Strategisk forskningsområde

Turning the tide of antimicrobial resistance

​Deltakende klinikker:
Klinikk for laboratoriemedisin
Medisinsk klinikk
Barne- og ungdomsklinikken
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Ortopedisk klinikk

Prosjektleder:
Fredrik Müller, Avdeling for mikrobiologi

Hovedpartnere i OUS (arbeidspakkeledere):
Tone Tønjum (KLM)
Pål Rognved (UiO/Farmasi)
Jørgen Bjørnholt (KLM)
Dag Berild (MED)

Prosjektbeskrivelse:

Antimikrobiell resistens (AMR) vokser som en lokal og global trussel mot vårt moderne helsesystem. Denne utfordringen krever rask tilnærming av ny kunnskap i feltet for å kunne tilby en mer spesifikk diagnostikk, styrket overvåkning og ny og forbedret behandling. Forskningsnettverket TTA (Turning the Tide of Antimicrobial resistance) står derfor for en enhetlig forskningstilnærming for innovative, forebyggende og terapeutiske tiltak sammen med utvikling av ny diagnostikk og medisiner for å bekjempe AMR.

Forskningsfokuset er tverrfaglig og delt i to hovedpunkter:

  1. Basalforskning: Utvikle nye antibiotika, forbedre eksisterende antibiotika og forstå bakteriell evolusjon og mekanismer som fører til AMR.
  2. Klinisk forskningstilnærming: Epidemiologiske studier og overvåkning for å bedre smitteutbruddsdeteksjon og forhindre AMR, samt studere hvordan antibiotikabehandling påvirker mikrobiomet.

TTA-konsortiet er dannet av sterke forskningsgrupper i flere OUS-avdelinger sammen med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Prosjektsider på OUS-research

Lenke til egne nettsider

Fant du det du lette etter?