HELSENORGE

Hvem kan bli med?

For å sikre at resultatene for ulike pasienter i en studie er sammenlignbare og gir svar på de spørsmål som stilles i studien, er det strenge krav til hvem som får delta i hvilken studie. 

​Alle kliniske studier har en detaljert beskrivelse (protokoll) som inneholder formål, metode, statistiske betraktninger og organisering av studien.

I protokollen er det retningslinjer for hvem som kan delta i studien. Kriteriene som sier noe om hvem som kan delta i studien kalles inklusjonskriterier, og kriterier som presiserer hvem som ikke kan delta, kalles eksklusjonskriterier.

Kriteriene hjelper forskerne med å identifisere pasienter som kan være aktuelle forsøkspersoner for studier som er knyttet til f.eks. en bestemt sykdom (diagnose). 


Andre kriterier kan være:

  • Alder
  • Prøveresultater, f.eks. blodprøveverdier 
  • Tidligere sykdommer 
  • Nåværende medisiner

Disse kriteriene er viktige prinsipper i medisinsk forskning og er vesentlige for studiens kvalitet og påliteligheten til resultatene i studien. Kriteriene er også viktige for pasientenes sikkerhet i studien, slik at pasienter som ikke fyller alle kriteriene, ikke utsettes for unødvendig behandling.

Fant du det du lette etter?