Nøkkeltall forskning OUS

Tall for ressursbruk, publisering og annen aktivitet relatert til forskningen ved OUS

​Denne siden inneholder nøkkeltall for forskningsaktiviteten ved Oslo universitetssykehus. Tallene presenteres i ulike PDF-dokumenter. Materialet er under oppbygging fra mars 2017.

Hovedtall for året 2016:

  • Ressursbruk: 1,7 mrd. kroner, ekskl. Kreftregisteret.
    Inkluderer direkte og indirekte kostnader.
    Inkluderer all type finansiering, men kostnader ved kliniske studier som bare er kostnadsført hos Inven2 fremkommer ikke.
  • Antall vitenskapelige artikler: ca. 1900 (kontroll pågår pr. mars 2017)
  • Antall doktorgrader: 113 (kontroll pågår pr. mars 2017)

OUS Forskningskostnader 2012-16.pdf

OUS Forskningsfinansiering 2012-16.pdf

OUS Vitenskapelige artikler 2013-2016.pdf