HELSENORGE

Hvordan bli med?

Hvis du ønsker å være med i en klinisk studie på Oslo universitetssykehus, må fastlegen din eller et sykehus sende en henvisning til den ansvarlige avdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Hvis henvisingen viser at du er aktuell for deltakelse i en studie, vil du bli innkalt til en samtale med studiepersonell. Under samtalen vil du både få muntlig og skriftlig informasjon om studien.

Du vil få informasjon om:

  • hensikten med studien 
  • studiens varighet
  • hvilke prøver og tester du må gjennomgå i studien 
  • hvilken positiv effekt studien eventuelt kan ha 
  • hvilke bivirkninger som eventuelt kan oppstå 
  • hvem som er dine kontaktpersoner
     

Før det tas prøver og tester for å se om du kan være med i studien, må du signere på at du ønsker å delta i studien (informert samtykke). Hvis testene og prøvene viser at du fyller alle kriteriene for å bli med i studien, inkluderes du i studien.

Hvis prøvene og testene viser at du ikke fyller alle kravene i studien, kan du dessverre ikke få være med i studien.

Det skriftlige samtykket er ikke en juridisk kontrakt, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å oppgi grunn. Du vil da få tilbud om vanlig behandling og oppfølging.

Fant du det du lette etter?