Bli deltager i klinisk studie

Deltakelse i en klinisk studie vil ofte innebære hyppigere kontroller, tester og prøver enn ved vanlig behandling.

Hvem kan bli med?Utprøving av legemidlerFordeler og ulemperFør deltagelseRettigheter​


Dermed kan deltakelse i en kliniske studier kreve mer, både i form av tid og krefter, enn vanlig behandling. Til gjengjeld vil deltakeren i studien få tett oppfølging av legen som er ansvarlig for studien og/eller av studiesykepleier.

Ønsker du å være med i en klinisk studie eller får et tilbud om å være med, kommer du til å bli innkalt til en samtale med en studielege. Under samtalen vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om studien.
Du vil få informasjon om hensikten med studien, studiens varighet, hvilke prøver og tester du må gjennomgå i studien, hvilken positiv effekt studien eventuelt kan ha, hvilke bivirkninger som eventuelt kan oppstå og hvem som er dine kontaktpersoner.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.