HELSENORGE

Før deltagelse

Det er flere ting du bør tenke gjennom før du velger å delta i en klinisk studie. 

​Hvis du vurderer å bli med i en klinisk studie, er det viktig at du tenker grundig gjennom hva det innebærer å være med i studien. Det er viktig at du føler at du kan spørre studielegen og/eller studiesykepleier alle spørsmål du har om studien, og at du føler du får grundige svar.


Aktuelle problemstillinger:
Nedenfor er en liste over aktuelle spørsmål som du kan stille studielegen og/eller studiesykepleieren. Mange av svarene kan du i tillegg finne i den skriftlige informasjonen du får utdelt.

 • Hva er hensikten med studien?
 • Hva slags virkning tror forskerne den nye behandlingsmetoden kan ha?
 • Hvordan kan jeg vite at behandlingen virker? 
 • Er behandlingsmetoden testet på mennesker før?
 • Hvilke tester og prøver er en del av studien?
 • Må jeg legges inn på sykehuset?  
 • Hvilke type bivirkninger kan jeg forvente å få?
 • Hvor lenge varer min deltakelse i studien?
 • Hvordan vil studien påvirke hverdagslivet?  
 • Kan jeg bruke andre medikamenter eller alternativ behandling mens jeg er med i studien?
 • Vil jeg få refundert utgifter, f.eks. reiseutgifter?
 • Hvor blir jeg fulgt opp etter at studien er avsluttet?  
 • Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir med i studien, f.eks. mulighet til å trekke meg, forsikring etc.?
 • Hvilke rettigheter har jeg i en klinisk studie?Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i kliniske studier, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å angi grunn.

Fant du det du lette etter?