk: Eline Borger Rognli - E-post: elboka@ous-hf.no Tlf: 480 52 157

Prosjektgruppe

Peter Krajci (Medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning)
Carl Aamodt (Forsknings- og fagutviklingssykepleier, enhet Rusakuttmottak Døgn)
Jelena Staalstrøm (Overlege Rusakuttmottak Døgn)
Anette Gordon Håland (Enhetsleder Rusakuttmottak Døgn)

Samarbeidspartnere

Hilde Marie Erøy Edvardsen, Stig Tore Bogstrand og Håvard Furuhagen ved Avdeling for Rettsmedisinske Fag ved OUS.

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Shutterstock

Fant du det du lette etter?