Hvem kan bli med?

For å sikre at resultatene for ulike pasienter i en studie er sammenlignbare og gir svar på de spørsmål som stilles i studien, er det strenge krav til hvem som får delta i hvilken studie. 

​Alle kliniske studier har en detaljert beskrivelse (protokoll) som inneholder formål, metode, statistiske betraktninger og organisering av studien.

I protokollen er det retningslinjer for hvem som kan delta i studien. Kriteriene som sier noe om hvem som kan delta i studien kalles inklusjonskriterier, og kriterier som presiserer hvem som ikke kan delta, kalles eksklusjonskriterier.

Kriteriene hjelper forskerne med å identifisere pasienter som kan være aktuelle forsøkspersoner for studier som er knyttet til f.eks. en bestemt sykdom (diagnose). 


Andre kriterier kan være:

  • Alder
  • Prøveresultater, f.eks. blodprøveverdier 
  • Tidligere sykdommer 
  • Nåværende medisiner

Disse kriteriene er viktige prinsipper i medisinsk forskning og er vesentlige for studiens kvalitet og påliteligheten til resultatene i studien. Kriteriene er også viktige for pasientenes sikkerhet i studien, slik at pasienter som ikke fyller alle kriteriene, ikke utsettes for unødvendig behandling.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.