Nøkkeltall forskning OUS

Tall for ressursbruk, publisering og annen aktivitet relatert til forskningen ved OUS

​Denne siden inneholder nøkkeltall for forskningsaktiviteten ved Oslo universitetssykehus. Tallene presenteres i ulike PDF-dokumenter.

Hovedtall for året 2016:

  • Ressursbruk: 1,7 mrd. kroner, ekskl. Kreftregisteret.
    Inkluderer direkte og indirekte kostnader.
    Inkluderer all type finansiering, men kostnader ved kliniske studier som bare er kostnadsført hos Inven2 fremkommer ikke.
  • Antall vitenskapelige artikler: 1.946 godkjente i nasjonal telling (CRIStin)
  • Antall doktorgrader: 111 godkjente i nasjonal telling (109,75 etter deling, grunnlag for poeng)

OUS Forskningskostnader 2012-16.pdf

OUS Forskningsfinansiering 2012-16.pdf

OUS Vitenskapelige artikler 2013-2016 v2.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.