HELSENORGE
Tall for ressursbruk og aktivitet innen forskning ved Oslo universitetssykehus

Nøkkeltall forskning

Tallene er hovedsakelig hentet fra offisiell rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet (via NIFU eller CRIStin-systemet).

Fant du det du lette etter?