Hvordan bli med?

Hvis du ønsker å være med i en klinisk studie på Oslo universitetssykehus, må fastlegen din eller et sykehus sende en henvisning til den ansvarlige avdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Hvis henvisingen viser at du er aktuell for deltakelse i en studie, vil du bli innkalt til en samtale med studiepersonell. Under samtalen vil du både få muntlig og skriftlig informasjon om studien.

Du vil få informasjon om:

  • hensikten med studien 
  • studiens varighet
  • hvilke prøver og tester du må gjennomgå i studien 
  • hvilken positiv effekt studien eventuelt kan ha 
  • hvilke bivirkninger som eventuelt kan oppstå 
  • hvem som er dine kontaktpersoner
     

Før det tas prøver og tester for å se om du kan være med i studien, må du signere på at du ønsker å delta i studien (informert samtykke). Hvis testene og prøvene viser at du fyller alle kriteriene for å bli med i studien, inkluderes du i studien.

Hvis prøvene og testene viser at du ikke fyller alle kravene i studien, kan du dessverre ikke få være med i studien.

Det skriftlige samtykket er ikke en juridisk kontrakt, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å oppgi grunn. Du vil da få tilbud om vanlig behandling og oppfølging.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.