Nøkkeltall og årsrapporter for forskning

Tall for ressursbruk, publisering og annen aktivitet relatert til forskningen ved OUS

​Denne siden inneholder nøkkeltall for forskningsaktiviteten ved Oslo universitetssykehus. Tallene presenteres i ulike PDF-dokumenter.

Hovedtall for året 2017:

  • Ressursbruk: 1,9 mrd. kroner, inkl. Avd. for rettsmedisinske fag, ekskl. Kreftregisteret.
    Inkluderer direkte og indirekte kostnader.
    Inkluderer all type finansiering, men kostnader ved kliniske studier som bare er kostnadsført hos Inven2 fremkommer ikke.
  • Antall vitenskapelige artikler: 2.014 godkjente i nasjonal telling (CRIStin)
  • Antall doktorgrader: 127 godkjente i nasjonal telling (123,25 etter deling = grunnlag for forskningspoeng)
  • Antall pågående oppdragsstudier pr. 31.12.2017: 212 (utprøvning av legemidler og utstyr)

OUS Forskningskostnader 2013-17.pdf

Forskningskostnader 2013-17 hovedkilder og andel.pdf

Helseforetakstall artikler og artikkelpoeng 2013-17.pdf

Klinikkvise forskningsårsrapporter

Kvinneklinikken 2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.