HELSENORGE

Velkommen til dagseminar!

Torsdag 11. mai 2023 (kl. 10:00-16:00) går det sjuende årlige dagsseminaret om forskning på somatikk og helse hos pasienter med rusmiddellidelser av stabelen.

​Også i år satses det for fullt for å lage et tilstedeseminar på Gaustad sykehus i Oslo. Her vil forskningsprosjekter bli presentert og diskutert.

Se programmet her

Tretten prosjekter i ulike stadier (ideer, påbegynt, fullført) vil bli presentert og det vil åpnes for diskusjon og innspill. Det viktigste med seminaret er å bringe forskere som interesserer seg for dette feltet sammen til ideutveksling og kontaktbygging.

Tid: Torsdag 11. mai kl. 10:00-16:00
Sted: Seminarrom 2. etg, bygg 6, Gaustad Sykehus, OUS
Arrangør: Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning ved OUS og Forum for klinisk forskning innen rus og somatisk helse

Deltagelse er gratis, men antall plasser er begrenset.
Påmelding innen 5.mai.

Oppdatering: ​Seminaret er nå fulltegnet men det er mulighet for å melde seg på til deltakelse digitalt.

MELD DEG PÅ HER

​Program:

Endringer kan komme
Det er satt av 20 minutter til hvert innlegg der inntil 10 minutter benyttes til spørsmål og diskusjon​.

Type presentasjon: R = Resultater, P = Prosjektidé/pågående studie, M = Metode, S = «State of the art»​

​​TID TEMA HVEM og HVOR
10:00-10:05 VELKOMMEN  
10:05-10:25 R Cytokiner og nikotin (røyking og snus) – en klinisk studie  Ingeborg Bolstad HINN
10:25-10:45 R Hormonterapi og endring i helserisiko for menn som slutter med anabole steroider - en pilotstudie 

Hans Christian Henriksen

RUSFORSK

10:45-11:05 P Preliminære resultater fra den somatiske delen av AlcoTail og kognitiv funksjon  Nina Auestad VEL LDS
11:05-11:20 PAUSE  
11:20-11:40 R ATLAS4LAR – pasienters perspektiv på ernæring og kosttilskudd i LAR – en kvalitativ studie  Einar Furulund KORFOR
11:40-12:00 P ATLAS4dependence (studier om amfetaminsubstitusjonsbehandling)  Zhanna Gaulen UiB, HelseBergen
12:00-12:30 LUNSJ  
12:30-12:50 R Dødsårsaker i en kohort av personer som injiserer rusmidler  

Joakim Hauge NKROP 

Charlotte M. Pihl LDS Begge: SELIHEP

12:50-13:10 P Prediktorer for død under LAR-behandling  Anne Bech NKROP
13:10-13:30 R Endring i HCV-prevalens blant personer som injiserer rusmidler fra Helseundersøkelsen i Oslo  Eirik Opheim VEL SELIHEP
13:30-13:45 PAUSE  
13:45-14:05 P SGLT2-hemmere (antidiabetika) og nyreamyloidose Ivar Eide AHUS
14:05-14:25 R Alkoholavhengighet etter fedmekirurgi – en kvalitativ studie Hege Tvedt KORFOR
14:25-14:45 PAUSE  
14:45-15:05 M Utfordringer med å studere psykiske lidelser og rusmiddellidelser i sentrale helseregistre Jørgen G. Bramness  FHI UiTø
15:05-15:25 M KVARUS – kvalitetsregister i forskning på rusmiddellidelser Ole Bergesen KVARUS
15:25-15:45 M Monetært incentiv i forskning

Linda Wüsthoff 

RUSFORSK SERAF SELIHEP

15:45-16:00 DISKUSJON   
16:00 SLUTT