Nøkkeltall og årsrapporter for forskning

Tall for ressursbruk, publisering og annen aktivitet relatert til forskningen ved OUS

​Denne siden inneholder nøkkeltall for forskningsaktiviteten ved Oslo universitetssykehus. Tallene presenteres i ulike PDF-dokumenter.

Hovedtall for året 2017:

  • Ressursbruk: 1,9 mrd. kroner, inkl. Avd. for rettsmedisinske fag, ekskl. Kreftregisteret.
    Inkluderer direkte og indirekte kostnader.
    Inkluderer all type finansiering, men kostnader ved kliniske studier som bare er kostnadsført hos Inven2 fremkommer ikke.
  • Antall vitenskapelige artikler: 2.014 godkjente i nasjonal telling (CRIStin)
  • Antall doktorgrader: 127 godkjente i nasjonal telling (123,25 etter deling = grunnlag for forskningspoeng)
  • Antall pågående oppdragsstudier pr. 31.12.2017: 212 (utprøvning av legemidler og utstyr)

OUS Forskningskostnader 2013-17.pdf

Forskningskostnader 2013-17 hovedkilder og andel.pdf

Helseforetakstall artikler og artikkelpoeng 2013-17.pdf

Klinikkenes forskningsårsrapporter

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi 2017 Kvinneklinikken 2017 Nevroklinikken 2017
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.